Verbruik van Pornografie, Perceived Peer Norms en Condomless Sex (2016)

2016 Jan 11: 1-10. 

Wright PJ1, Tokunaga RS2, Kraus A1.

Abstract

Seksuele skrifte in pornografie sluit selde kondome in. Baie Amerikaanse kollege studente gebruik pornografie en het onbeskermde seks. Tog blyk daar geen studie te ondersoek of pornografiese verbruik korreleer is met onbeskermde seks onder Amerikaanse kollege studente nie. Hierdie artikel rapporteer resultate van twee studies van pornografieverbruik en kondomlose seks onder Amerikaanse kollegestudente.

Pornografieverbruik is direk geassosieer met 'n groter waarskynlikheid vir kondoomlose seks in studie 1. Hierdie bevinding is in studie 2 herhaal. Studie 2 het ook ondersoek ingestel of persepsies oor die gebruik van kondome van maats gedeeltelik die verband tussen pornografieverbruik en kondoomlose seks bemiddel. Pornografieverbruik hou verband met laer beramings van die gebruik van kondome deur die eweknieë, en laer beramings van die gebruik van kondome van die eweknieë word geassosieer met die persoonlike gebruik van kondoomlose seks.