Blootstelling aan aanlyn seksuele materiaal in adolessensie en desensitisering tot seksuele inhoud (2018)

Daneback, K., A. Ševčíková en S.Ježek

Sexologies (2018).

Exposition au matériel seksuel en ligne à l'adolescence et desenzibilisasie au contenu sexual

Abstract

Dit is bekend dat adolessente die internet vir seksuele doeleindes gebruik, byvoorbeeld seksueel eksplisiete materiaal, 'n praktyk wat met ouderdom toeneem. Vorige navorsing het 'n verband tussen kognitiewe en gedragseffekte aan die een kant voorgestel en seksueel eksplisiete materiaal op die internet aan die ander kant. Die huidige studie het betrekking op blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet en 'n moontlike desensitiserende uitwerking op die persepsie van aanlyn seksuele inhoud oor tyd. Die studie-ontwerp was in die lengte; data is in 3 golwe versamel met tussenposes van 6 maande vanaf 2012. Die steekproef het 1134 respondente (meisies, 58.8%; gemiddelde ouderdom, 13.84 ± 1.94 jaar) van 55 skole ingesluit. 'N Multiveranderlike groeimodel is gebruik vir die ontleding van data.

Die resultate het getoon dat die respondente hul persepsie van seksueel eksplisiete materiaal op die internet oor tyd verander het afhangende van ouderdom, frekwensie van blootstelling en of blootstelling doelbewus was. Hulle het desensibiliseer omdat hulle minder geraak word deur die seksuele inhoud. Die resultate kan dui op 'n normalisering van seksueel eksplisiete materiaal op die internet gedurende adolessensie.