Blootstelling Verhoudings Internet Media Met Gratis Geslagsgedrag In Tieners In Kleinstaat Ek Perci Sei Tuan Jaar 2015 (2018)

Setiawati, Irka.

“HUBUNGAN PA PARANMEDIA INTERNET DENGAN PERILAKU SEKS BEBAS PADA REMAJA DI SMA NEGERI IPERCUT SEI TUAN TAHUN 2015.”

Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda 2, no. 2 (2018).

Abstract

Die belangrikste probleme onder tieners is seksuele probleme of TRIAS KLASIK (seks voor huwelik met onverwagte swangerskap, aborsie), seksuele aansteeklike infeksie, MIV en vigs en dwelmmisbruik. Die gratis inligting vanaf die internet, soos Facebook, Twitter, YouTube en ander kan pornografie verskaf. . In die opname in 2013 in die Verenigde State is die vroue meer gereeld sosiale media gebruik as mans. Die navorsing in die VSA, Engeland en Australië het getoon dat 2009-40% tieners in die ouderdom van 50 - 13 in 17 ooit seks gehad het, 80% seuns en 70% meisies seksueel aktief was, en dat hulle die eerste keer op die ouderdom van 16. Hierdie studie is daarop gemik om die verband tussen blootstelling aan sosiale media en gratis seks in SMA Negeri I Percut Sei Tuan te sien. Die bevolking was almal studente in SMA Negeri 1 Percut Sei Tua, en die monsters was 114 studente. Die monsters is deur middel van Simple Random Sampling geneem. Die resultaat van die Chi Chi-toetsstudie het getoon dat frekwensie, duur, pornografiese werf en toegang tot sosiale media verband hou met gratis seksgedrag met Pvalue <0,05. Die resultaat van meervoudige toets met logistieke regressie toon dat daar verband is tussen blootstelling aan internet en gratis seksgedrag. Die mees dominante is die duur met p-waarde 0,000 <0,05. Die grootste telling Exp B is 45,949. Daar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat die hipotese aanvaar word. Die skool word voorgestel om meer advies oor gratis seks te gee. Dit moet deurlopend gegee word om te voorkom dat hulle gratis seks doen.

sleutelwoorde: Die internet blootstelling; Gratis Seks Gedrag; Adolessent.

Volledige teks:

PDF

Verwysings

APJII. (2014). Pengguna Internet in Indonesië Tahun. http://www.apjii.or.id/read/content/info-terkini/301/pengguna-internet-indonesia-tahun-2014 di Akses tanggal 01 Junie 2014.

BKKBN. (2014). Remaja Perilaku Seks Bebas Meningkat. http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=1761.Diakses tanggal 12 agustus 2014.

Chandrataruma, M. (2009). Manfaat Facebook Lebih Banyak. beskikbaar http://teknologi.vivanews.com/read/62481. Diakses 25 September 2013.

Fatimah NW (2013). Adolessente Gedrag Van Kollege Student In Fakulteit Sosiale Wetenskappe Surabaya State University. Surabaya: Jurnal BK, volume 05 nomor 01 tahun 2014.

Framanik. (2012). Ilmu Komunikasi. http://ilmukomunikasi.co.id/2008/02/sor-theory.html diakses tanggal 08 Agustus 2012

Geldard. (2012). Konseling Remaja, Intervensie Praktis Bagi Remaja Beresiko. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Hadi M. (2009). Facebook is beskikbaar met Orang Awam. Palembang: Maxicom.

Happinasari O. (2011). Hubungan antara Frekuensi Interaksi dengan Media Pornografie terhadap Perilaku Sex Remaja Pada Siswa Kelas Xi Di Sma Negeri 4. Purwokerto: Jurnal Akademi Kebidanan YLPP Purwokerto.

Hesarika A. (2010). Gambaran Keterpaparan Pornografie as Perilaku Sexual Siswa van SMA AL-AZHAR Medan. Skripsi. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Hidayat AA (2011). Metode Penelitian Kebidanan dan Tehnik Analise Data. Jakarta: Salemba Medika.

Horrigan, John B. (2002). Nuwe internetgebruikers: wat hulle doen aanlyn, wat hulle nie doen nie, en implikasies vir die 'Net's Future', ontleed Tanggal 8 September 2008, tersedia pada http://www.pewinternet.org/pdfs/New_User_Report.pdf

Kirana U, Yusad Y, dan Mutiara E. (2014). Pengaruh Akses Situs Porno dan Teman Sebaya terhadap Perilaku Sexual Remaja di Sma Yayasan Perguruan Kesatria Medan Jurnal Kesehatan 2014. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara.

Kristo, FY (2013). Posisi Indonesië van Percaturan Teknologi Dunia, http://www.inet.detik.com/ Indonesië-dipercaturan- tegnologie-dunia, ontwyk 5 September 2013.

Littlejohn, S. (2002). Teorieë van Menslike Kommunikasie. VSA: Wads werd.

Masunah J. (2012). Profiel Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Remaja Kota Bandung: Masalah dan Alternatif Solusinya.http: / / www.bkkbn.go.id/litbang/pusdu/Hasil. Kota Bandung Masalah dan Alternatifnya.pdf. Bandung: LPPM Universitas Pendidikan Indonesië. Di akses tanggal 11 Januarie 2013).

Mirron A, G dan Miron C, D. (2002). Bicara Soal Cinta, Pacaran en Seks Kepada Remaja. Jakarta: Esensi Erlangga Groep.

Miyazaki dan Fernandez. (2001). Nuwe Media: Teorieë en Praktyke van Digitextuality. Verenigde Koninkryk: Routledge.

Muadz MM (2009). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasionale Direktoraat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasionale Direktoraat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi.

Ruspawan. (2013). Sikap Remaja Sehubungan Media Pornografie Dengan Perilaku Sexuele Pranikah Remaja. Denpasar: Jurnal Penelitian Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan.

Samino. (2012). Analise Perilaku Seks Remaja SMAN 14 Bandar Lampung 2011. Lampung: Jurnal Dunia Kesmas Volume 1. Nomineerder 4.

Seisha. (2013). Bahaya Pornografie bagi Remaja https://wordpress.com/just-about-life// Diakses tanggal 01 Junie 2013.

Suryoputro A, Shaluhiyah Z dan Nicholas. (2006). Faktor-faktor van Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan Sexual dan Reproduksi. Jurnal Makara Kesehatan, Vol. 10 No. 1 Junie 2006. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang.

Susan C. Herring. (1996). Rekenaargegronde Kommunikasie: Taalkundige, sosiale en kruiskulturele perspektiewe. Amsterdam: J. Benjamins.

Susilana R. (2009). Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penilaian. Bandung: Wacana Prima.

Syar F. (2013). Media Sosiaal. http://id.wikipedia.org/. Di akses tanggal 12 Mei 2013.

Wahyuni ​​NI (2014). Komunikasi Massa. Edisi cetakan Ek, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Walgito. (1999). Pengantar Psikologi Umum.Yogyakarta: Andi verreken.

Wallmyr, G., dan Welin, C. (2006). Jeug, Pornografie en Seksualiteit: Bron en Houding. Tydskrif vir Skoolverpleging.

Wicaksono A. (2009). Pengaruh Informasi Global. https: // geld inligting wêreldwyd.wordpress.com. Di akses tanggal 12 September 2011.

Widjaja, HA (2000). Ilmu Komunikasi: Pengantar Studi. Jakarta: Rineka Cipta.

Wiknjsastro, H. dkk. (1999). Ilmu Kandungan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.