Effekte van pornografie op senior hoërskoolstudente, Ghana. (2016)

Richmond Acheampong, Yaw Adjenim Adjenim

Internasionale Tydskrif vir Bestuur en Wetenskaplike Navorsing

Vol 1, Nee 3 (2016)

Abstract

Die idee dat pornografie en skoolkinders beddengoed is, maak almal senuweeagtig. Hierdie studie het die uitwerking van pornografie op senior hoërskoolstudente in die Tano Noord-distrik van die Brong Ahafo-streek van Ghana ondersoek. Dit bepaal verder of senior hoërskoolstudente pornografie kyk; hoe dikwels kyk hulle na pornografie en die negatiewe en positiewe uitwerking van pornografie op hulle. Die navorsingstegniek wat gebruik is, was verkennend en 'n monstergrootte van 300 is gebruik. Eenvoudige ewekansige steekproefneming is gebruik om die deelnemers vir die onderhoud te toets.

Die studie het aan die lig gebring dat die meerderheid van die studente toegelaat word om pornografie voor te kyk. Daarbenewens is opgemerk dat die meerderheid van hulle ooreengekom het dat pornografie die studente se akademiese prestasie negatief beïnvloed en ook nie van pornografie goedkeur nie.

THy studeer onder meer aan dat die regering die politieke wil moet hê om die verkoop en besit van pornografiese materiaal aan studente te verbied

Sleutelwoorde Pornogography; Senior Hoë Studente; Ghana.