Eienskappe en risikofaktore by seksuele oortreders van jeugdiges (2020)

Psicothema. 2020 Aug;32(3):314-321. doi: 10.7334/psicothema2019.349.

Sandra Siria  1 Enrique EcheburúaPedro J Amor

PMID: 32711665

DOI: 10.7334 / psicothema2019.349

Abstract

Agtergrond: Daar word beraam dat seksuele misdrywe van jeug ongeveer 7% van die totale jaarlikse persentasie seksuele misdrywe in Spanje uitmaak. Nietemin bestaan ​​navorsing oor Spaanse jong seksoortreders (JSO) feitlik nie. Hierdie artikel ontleed die risikofaktore wat verband hou met seksuele geweld wat deur adolessente gepleeg word.

Metode: Die deelnemers was 73 adolessente (M = 15.68 jaar, SD = 1.12) tussen 14 en 18 jaar oud, wat 'n vonnis uitgedien het vir die pleeg van 'n seksuele misdryf in verskillende Spaanse outonome streke. In hierdie beskrywende studie is verskeie metodes gebruik om die data in te samel: hofrekords, selfverslae, saam met 'n onderhoud met die JSO en met die betrokke professionele persone.

Results: Risikofaktore wat verband hou met familiegeskiedenis, sekere persoonlikheidseienskappe en die ontwikkeling van 'onvoldoende seksualisering' (96% van die gevalle) is geanaliseer. Laasgenoemde veranderlike het hoofsaaklik verband gehou met 'n vroeë aanvang van pornografieverbruik (70%), 'n geseksualiseerde gesinsomgewing (26%), en seksuele viktimisasie gedurende die kinderjare (22%).

Gevolgtrekking: Hierdie resultate stem ooreen met internasionale navorsing oor jeugdige seksoortredings, dus kan ons aflei dat die proses van seksualisering vanaf die kinderjare verder ontwikkel moet word ten opsigte van seksuele geweld.