Verbruik van pornografiese materiale onder vroeë adolessente in Hongkong: profiele en psigososiale korrelate (2012)

Daniel TL Shek1-5,,,, / Cecilia MS Ma1

1Departement Toegepaste Sosiale Wetenskappe, die Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, PR China

2Openbare Inligting Navorsingsinstituut, die Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, PR China

3Departement Maatskaplike Werk, Oos-China Normale Universiteit, Sjanghai, PR China

4Kiang Wu Verpleegkunde Kollege van Macau, Macau, PR China

5Afdeling Adolessente Geneeskunde, Departement Kindergeneeskunde, Kentucky Kinderhospitaal, Universiteit van Kentucky, Kollege vir Geneeskunde, KY, VSA

Ooreenstemmende skrywer: Professor Daniel TL Shek, PhD, FHKPS, BBS, JP, Leerstoel Professor van Toegepaste Sosiale Wetenskappe, Fakulteit Gesondheidswetenskappe en Sosiale Wetenskappe, Departement Toegepaste Sosiale Wetenskappe, Hongkong Polytechnic University, Kamer HJ407, Core H, Hunghom, Hong Kong, PR China

Citation Information: International Journal on Disability and Human Development. Deel 11, Uitgawe 2, Bladsye 143-150, ISSN (Online) 2191-0367, ISSN (Druk) 2191-1231, DOI: 10.1515 / ijdhd-2012-0024, Mei 2012

Abstract

Verbruik van pornografiese materiaal is ondersoek in 3328 Sekondêre 1-studente in Hong Kong. Uitslae het getoon dat meer as 90% van die respondente die afgelope jaar nooit pornografiese materiaal gebruik het nie. In vergelyking met tradisionele pornografie was internetpornografie die algemeenste medium wat deelnemers gebruik het om pornografiese materiaal te besigtig. Mans het 'n hoër vlak van blootstelling aan pornografie as vroue gehad. Resultate het getoon dat verskillende mate van positiewe jeugontwikkeling en gesinsfunksionering verband hou met adolessente se verbruik van pornografiese materiaal. Oor die algemeen het hoër vlakke van positiewe jeugontwikkeling en beter gesinsfunksionering verband gehou met 'n laer vlak van pornografieverbruik. Die relatiewe bydrae van positiewe jeugontwikkeling en gesinsfaktore tot verbruik van pornografiese materiaal is ook ondersoek.

sleutelwoorde: Chinese adolessente; gesinsfunksionering; positiewe jeugontwikkeling; Projek PATHS, pornografiese materiaalverbruik