Vroeë seksuele debuut en gepaardgaande faktore onder studente in Ethiopië: 'n Sistematiese oorsig en meta-analise (2020)

. 2020 28 Julie; 9 (3): 1795.
Gepubliseer aanlyn 2020 Jul 22. doi: 10.4081 / jphr.2020.1795
PMCID: PMC7445439
PMID: 32874965

Abstract

Studente met vroeë seksuele debute word blootgestel aan riskante seksuele gedrag. Vir effektiewe intervensie oor vroeë seksuele debuut en die gevolge daarvan, is die bepaling van die omvang daarvan en die identifisering van gepaardgaande faktore belangrik. Daarom is hierdie stelselmatige oorsig en meta-analise daarop gemik om die gesamentlike voorkoms en die gepaardgaande faktore van vroeë seksuele debuut onder studente in Ethiopië te skat. Relevante artikels is vanaf 10 Maart geïdentifiseer deur middel van databasisse soos PubMed, Global Health, HINARI, Google search, Scopus en EMBASE.th tot 3 Aprilrd. Die data is met behulp van 'n gestandaardiseerde vorm vir data-onttrekking onttrek en na STATA 11 uitgevoer vir ontleding. Die algehele voorkoms van vroeë seksuele debuut onder studente is saamgestel met behulp van 'n meta-analise van ewekansige effekte. Die teenwoordigheid van assosiasie is bepaal met behulp van 'n kansverhouding met 'n ooreenstemmende 95% GI. Altesaam 9 studies met 4,217 XNUMX deelnemers was betrokke by hierdie meta-analise. Thy skat die saamgestelde voorkoms van vroeë seksuele debuut onder studente in Ethiopië was 27.53% (95% KI: 20.52, 34.54). Om vroulik te wees (OF: 3.64, 95% BI: 1.67, 5.61), kyk na pornografie (OF: 3.8, 95% GI: 2.10, 5.50) en 'n vriend of vriendin (OF: 2.72, 95% GI: 1.24, 5.96) is gevind dat dit beduidend geassosieer word met vroeë seksuele debuut. Meer as 'n vierde van die studente het vroeë seksuele debute beoefen. Die bevinding dui daarop dat die voorkoming van strategieë, effektiewe ingryping en programme in onderwysinstellings moet versterk word om vroeë seksuele debuut en die gevolge daarvan te verminder. Verder moet daar veral aandag gegee word aan vroulike studente en studente wat na pornografie kyk.

Betekenis vir openbare gesondheid

Vroeë seksuele debuut word geassosieer met riskante seksuele gedrag soos onbeskermde seksuele omgang, veelvuldige seksmaats en verkeerde of inkonsekwente gebruik van kondome wat lei tot MIV / vigs, seksueel oordraagbare infeksie (SOI's), ongewenste swangerskappe, onveilige aborsie, vroeë bevalling en psigososiale probleme. Die gesamentlike voorkoms van vroeë seksuele debuut onder studente in Ethiopië was 27.53%, wat die behoefte impliseer van opvoedkundige instellings gebaseer op openbare gesondheidsintervensies. Onder baie faktore is vroulike geslag, kyk na pornografie en 'n vriend / vriendin geïdentifiseer as faktore wat aansienlik verband hou met vroeë seksuele debuut. Die bepaling van die omvang van vroeë seksuele debuut onder studente en die identifisering van die gepaardgaande faktore is baie belangrik vir intervensies in die openbare gesondheid. Die bevindings van hierdie meta-analise sal help om toepaslike intervensies en beleide te ontwerp wat vroeë seksuele debuut in onderwysinstellings teiken, met die samewerking van beleidsmakers, belanghebbendes en ander betrokke instansies.

Sleutel woorde: Vroeë seksuele debuut, studente, meta-analise, sistematiese oorsig, Ethiopië