Ervarings van en houdings teenoor pornografie onder 'n groep Sweedse hoërskoolstudente (2009)

Eur J Kontracept Reprod Gesondheidsorg. 2009 Aug;14(4):277-84. doi: 10.1080/13625180903028171.
 

Bron

Departement van Vroue- en Kindersgesondheid, Uppsala Universiteit, Uppsala, Swede. [e-pos beskerm]

Abstract

DOELWITTE:

Om verbruik van en houdings teenoor pornografie te ondersoek in verband met demografiese faktore en verhoudings met ouers onder die derdejaar hoërskoolstudente.

METODES:

'N Ewekansige steekproef van 718-studente met 'n gemiddelde ouderdom 18-jaar (reeks 17-21) het 'n klaskamer-vraelys voltooi wat bestaan ​​uit 89-vrae.

RESULTATE:

Meer studente in prakties as teoretiese studieprogramme het ouers met 'n praktiese beroep (p <0.001). Meer ouers aan studente wat teoretiese programme bygewoon het, het hul huisvesting besit (p <0.001). Meer mans as vroue het ooit pornografie verbruik (98% teenoor 72%; p <0.001).

Meer praktiese as teoretiese studente is beïnvloed deur pornografiese films te kyk, te fantaseer oor (p <0.05) of op te tree wat geïnspireer is deur pornografie (p <0.05). Beide teoretiese en praktiese manlike studente het 'n gunstiger houding teenoor pornografie gehad as enige groep vrouestudente (p <0.001; p = 0.037). Meer vroulike as manlike studente was van mening dat pornografie onsekerheid en eise kon skep.

AFSLUITING:

Studente se hoërskoolprogramkeuses weerspieël gedeeltelik hul sosiale agtergrond. Pornografie is hoofsaaklik verbruik deur mansstudente, wat ook die gunstigste houding gehad het, terwyl vroue hoofsaaklik negatiewe houdings gehad het. Om seksuele gesondheid te bevorder, moet hierdie verskille tussen geslagte en studieprogramme in berekening gebring word by berading en in seks- en verhoudingsonderrig.