Vroeë seksuele debuut en gepaardgaande faktore onder hoërskoolleerlinge van Tigray, Noord-Ethiopië, 2018 (2019)

uittreksel:

Blootstelling aan pornografie, soos die lees / sien van pornografiese materiaal, is aansienlik geassosieer met 'n vroeë seksuele debuut. Respondente wat blootgestel is aan pornografie was 7.4 keer meer geneig om 'n vroeë seksuele debutant te wees as diegene wat geen blootstelling aan pornografie gehad het nie (AOR = 7.4; 95% KI: 4.4, 11.78). Dit kan vergelyk word met bevindings van Debremarkos, Ethiopië, Bahr dar, Ethiopië, Noordoos-Ethiopië [, , ].


Pan Afr Med J. 2019 1 Sep; 34: 1. doi: 10.11604 / pamj.2019.34.1.17139. eCollection 2019.

Girmay A.1, Mariye T.1, Gerensea H2.

Abstract

Inleiding:

Vroeë seksuele debuut is algemeen onder jongmense en dit het verskeie gevolge vir seksuele en reproduktiewe gesondheid. Maar die las en die gepaardgaande faktore wat tot hierdie gedrag lei, het nie die nodige aandag geniet nie. Die hoofdoel van hierdie studie was om die voorkoms en gepaardgaande faktore van seksuele debuut by die voorbereidende en hoërskoolleerlinge van Aksum te ondersoek.

Metodes te gebruik:

'N Skoolgebaseerde kwantitatiewe deursnitstudie-ontwerp is vir hierdie navorsingswerk gebruik. Altesaam 519 gewone voorbereidende en hoërskoolstudente het aan die opname deelgeneem. Die steekproefpopulasie is verkry deur gebruik te maak van 'n eenvoudige ewekansige steekproeftegniek uit elke skoolonderhoud met hul aantal studente. Gegewens wat met behulp van selfadministratiewe vraelyste versamel is, is in EpiData 3.02 opgeneem en in SPSS 22.0 geanaliseer. Resultate is aangebied met behulp van frekwensies, tabelle en grafieke. Statistiese beduidendheid is verklaar op 'n P-waarde <0.05.

Results:

Van die totale deelnemers was 266 (51.3%) mans. Die ouderdom van die deelnemers het gewissel van 13 tot 23 jaar met 'n gemiddelde ouderdom van 16.3 ± 1.47 jaar. Van die totale deelnemers het 137 (26.2%) seksuele ervaring gehad, waaronder 119 (87.5%) 'n vroeë seksuele debuut op 'n gemiddelde ouderdom van 13.7 + 1.4 jaar gehad het. Faktore wat aansienlik geassosieer is met 'n vroeë seksuele debuut, was geslag (AOR = 3.41; 95% KI: 1.54, 6.99), koshuis (AOR = 0.44; 95% KI: 0.27, 0.81), drankgebruik (AOR = 5.5 ; 95% KI: 2.2, 14.8), sigaretrook (AOR = 3.3; 95% KI: 2.3, 7.5), blootstelling aan pornografie, soos die lees / sien van pornografiese materiale (AOR = 7.4; 95% KI: 4.4, 11.78) , lewensreëling vir opvoedkundige doeleindes (AOR = 0.43; 95% CI: 0.13, 0.89), graad (AOR = 0.38; 95% CI: 0.06, 0.68) en maandelikse lewenstoelaag (AOR = 0.419; 95% CI: 0.2, 0.9) ).

Gevolgtrekking:

'N Beduidende aantal studente het vroeë seksuele debuut aangemeld. Geslag, woonplek, drankgebruik, sigaretrook, blootstelling aan pornografie, graad en lewensvoorsiening vir opvoedkundige doeleindes en maandelikse lewenstoelae was belangrike voorspellers van 'n vroeë seksuele debuut.

SLEUTELWOORDE: Ethiopië; Seksuele debuut; adolessent

PMID: 31762870

PMCID: PMC6850738

DOI: 10.11604 / pamj.2019.34.1.17139