Eksperimentele effekte van blootstelling aan pornografie Die matigende effek van persoonlikheid en mediating effek van seksuele arousal (2014)

Boeseks Behav. 2014 Apr 12.

Hald GM1, Malamuth NN.

Abstract

Met behulp van 'n ewekansige geselekteerde gemeenskapseksample van 200 Deense jong volwasse mans en vroue in 'n gerandomiseerde eksperimentele ontwerp, het die studie ondersoek ingestel na die uitwerking van 'n persoonlikheidseienskap (ooreenkoms), verby pornografieverbruik en eksperimentele blootstelling aan gewelddadige pornografie oor houdings wat geweld ondersteun vroue (ASV). Ons het bevind dat laer vlakke van ooreenstemming en hoër vlakke van die verlede pornografie verbruik aansienlik voorspel ASV. Daarbenewens het die eksperimentele blootstelling aan pornografie ASV toegeneem, maar net onder mans het dit 'n gebrek aan toeganklikheid gehad. Hierdie verhouding is gevind dat dit beduidend gemedieer word deur seksuele opwinding met seksuele opwinding, verwys na die subjektiewe assessering van seksuele opgewondenheid, gereed vir seksuele aktiwiteite en / of liggaamlike sensasies wat verband hou met seksuele opwekking. Om die belangrikheid van individuele verskille te onderstreep, het die resultate die hiërargiese samevloeiingsmodel van seksuele aggressie en die media literatuur oor affektiewe betrokkenheid en primingeffekte ondersteun.

PMID: 24729134
DOI: 10.1007/s10508-014-0291-5