Blootstelling aan internetpornografie onder kinders en adolessente 'n nasionale opname (2005)

Kommentaar: 2005 is antieke navorsing vir internetporno. Hierdie studie het gevind

  1. Diegene wat opsetlike blootstelling aan pornografie aanmeld, ongeag die bron, is aansienlik meer geneig om oortredende gedrag en substansgebruik aan te dui.
  2. Aanlynzoekers teenoor offline soekers is meer geneig om kliniese kenmerke wat verband hou met depressie en laer vlakke van emosionele binding met hul versorger aan te meld.

Cyberpsychol Behav. 2005 Oct;8(5):473-86.

Ybarra ML, Mitchell KJ.

Internet Solutions vir Kids, Inc, Irvine, Kalifornië 92618, VSA. [e-pos beskerm]

Abstract

Skattings dui daarop dat tot 90% of meer jeug tussen 12 en 18 jaar toegang tot die internet het. Daar is kommer uitgespreek dat hierdie toeganklike toeganklikheid kan lei tot 'n toename in pornografiese soek onder kinders en adolessente, met moontlike ernstige gevolge vir kinder- en adolessente seksuele ontwikkeling. Met behulp van data uit die Jeug-internetveiligheidsopname, 'n nasionaal verteenwoordigende, deursnee-telefoniese opname van 1501-kinders en adolessente (ouderdomme 10-17 jaar), eienskappe wat verband hou met selfversorgde pornografiese soekgedrag, beide op die internet en met behulp van tradisionele metodes bv. tydskrifte), word geïdentifiseer. Soekers van pornografie, beide aanlyn en vanlyn, is aansienlik meer geneig om manlik te wees, met slegs 5% van self-geïdentifiseerde soekers wat vroulik is. Tsy oorgrote meerderheid (87%) van die jeug wat aanmeld dat seksuele beelde aanlyn is, is 14 jaar of ouer, wanneer dit ontwikkelend geskik is om seksueel nuuskierig te wees. Kinders onder die ouderdom van 14 wat doelbewus na pornografie gekyk het, sal meer geneig wees om tradisionele blootstellings, soos tydskrifte of films, aan te meld. Bekommernisse oor 'n groot groep jong kinders wat hulself blootstel aan pornografie op die internet, kan oorbeklemtoon word. Diegene wat opsetlike blootstelling aan pornografie aanmeld, ongeag die bron, is aansienlik meer geneig om die misdadige gedrag en substansgebruik in die vorige jaar te rapporteer. Verder, aanlynzoekers versus offline soekers is meer geneig om kliniese kenmerke wat verband hou met depressie en laer vlakke van emosionele binding met hul versorger te rapporteer. Die resultate van die huidige ondersoek bring belangrike vrae vir verdere ondersoek. Bevindinge uit hierdie dwarsdeursnee-data bied regverdiging vir longitudinale studies wat daarop gemik is om temporale volgordebepaling van psigososiale ervarings te ontleed.