Blootstelling van Taiwanese adolessente aan pornografiese media en die impak daarvan op seksuele houdings en gedrag (1999)

Asiatiese Joernaal van Kommunikasie

Jaargang 9, 1999 - Uitgawe 1

Ven-hwei Lo , Edward Neilan , Mynpingson & Shoung-Inn Chiang

Bladsye 50-71 | Gepubliseer aanlyn: 18 Mei 2009

http://dx.doi.org/10.1080/01292989909359614

Abstract

Hierdie artikel ondersoek die gebruik van pornografiese media deur Taiwanese hoërskoolstudente, en ondersoek die uitwerking van blootstelling aan sulke op hul houdings en gedrag ten opsigte van seksuele permissiwiteit.

Die resultate van hierdie navorsing dui aan dat meer as 90 persent van die studente wat ondervra is, ten minste 'n mate van blootstelling aan 'n verskeidenheid pornografie gehad het, met mans wat aansienlik hoër blootstelling frekwensies as vroue toon. Die resultate toon ook aan dat blootstelling aan pornografiese media aansienlike gevolge het vir seksuele permissiwiteit van hoërskoolstudente en nie-eksklusiewe seksuele houdings en gedrag.