Beïnvloed die verslawing in aanlynpornografie die gedragspatroon van ondergraadse private universiteitstudente in Bangladesh? (2018)

Chowdhury, Md Razwan Hasan Khan, Mohammad Rocky Khan Chowdhury, Russell Kabir, Nirmala KP Perera en Manzur Kader.

Internasionale Tydskrif vir Gesondheidswetenskappe 12, no. 3 (2018).

Sleutelwoorde: Bangladesj, gedrag, aanlynverslawing, pornografie, universiteitsstudente

Abstract

doelwitte: Anecdotale verslae van Bangladesj het aangedui dat sommige jong volwassenes verslaaf geraak het aan aanlyn pornografie soortgelyk aan hoe ander verslaaf raak aan dobbel, dwelms en alkohol. Sulke gedrag kan sosiale, akademiese en gedragsimplikasies in hierdie bevolking hê. Hierdie studie ondersoek die verband tussen verbruik van aanlynpornografie en sosio-gedragspatrone onder studente van 'n private universiteit in Bangladesh.

Metodes te gebruik: In totaal is 299 voorgraadse studente (70.6% manlik) by die First Capital University of Bangladesh onderhoude gevoer met behulp van 'n gestruktureerde vraelys. Die vrae het sosiodemografiese eienskappe, aanlyn-gebaseerde pornografieverbruiksgewoontes en sosio-gedragseienskappe ingesluit. Chi-vierkante toets- en binêre logistieke regressie-analise is uitgevoer om korrelasies tussen aanlynpornografieverslawing en sosio-gedragsfaktore soos sosialiseringsgewoontes, aard van interaksies, universiteitsbywoning en studiefokus, slaapgewoontes en verbruik van hoofmaaltye te ondersoek.

Results: Die gebruik van pornografie was aansienlik hoër onder studente wat laatnagte saam met hul vriende bymekaargekom het (58.4%, P <0.001). Verder het diegene wat gereeld met hul vriende stry / baklei (51.0%, P = 0.001) gereeld met hul vriende gekul (48.4%, P <0.001) en diegene wat nie betyds gaan slaap het nie (57.7%, P <0.001) ) het 'n groter verbruik van pornografie gerapporteer. Studente wat met hul vriende rondgeloer het en diegene wat nie betyds gaan slaap het nie, was meer as twee keer so geneig om na pornografie te kyk as studente wat nie geflous het nie, en diegene het betyds gaan slaap.

Gevolgtrekking: Die studie bied die eerste oorsig van aanlynpornografieverbruik. 'N Beduidende deel van die manlike studente het erotiese materiaal aanlyn as vroulik gebruik. Studente wat nie gaan slaap het nie, het opgedaag om aanlynpornografie te gebruik. Sulke gedrag kan negatiewe impakte hê op die studie van onderwysuitkomste sowel as wyer sosiale en morele impakte vir studente en die samelewing as geheel. In hierdie digitale era het tegnologie elke aspek van ons lewens binnegeval, met toenemende toegang tot die internet. Daarom is dit noodsaaklik om spesifiek ontwerpte opvoedingsprogramme vir pornografieverslawing te verskaf om studente te leer oor die nadelige gevolge van pornografie. Verder is geteikende behandelingsprogramme vir seksuele verslawing, seksuele misbruik en pornografie misbruik nodig om die individue wat aan pornografie verslaaf is, te ondersteun.