Cyberporn Blootstelling aan KNPI Gedrag (Kissing, Necking, Petting En Intercourse) En Masturbasie in Adolessente Beurs Eerste in Wes-Pontianak Distrik (2017)

Cyberporn-blootstelling aan KNPI-gedrag (soen, nek, petting en omgang) en masturbasie in adolessente-beurs eers in die Wes-Pontianak-distrik

Abrori, Abrori, Lidia Hastuti, en Elisa Elisa.

JUMANTIK (Jurnal Mahasiswa dan Peneliti Kesehatan) 4, no. 2 (2017).

Abstract

Tiener is 'n oorgangstydperk tussen kinderjare en volwassenheid. Daarom word tieners maklik deur vriende, die omgewing beïnvloed en nie gereeld op negatiewe dinge vasgevang nie. Een van hulle gebruik die internetmedia om toegang tot pornowebwerwe of cyberporn te noem. Cyberporn is 'n vorm van pornografie wat aanlyn verkry word via die internetnetwerk. Cyberporn het 'n groot invloed op die aanmoediging van voorhuwelikse seksuele gedrag.

Die doel van hierdie navorsing is om die blootstelling van cyberporn aan KNPI (Kissing, Necking, Petting and Intercourse) se gedrag en masturbasie te leer ken by die adolessent Junior High School in die West Pontianak Subdistrict.

Hierdie navorsing gebruik deursnitontwerp. Die steekproef van navorsing oor adolessente seuns en meisies van die klas IX aan die Junior High School in Kecamatan Pontianak Barat, beloop 83 mense. Die instrumente van data-insameling met behulp van vraelyste. Data-analise tegniek met behulp van Chi Square

Die resultate van hierdie studie dui aan dat daar 'n beduidende verband bestaan ​​tussen cyberporn-blootstelling met KNPI (Kissing, Necking, Petting and Intercourse) -gedrag by adolessente in die hoërskool (p-waarde = 0.029), daar is 'n beduidende verband tussen cyberporn-blootstelling en masturbasie-gedrag. in adolessensie op hoërskool (p-waarde = 0.034).

Daar word verwag dat die skool berading moet doen rakende die gevaar en impak van pornografie op adolessente ontwikkeling.