Criminogenic faktore wat verband hou met seksuele oortreders van jeug - 'n kwalitatiewe interdissiplinêre evaluering van gevallestudies (2018)

Jordaan, Jacques, en Anni Hesselink.

Acta Criminologica: Suider-Afrikaanse Tydskrif vir Kriminologie 31, no. 1 (2018): 208-219.

Die redes vir en aanvang van seksuele oortredingsgedrag is veelsydig en wissel van sosiale (afwykende eweknieë), omgewings (gewelddadige buurt), persoonlike (sielkundige ontbinding) redes of kriminogene faktore. Op sy beurt is kriminogene faktore bekend om die waarskynlikheid van reoffendgedrag (herlewing) en toekomstige gevaarlikheid te bepaal, maar hierdie faktore kan ook effektiewe behandeling reguleer aangesien hulle direk verband hou met die oorsake van aanstootlike gedrag. Kriminogene faktore wat verband hou met jong seksoortreders kan wissel van interpersoonlike tekorte, soos afwykende seksuele belange en opwekkingspatrone, en afwykende seksuele fantasieë, sosialiseringspraktyke en persoonlike verenigings.

Die doel van hierdie artikel is om die kriminogene faktore (oorsake) wat verband hou met die steekproefspesifieke jeug seks oortreders vas te stel. 'N Interdissiplinêre-kwalitatiewe benadering is gevolg met elf jeug seks oortreders wat deelneem aan die navorsingspoging. 'N In-diepte gevallestudie-analise is gebruik om die kriminogene faktore wat 'n rol gespeel het in die seksuele oortredings van die deelnemers te evalueer. Die bevindings van die navorsing dui daarop dat faktore soos negatiewe portuur-invloed en portuurdruk, blootstelling aan pornografie, afwykende seksuele fantasieë, dwelmmisbruik, eie viktimisasie en onvoldoende ouerskap belangrike faktore is wat die afwykende seksuele gedrag van die deelnemers beïnvloed.