Vroeë adolessente seuns se blootstelling aan internetpornografie: Verhoudings tot puberteit tydsberekening, sensasie soek en akademiese prestasie (2014)

Beyens, Ine ×
Vandenbosch, Laura
Eggermont, Steven #

VOLLEDIGE STUDIE - PDF

Die Tydskrif vir Vroeë Adolessensie

OPSOMMING

Navorsing het getoon dat adolessente gereeld internetpornografie gebruik. Hierdie tweegolfpaneelstudie het ten doel om 'n integrerende model in vroeë adolessente seuns (Gemiddelde ouderdom = 14.10; N = 325) te toets wat (a) hul blootstelling aan internetpornografie verduidelik deur na verhoudings met pubertaltyd en sensasie te soek, en (b) ) ondersoek die moontlike gevolg van hul blootstelling aan internetpornografie vir hul akademiese prestasie. 'N Integrerende padmodel het aangedui dat puberteit tydsberekening en sensasie soek die gebruik van internetpornografie voorspel het. Seuns met 'n gevorderde pubertalstadium en seuns wat hoog in sensasie is, soek meer dikwels internetpornografie. Daarbenewens het 'n toenemende gebruik van internetpornografie ses maande later die seuns se akademiese prestasie verminder. Die bespreking fokus op die gevolge van hierdie integrerende model vir toekomstige navorsing oor internetpornografie.