Ondersoek gesondheidsgedrag by Ugandese volwassenes wat in landelike vissersgemeenskappe woon (2020)

Adolessente in die landelike Uganda het unieke geleenthede en uitdagings vir hul gesondheid. Die primêre doel van hierdie ondersoekende deursnee-studie was om die gesondheidsgedrag van adolessente van 13-19 jaar wat in vier Ugandese vissersgemeenskappe woon, te beskryf as 'n grondslag vir die ontwikkeling van programme om gevaarlike gesondheidsgedrag en oordrag van MIV / vigs te verminder. Die meerderheid seuns (59.6%) en 'n derde van die meisies het lewenslange seksuele omgang aangemeld; meisies het vroeër seksuele debute as seuns aangemeld, asook hoër seksuele aanranding, verkragting en / of gedwonge omgang. Seksueel aktiewe jeugdiges het eerder pornografie gesien, getoets vir ander seksueel oordraagbare infeksies en koshuise besoek. Alkoholgebruik was algemeen by albei geslagte; die gebruik van ander stowwe is egter selde gerapporteer. Aangesien die meerderheid adolessente in Uganda kosskool besoek, is daar 'n geleentheid om die sorgsorg vir skoolverpleegsters uit te brei na gesondheidsbevorderingsonderrig en -berading.