Blootstelling aan pornografie onder jong eritreërs: 'n verkennende studie (2021)

Beduidende bevinding:

Eenrigting ANOVA-resultate toon dat daar 'n statisties beduidende verskil in houding teenoor vroue is tussen respondente wat gedurende die vorige jaar na pornografie gekyk het, en respondente wat nie. Spesifiek, respondente wat gedurende die vorige jaar na pornografie gekyk het, het meer negatiewe houdings teenoor vroue gehad.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Amahazion, Fikresus (2021). Tydskrif vir internasionale vrouestudies, 22 (1), 121-139.

Beskikbaar by: https://vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss1/7

Abstract

Die pornografiebedryf is 'n wêreldwye industrie vir 'n miljoen dollar en dit is in baie aspekte van die populêre kultuur genormaliseer. Die gebruik en blootstelling van pornografie word toenemend algemeen en wydverspreid, veral met die vinnige groei en verspreiding van die internet, slimfone en sosiale media. In baie lande regoor die wêreld is pornografie wyd beskikbaar, maklik toeganklik en verbruik deur groot dele van die algemene bevolking. Alhoewel daar baie studies gedoen is oor die gebruik en impak van pornografie, wat die onderwerp binne verskillende kontekste regoor die wêreld ondersoek, is empiriese studies uit ontwikkelende lande, veral in Afrika, maar skaars. Hierdie studie is die eerste wat die onderwerp van pornografie in Eritrea ondersoek het. Met behulp van diepgaande, semi-gestruktureerde onderhoude en fokusgroepbesprekings, sowel as 'n opname onder voorgraadse studente (N = 317), ondersoek die huidige studie wat in 2019 gedoen is, blootstelling aan pornografie onder jong Eritreërs, word verwante faktore geïdentifiseer en ondersoek ook die moontlike impak van kyk na pornografie op algemene houding teenoor vroue. Dit is belangrik dat die studie help om 'n basis van blootstelling aan en verbruik van pornografie in die land te vestig, om gekoppelde faktore te openbaar en moontlike invloede te identifiseer, en uiteindelik bydra tot en aanvulling van bestaande literatuur. Die studie het bevind dat blootstelling aan en gebruik van pornografie in Eritrea nie ongewoon is nie. Resultate dui daarop dat die meerderheid jongmense gedurende hul leeftyd aan pornografie blootgestel is, en dat 'n groot persentasie jong mans gedurende die vorige jaar toegang tot pornografie gehad het. Dit is veral belangrik dat jong mans die afgelope jaar aansienlik meer pornografie of pornografie gesien het as jong vroue. Die resultate toon ook dat byna al die respondente van ander weet, veral eweknieë en klasmaats, wat pornografie gebruik. Pornografie word om verskillende redes gebruik, onder meer as seksuele opvoedkundige instrument en as 'n bron van vermaak. Eenrigting-ANOVA-resultate toon dat daar 'n statisties beduidende verskil in houding teenoor vroue is tussen respondente wat gedurende die vorige jaar na pornografie gekyk het, en respondente wat nie. In die besonder het respondente wat gedurende die vorige jaar pornografie gekyk het, meer negatiewe houdings teenoor vroue gehad.

Nota oor die outeur

Dr Fikresus (Fikrejesus) Amahazion is 'n assistent-professor aan die National College of Arts and Social Sciences (Eritrea). Sy werk fokus op Menseregte, politieke ekonomie en ontwikkeling. Sy onlangse werk, “Short-sight Solutions: An Examination of Europe’s Response to the Mediterranean Migration Crisis”, is beskikbaar in Deadly Voyages: Migrant Journeys across the Mediterranean (2019), uitgegee deur Lexington Books.