Blootstelling aan seksueel eksplisiete media in die vroeë adolessensie hou verband met riskante seksuele gedrag in opkomende volwassenheid (2020)

Abstract

agtergrond

Daar is gevind dat seksueel eksplisiete blootstelling aan media tydens vroeë adolessensie geassosieer word met riskante seksuele gedrag. Vorige studie het egter ondervind metodologiese kwessies, soos seleksie vooroordeel. Verder is daar min bekend oor die effek van seksueel eksplisiete seksuele eksplisiete media blootstelling aan riskante seksuele gedrag, en hoe hierdie verhouding toegepas kan word op nie-Westerse samelewings.

Doelwitte

Hierdie studie het ten doel gehad om vorige studies te verbeter met behulp van instrumentele veranderlike beraming. Daarbenewens het hierdie studie ook multimodaliteit van seksueel eksplisiete media en drie riskante seksuele gedragsmetings van 'n steekproef van Taiwannese adolessente ingesluit.

Metodes

Deelnemers is gewerf uit 'n voornemende longitudinale studie (Taiwan Youth Project). Almal was in 7th graad (gemiddelde ouderdom = 13.3) toe die studie in 2000 begin is. Seksueel eksplisiete blootstelling aan media, insluitend immerblootstelling en aantal blootstelling aan modaliteite, is gemeet in golf 2 (8th graad). Risiko-seksuele gedrag is gemeet in golwe 8 (gemiddelde ouderdom = 20.3) en 10 (gemiddelde ouderdom = 24.3). Daar is gebruik gemaak van 'n regressie met die minste fase in die minste vierkante, met pubertale tydsberekening as instrumentele veranderlike.

Results

Ongeveer 50% van die deelnemers is teen 8 aan seksuele media-inhoud blootgestelth graad, van gemiddeld een modaliteit. Seksueel eksplisiete blootstelling aan die media het vroeë seksuele debuut, onveilige seks en verskeie seksuele vennote voorspel (alles: p <.05). Verder het blootstelling aan meer mediamodaliteite die waarskynlikheid van riskante seksuele gedrag verhoog. Slegs die effek op vroeë seksuele debuut was geslagsonvarant.

Gevolgtrekkings

Blootstelling aan seksueel eksplisiete media in die vroeë adolessensie het 'n substantiewe verhouding gehad met riskante seksuele gedrag in die opkomende volwassenheid. Kennis van hierdie oorsaaklike effek vorm die basis vir die opbou van 'n beter voorkomingsprogram in die vroeë adolessensie. Een prominente manier is vroeë onderrig in mediageletterdheid, en dokters moet moontlik vertroud wees met sulke inhoud om dit te inisieer.

InleidingRisky seksuele gedrag, insluitend vroeë seksuele debuut, onveilige seks (bv. Inkonsekwente gebruik van kondome) en veelvuldige seksmaats (maw 'n hoë mate van verandering in maat)1], het wêreldwyd aandag gekry vir hul negatiewe gevolge op die langtermyn [2], veral gesondheidsverwant, soos die verkryging van seksueel oordraagbare infeksies (SOI's) [3], ander siektes [4], onbedoelde / tienerswangerskap [3-5], en dwelmgebruik [6]. Adolessente het veral aandag getrek omdat dit in die meeste lande soos die VS die meeste gevaar het vir ander SOI's (bv. Gonorree) [7] en Taiwan [8] en vir baie wêrelddele (bv. Asië en Afrika) ervaar hulle tans 'n MIV / VIGS-epidemie [9]. Daar is dus 'n behoefte om die vroeë voorgangers tot riskante seksuele gedrag vir vroeë voorkoming te verstaan, as een van die beste strategieë om later negatiewe uitkomste te beveg.

Risiko-seksuele gedrag tydens adolessensie word beïnvloed deur verskeie belangrike lewensdomeine, soos familie / ouers, portuurgroep en individuele faktore. Byvoorbeeld, verskeie gesinsverwante faktore, soos harde ouerskap [10-11], lae ouerkontrole [12] en gesinsamehorigheid [13] is geïdentifiseer as risikofaktore vir seksuele risikogedrag, en die onderliggende meganismes word ook aangebied (bv. lae ouerbeheer → lae impulsiewe beheer → riskante gedrag of vroeë mishandeling → negatiewe emosies → riskante gedrag). Net so het ander studies vanuit verskillende teoretiese perspektiewe aangevoer en moontlike voorlopers van riskante seksuele gedrag gevind. Byvoorbeeld, probleemgedragteorie [14] argumenteer dat probleemgedrag gewoonlik saamgroei; die gebruik van vroeë middels hou dus sterk verband met latere riskante gedrag, insluitend riskante seksuele gedrag [15-16]. Net so is die sosiale beheerteorie [17] het aangevoer dat 'n gebrek aan sosiale band (bv. lae skoolverbintenis) 'n individu vir afwyking 'vrylaat', insluitend riskante seksuele gedrag [18]. Ander faktore bied bloot geleenthede vir seksuele oefening en hou verband met riskante seksuele gedrag, soos dié in 'n romantiese verhouding [15, 19]. Alhoewel hierdie ander faktore verband hou met riskante seksuele gedrag, het studies getoon dat dit selfs 'n invloed op hierdie belangrike voorgangers het, maar 'n spesifieke faktor het steeds 'n sterk verband met riskante seksuele gedrag - seksuele inhoud in die media of seksueel eksplisiete media (SEM) [20-22]. Strasburger et al. [23] Die geslote seksuele inhoud in die media is 'n belangrike faktor wat kinders en tieners beïnvloed in seksueel-verwante gedrag, houdings en geloof. Wright [24] genoemde blootstelling aan SEM maak dat individue meer geneig is om promiskue seksuele houdings te verander en te vestig, wat baie later verband hou met riskante seksuele gedrag. Ander studies het getoon dat blootstelling aan SEM verband hou met riskante seksuele gedrag omdat dit die houding van die kyker teenoor seksualiteit en vroue verander [25-26]. As sodanig, het een studie aangevoer, hoewel die gevolge van seksuele inhoud in die media subtiel kan wees, is dit baie belangrik om [27]. Gevolglik kan SEM noodsaaklik wees by die verstaan ​​van riskante seksuele gedrag.

Alhoewel blootstelling aan SEM individue kwesbaar kan maak vir toekomstige riskante seksuele gedrag, is dit veral vir adolessente om drie redes. Eerstens is SEM nie net algemeen nie, maar is dit ook invloedryk tydens adolessensie [28-30]. Owens et al. [29] het aangevoer dat die verspreiding van pornografie die jeugkultuur en die ontwikkeling van adolessente op ongekende en uiteenlopende maniere beïnvloed het. ' Tweedens is adolessente een van die gereeldste verbruikers van SEM [31-32] en media-uitbeeldings as werklik beskou [32]. Verder word tieners beïnvloed deur die interaksie met mekaar (soos om die media te gebruik en te verstaan) en dit laat die media dikwels toe om hul seks, liefde en verhoudings te beïnvloed en te definieer [33]. Laastens word toegang tot SEM in baie ontwikkelde lande sterk en wettig gereguleer, wat dit aantrekliker maak vir jeugdiges as gevolg van die 'verbode vrugte' -effek [34].

Bogenoemde redenasie dui daarop dat adolessente en jong volwassenes verbruikers van SEM is en vatbaar is vir SEM. As die inhoud van SEM egter nie 'skadelik' is nie, kan blootstelling aan SEM egter nie tot negatiewe gevolge lei nie. Sommige het byvoorbeeld aangevoer dat SEM seksuele opvoeding bied [35-36] en verhoog geslags egalitêre houdings [37]. Ongelukkig het navorsing getoon dat die inhoud van SEM die bevrediging van seksuele gedrag te veel vertoon en min of geen aandag aan negatiewe gevolge gee nie [38], verneder vroue en “skeef [s] weg van intimiteit en teerheid” (p.984) [39], en lewer 'n té permissiewe seksuele skrif [24]. Gevolglik het die meeste vorige studies getoon dat blootstelling aan SEM tydens adolessensie verband hou met vroeë seksuele debuut [40-41], inkonsekwente gebruik van kondome / onveilige seks [20, 25], en veelvuldige seksmaats [42-43]. Die 'veronderstelde' negatiewe impak van blootstelling aan SEM en riskante seksuele gedrag is egter nie onomwonde in ander studies gevind nie [44-48]. 'N Onlangse studie het byvoorbeeld bevind dat blootstelling aan SEM nie verband hou met enige vroeë seksuele debuut nie [48] of veelvuldige seksmaats (dws groter as twee seksmaats) [44].

Nieteenstaande steekproefvariasies en metingsverskille, kan gemengde resultate ook te wyte wees aan die weggelaat van veranderlike vooroordeel en / of selfkeusevooroordeel (dws dat seksueel aktiewe jeugdiges meer geneig is om seksuele inhoud in die media te sien) wat verhoed dat ons die wesenlike verband tussen SEM-blootstelling en later riskante seksuele gedrag [49-51]. Soos Tolman en McClelland aangevoer het [51], "Word die gevolge van seksuele media gesien deur 'n 'hoender of eier'-uitdaging"; dit wil sê, of dit waarskynlik is dat jongmense wat seksueel oop is, SEM gebruik of dat adolessente seksueel aktief is as gevolg van blootstelling aan SEM. Die gebruik van ewekansige gekontroleerde proewe (RCT's), die 'goudstandaard', kan ook nie toepaslik wees nie as gevolg van wettige (bv. Die aanbieding van seksuele inhoud aan minderjariges) en etiese (bv. Die toewysing van individue aan voorwaardes wat gesondheidskwessies kan benadeel). 'N Ander algemene metode om 'n vooroordeel te selekteer, is deur 'n aanpassingsproses. Drie vorige studies het 'n aanslag op die geneigdheidstelling gebruik en almal het aan die lig gebring dat blootstelling aan SEM nie verband hou met seksuele inisiasie [46-47, 49]. Egter, is geneigdheid tellings in staat om waarneembare verskille te “uitskakel” (dit wil sê, ooreenstem met waarneembare eienskappe), maar is beperk in die verantwoording van onwaarneembare heterogeniteit (dit wil sê onwaarneembare verskille). Een manier om hierdie beperkings reg te stel, is om paneeldata te gebruik om die verwantskap te skat, terwyl dit 'n instrumentele veranderlike (IV) insluit, as 'n manier om 'n RCT te benader. Gevolglik, as dit korrek gebruik word [52], bied die IV-metode 'n manier om 'n behandelingseffek te identifiseer vanuit waarnemingsdata (dit wil sê die substantiewe verwantskap).

Behalwe metodologiese beperkings, het die vraag of blootstelling aan verskillende modaliteiten van SEM tot 'n groter waarskynlikheid van riskante seksuele gedrag sal lei, nie veel aandag aan die navorser gekry nie. Baie vorige studies het slegs op sekere soorte seksueel eksplisiete materiaal gefokus (bv. Films met 'n X-gegradeerde weergawe of SEM-webwerwe) [44-48] en sekere gevolge (bv. vroeë seksuele debuut of veelvuldige seksmaats). Na ons wete het slegs een vorige studie die effek van blootstelling aan verskillende soorte seksueel eksplisiete materiaal ondersoek en gevind dat blootstelling aan verskillende SEM-modaliteite positief geassosieer word met die waarskynlikheid van toevallige seks en vroeë seksuele debuut [31]. Gegewe die gemengde resultate van die verband tussen blootstelling aan SEM en latere riskante seksuele gedrag, en slegs een studie wat 'n meer genuanseerde ondersoek gelewer het oor die gevolge van multimodale blootstelling aan SEM op riskante seksuele gedrag, is verdere studie wat verantwoordelik is vir metodologiese beperkings en dieselfde tyd oorweeg SEM-blootstelling aan multimodaliteit en verskillende riskante seksuele gedrag is geregverdig.

Laastens het die meeste vorige studies op Westerse monsters staatgemaak (bv. Verenigde State, Verenigde Koninkryk en Europese lande). SEM-blootstelling en die verwantskap daarvan met riskante seksuele gedrag in 'n ietwat meer konserwatiewe samelewing (bv. Asiatiese lande) is beoordeel. Uit die beskikbare literatuur blyk dit dat sowel SEM-blootstelling as riskante seksuele gedrag in Asiatiese kulture heel anders is as in Westerse lande. Studies uit verskillende Oos-Asiatiese lande het byvoorbeeld getoon dat die blootstellingskoers vir SEM onder adolessente en jong volwassenes ongeveer 50% was: 4.5–57% in China [53], 40–43% in Taiwan [54] en Korea [55] en 9–53% in Hong Kong [56]; daarenteen, studies uit Westerse samelewings, insluitend die Verenigde State [57], Engeland [58], Swede [59], Duitsland [60] en Australië [61] gee gewoonlik blootstellingsyfers van 80% of hoër aan. Op soortgelyke wyse, as die vroeë aanvang van seksuele gedrag as voorbeeld gebruik word, is die verhouding van adolessente wat op jong ouderdom seksuele omgang het (dit wil sê ≦ 16 of ≦ 14) gewoonlik hoër in die Westerse samelewing as in Asië [62-64]. Gegewe hierdie wesenlike verskille, is die replisering van die resultate van die Westerse in 'n meer konserwatiewe Oosterse omgewing belangrik. Velezmoro en kollegas [65] het aangevoer dat die bestudering van seksuele uitdrukking in verskillende kulturele omgewings baie lig werp op die ooreenkomste en verskille van dieselfde verskynsel in verskillende kulture. Voorts ly sommige Asiatiese lande aan toenemende voorkoms van SOI's, soos 'n toename in MIV-infeksie onder jong bevolking in China [53, 66] en Suid-Korea [67] en beide MIV en ander SOI's (bv. gonorree) is hoogstens onder tieners en jong volwassenes (11–29) in Taiwan [8]. Alhoewel enkele studies uitgevoer is en soortgelyke resultate gelewer het, het hierdie studies ook gely onder bogenoemde beperkings [68, 53-54].

Die huidige studie

In hierdie studie is IV-beraming en 'n voornemende kohortontwerp gebruik om die verband tussen SEM-blootstelling in die vroeë adolessensie en riskante seksuele gedrag in die opkomende volwassenheid te ondersoek. Ons het ook die gevolge van veelvuldige modaliteit van SEM (bv. Internet en film) op riskante seksuele gedrag ondersoek. Al die ontledings is uitgevoer met behulp van 'n steekproef uit Taiwan, 'n meer konserwatiewe samelewing; dus kan kruiskulturele ooreenkomste en verskille ontdek word [65]. Ons het aangevoer dat blootstelling aan SEM verband hou met latere riskante seksuele gedrag, en dat die verhouding sterker sou wees as adolessente meer SEM-modaliteite gebruik. Laastens, aangesien seuns en dogters fisieke ontwikkeling anders ervaar [69] en word anders gesosialiseer rakende seksuele gedrag [70], benewens die hoofeffek, het ons ook geslagsgewig gestratifiseer om enige verskille in die verband tussen blootstelling aan SEM en seksuele gedrag onder mans en vrouens te ondersoek.

Materiaal en metodes

Deelnemers en studie-ontwerp

Gegewens is verkry uit die Taiwan Youth Project (TYP), 'n voornemende kohortstudie van hoërskoolleerlinge uit twee stede (New Taipei City en Taipei) en een distrik (Yi-Lan County) in Noord-Taiwan wat in 2000 begin is. In elke geselekteerde skool is twee klasse lukraak gekies vir elke graad (7th graad (J1) en 9th graad (J3)), en alle studente in elke gekose klas is gewerf. Diegene wat aan die beginlyn deelgeneem het, is jaarliks ​​tot 2009 gevolg (golf 9), hoewel sommige golwe nie presies een jaar van mekaar was nie. In 2011 het die navorsingspan golf 10 uitgevoer en het sedertdien twee verdere opvolgings met drie jaar uitmekaar voltooi (golf 11 in 2014 en golf 12 in 2017). Hierdie studie het die J1-kohort ondersoek (7th graad) data van golf 1 (basislyn; gemiddelde ouderdom = 13.3 (SD = .49)) na golf 10 (gemiddelde ouderdom = 24.3 (SD = .47)).

Hierdie studie het J1-kohort (7th graad) data vanaf golf 1 (basislyn; gemiddelde ouderdom = 13.3 (SD = .49)) tot golf 10 (gemiddelde ouderdom = 24.3 (SD = .47)). Ongeveer die helfte van die steekproef was manlik (51%). Die steekproefgrootte vir die ondersoek van vroeë seksuele debuut en onveilige seks was 2,054, terwyl dit vir meervoudige seksmaats 1,477 was. Die verskil in steekproefgrootte is as gevolg van verskillende nie-responskoerse. Hierdie daling van die steekproefgrootte het voorgekom omdat die tydgolfvertraging tussen die golf langer was (dws twee en 'n halwe jaar tussen golf 9 en 10) in vergelyking met vorige golwe. Die basisdata (golf 1) en golf 2-data (dit wil sê SEM-blootstelling) is gebaseer op adolessente se selfrapport in die klas; daarenteen is 'n parallelle ouerondersoek gebruik vir ouerlike onderwys en gesinsinkomste, wat deur middel van 'n tuisonderhoud gevoer is. Vir latere golwe van ons proefpersone (golf 8, 9 en 10) is 'n onderhoud tuis gevoer om al die data te versamel. Aan die begin (golf 1) het alle adolessente wat ingestem het om deel te neem mondelinge toestemming gegee. Vir hierdie deelnemende adolessente het een van hul biologiese ouers of voogde skriftelike toestemming verleen. Daarbenewens is hulle ook uitgenooi om aan hierdie navorsing deel te neem, en ongeveer 97% van hulle het deelgeneem. Die huidige studie is deur die interne beoordelingsraad aan die Nasionale Yang Ming-universiteit (YM108005E) goedgekeur, waar die eerste skrywer as fakulteitslid gedien het.

maatreëls

Seksueel eksplisiete blootstelling aan media (golf 2)

Hierdie veranderlike is op golf 2 (gemiddelde ouderdom = 14.3) gemeet met behulp van een vraag: "Het u al ooit die volgende media vir slegs volwassenes of beperkte (R-gegradeerde) media gesien?" Hulle het 'n lys gekry van ses mediamodaliteite: webwerwe, tydskrifte, strokiesboeke, romans, films en ander. Terwyl “slegs volwassenes” en “R-gegradeerde media” in baie samelewings nie noodwendig seksueel van aard is nie, is die formulering van die vraag in Mandaryns (Xian Zni Ji) word in die Taiwanese samelewing verstaan ​​as verwysing na seksueel eksplisiete inhoud (bv. seksuele omgang en naaktheid). Daarom het hierdie artikel die beoogde SEM-inhoud vasgelê. Die items wat verband hou met blootstelling aan SEM en seksuele gedrag was sensitief; deelnemers kan dus nie bereid wees om aan te meld nie. Om dit te vermy, was al die TYP-opnames selfverslagdoening en is dit in die studenteklaskamer voltooi waar slegs deelnemende studente en navorsingspan-assistente teenwoordig was. Die navorsingsassistente het aan die studente verduidelik dat niemand anders as die navorsers die inhoud van hul opname sou sien nie en dat alle opnames anoniem was. Twee veranderlikes is geskep om SEM-blootstelling vas te lê: blootstelling aan multimodaliteit en immerblootstelling. Vir eersgenoemde het ons die aantal modaliteite waaraan studente blootgestel is, getel, dus het die telling gewissel van 0 (geen blootstelling) tot 6 (al ses modaliteite gebruik). Vir laasgenoemde is deelnemers verdeel in SEM-blootstelling (1) en nie-blootstelling (0).

Riskante seksuele gedrag (golf 8-golf 10)

Hierdie veranderlike het drie gedrag ingesluit: vroeë seksuele debuut, onveilige seks, en veelvuldige seksmaats. Vroeë seksuele debuut is gemeet op golf 8 (gemiddelde ouderdom = 20.3). Elke deelnemer is gevra om sy of haar ouderdom van eerste seksuele omgang aan te meld. Konsensus oor die ouderdom wat beskou word as 'n vroeë debuut, is in die literatuur nie bereik nie, met verskillende studies wat verskillende ouderdomme as afsny gebruik, soos 14 jaar of jonger [71], 16 jaar of jonger [72-73], of selfs 17/18 jaar of jonger [74]. Afhangend van die ouderdom wat gebruik word, wissel die persentasie vroeë inisiatiewe tussen 17% [72] na 44% [73]. In die huidige studie is 17-jarige ouderdom of jonger as die afsny gebruik, wat 'n persentasie van ongeveer 11.9% tot gevolg het (n = 245) van die monster wat as vroeë inisiatiewe geklassifiseer is. Hierdie afsny is om twee redes betekenisvol in die Taiwanese konteks. Eerstens word ouderdom 18 wettiglik as volwasse beskou. Verder is die 18-jarige somer die hoogseisoen waartydens adolessente hul maagdelikheid verloor het omdat hulle van die hoërskool afgestudeer het en op die punt was om universiteit toe te gaan, wat ook in Suid-Korea gevind word waar die onderwysstelsel en kultuur soortgelyk is [75]. Tweedens is die persentasie van hierdie afsnypunt naby verteenwoordigende steekproewe van hoërskoolleerlinge (10th-12th graad), wat toon dat ongeveer 13% van die hoërskoolleerlinge al seksuele omgang gehad het [76].

Onveilige seks is op golf 8 geëvalueer met 'n vraag oor kondoomgebruik tydens seksuele omgang (dit wil sê: "Gebruik u kondome as u seksueel verkeer?"). Die reaksie-kategorieë bevat 'geen ervaring,' gebruik altyd 'n kondoom, '' gebruik soms 'n kondoom, 'en' gebruik geen kondoom die meeste van die tyd nie. ' Deelnemers wat die laaste twee antwoorde gekies het, word beskou as onveilige seks. Alhoewel hierdie spesifieke maatstaf anders kan wees as wat gereeld gebruik word (byvoorbeeld kondoomgebruik vir onlangse seksuele omgang), het dit die respondente se gebruiklike praktyk vasgelê. Daarom het dit inligting verskaf rakende algemene gebruik van kondome eerder as net onlangse gebruik of gebruik in 'n spesifieke situasie. Daarom het dit die 'ware' betekenis van onveilige seksuele gedrag vasgelê. Op grond van hierdie maatstaf is die persentasie onveilige seksuele oefening 18%.

Uiteindelik, op golf 10 (gemiddelde ouderdom = 24.3), is die deelnemers gevra om hul leeftydse aantal seksmaats te bespreek. Dit is gebruik om te meet veelvuldige seksmaats. Die getalle het gewissel van 0 (geen seksuele ervaring nie) tot 25 (gemiddeld = 1.76; SD = 2.46). Alhoewel die maatstaf van riskante seksuele gedrag verskillende seksuele gedrag kan insluit, verhoog al die gedrag wat beoordeel word, die individu se risiko om SOI's op te doen, verhoog. As sodanig het hierdie studie vroeë seksuele debuut, onveilige seks en veelvuldige seksmaats gebruik as drie soorte riskante seksuele gedrag. In 'n vorige studie is hierdie drie gedrag gebruik [1] en ander het twee van hierdie drie gebruik as maatstaf vir riskante seksuele gedrag [48]. Verder het vroeë seksuele debuut en veelvuldige seksuele vennote verband hou met 'n groot waarskynlikheid van onveilige seks en sametrekking van SOI's [77-78]. Alhoewel ons maatreël nie uitputtend is nie, bevat dit wel belangrike, riskante seksuele gedrag wat in vorige studies beoordeel is.

Pubertale tydsberekening (golf 1)

Pubertale tydsberekening is met selfverslag op golf 1 (gemiddelde ouderdom = 13.3) geëvalueer. Vir meisies is vier self-gerapporteerde items van die Pubertal Development Scale (PDS) gebruik [79]: pubiese haarontwikkeling, velverandering, ouderdom van menarche en groeispurt (α = .40). Die responskategorieë het gewissel van 1 (nog nie begin nie) tot 4 (volledig ontwikkel). Meisies is in drie pubertale tydsgroepe geklassifiseer op grond van afsnypunte van een standaardafwyking (SD) uit die gemiddelde PDS-telling: (1) vroeg (1 SD bo die gemiddelde), (2) laat (1 SD onder die gemiddelde) en (3) betyds. Vir seuns het ons ook items van die PDS gebruik: stemverandering, pubiese haarontwikkeling, baardontwikkeling, velverandering en groeispurt (α = .68). Die antwoorde en groepskema was dieselfde as vir meisies. Hierdie groeperingsmetode is in vorige studies gebruik [80-81] en die betroubaarheid en geldigheid van die PDS is bevestig [82]. Daar is aangetoon dat die PDS 'n geskikte maatstaf van puberteit bied en die subjektiewe en sosiale aspekte van pubertale ontwikkeling vaslê [83]. Alhoewel hierdie maatreël in vorige studies gevalideer is, kan dit moontlik nie 'n soortgelyke konsep vaslê as dit kruiskultureel gebruik word nie. Twee indirekte bevindings kan hierdie probleem aanspreek. Eerstens het literatuur getoon dat vroeë pubertale tydsberekening verband hou met misdadigheid en depressie [84-85], en twee studies wat dieselfde datastel as hierdie studie gebruik het, het hierdie verband getoon [80, 86]. Tweedens, die verspreiding van ouderdom van menarche vanaf 'n nasionale verteenwoordigende steekproef van Taiwanese adolessente was baie soortgelyk aan die huidige steekproef (nasionale verteenwoordigende steekproef: 82.8% voor of op 7th graad; huidige studie: 88% voor of op 7th graad) [87]. In die geheel bied die PDS 'n redelike mate van pubertale ontwikkeling in Taiwan. In daaropvolgende ontledings is variasie in PDS-tellings gebruik om die IV te skep.

Beheerveranderlikes (golf 1 en golf 2)

Die huidige studie het gekontroleer op verskillende potensiële verwarers: geslag [88] vaderlike onderwysvlak, moederlike opvoedingsvlak [89], maandelikse gesinsinkomste [90] gesinsintaktheid [91], aantal broers en susters, teenwoordigheid van ouer broers en susters [92], ouerlike toesig [93] gesinsamehorigheid [94], akademiese prestasie [95], self-gegradeerde gesondheid [96], depressiewe simptome [97], romantiese verhouding [98], en vaste effek op skool [99]. Daar is gevind dat elke veranderlike verwant is aan seksualiteit in adolessente, of met SEM en riskante seksuele gedrag. Byvoorbeeld, gesinsverwante veranderlikes (bv. Ouerlike beheer en samehorigheid) het 'n moontlikheid dat familie en ouers dikwels 'n sentrale rol speel in die beïnvloeding van afwykende gedrag van adolessente (dws blootstelling aan SEM en riskante seksuele gedrag). Soos hierbo genoem, kan probleme op sosiale vlak, soos hierbo genoem, ook onkonvensionele gedrag, soos SEM-gebruik en riskante seksuele gedrag, beperk. Verder kan die sosiale leerperspektief argumenteer dat broer en broer 'n belangrike rol speel in afwyking tydens adolessensie en opkomende volwassenheid [100]; daarom beheer ons ook vir die aantal broers en susters. Ander faktore (bv. Skool) kan 'n omgewing skep waar adolessente verskillende blootstellings ontvang wat later hul gedrag (bv. Seksuele opvoeding) kan beïnvloed. Al die veranderlikes is op golf 1 of 2 geassesseer. Adolessent geslag is gekodeer as manlik (1) of vroulik (0). beide vaderlike en moederlike opvoeding vlakke is afgelei van die oueropname op golf 1 en is in drie kategorieë behaal: laer as hoërskool, hoërskool en junior kollege of hoër. In alle daaropvolgende ontledings is twee dummy-veranderlikes gebruik met 'n “laer as hoërskool” as die verwysingsgroep. Maandelikse gesinsinkomste, gemeet op golf 1 van die oueropname, is in vyf groepe verdeel (gebaseer op nuwe Taiwan dollar): minder as 30,000, 30,000–50,000, 50,001–100,000, 100,001–150,000, en meer as 150,000. Op dieselfde manier is vier dummy-veranderlikes gebruik met 'minder as 30,000' as die verwysingskategorie. Gesinsintaktheid was 'n digotomiseerde veranderlike met nie-ongeskondeheid as die verwysingsgroep, wat gebaseer is op die selfverslag van golf 2. Al die broer se maatreëls was gebaseer op die selfverslag van adolessente op golf 1 en het die aantal broers en susters wat elke deelnemer het en die geboorteorde van elke sibbe bevat. Uit hierdie inligting het ons geskep aantal broers en susters en teenwoordigheid van ouer broers en susters. Laasgenoemde het drie groepe ingesluit: enigste kind, ja, en nee (verwysingsgroep). Ouerlike toesig was gebaseer op die opsomming van artikels met tweedeling, wat adolessente gevra het of hul ouers vyf daaglikse aktiwiteite beheer (bv. telefoontyd en TV-tyd). Hoër tellings dui op hoër ouerlike kontrole. Gesinsamehorigheid was gebaseer op die opsomming van ses items wat onderlinge gesinshulp en emosionele gehegtheid aangegryp het (soos: “as ek af is, kan ek troos van my gesin ontvang”). Elke item is gebaseer op die 4-punt Likert-skaal (dit wil sê: “stem nie saam nie” om “sterk saam te stem”). Hoër tellings dui op hoër gesamentlike samehorigheid. Akademiese prestasie is beoordeel met die vraag: "Wat is u klasranglys hierdie semester?" Die reaksie-kategorieë was 1 (top 5), 2 (6-10), 3 (11-20) en 4 (ouer as 21). Gesondheid status was gebaseer op self-gegradeerde gesondheid deur vyf responskategorieë te gebruik. Ons het individue in drie kategorieë gegroepeer: sleg / baie sleg (verwysingsgroep), billik en goed / baie goed. Depressiewe simptome was 'n opsomming oor 'n 7-item depressiewe simptoomskaal (bv. "Ek voel depressief"), wat aangeneem is uit die Symptom Check-90-Revised (SCL-90-R) [101]. Elke item was gebaseer op 'n 5-punt skaal (dws nee (0) tot ja en baie ernstig (4)). Samevatting oor die sewe items is gebruik om die totale telling te bereken. Dating-ervaring was gebaseer op een item, wat adolessente gevra het of hulle 'n seun / vriendin het. Uiteindelik is daar onbewuste faktore in die skool beheer deur insluitend skool vaste effek in die daaropvolgende ontledings (beskrywende statistiek vir alle veranderlikes kan gevind word in Tabel 1).

thumbnail

Tabel 1. Beskrywende statistiek vir alle veranderlikes.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230242.t001

Statistiese analise

Die lineêre waarskynlikheidsmodel (LPM) gebaseer op die gewone minste vierkante (OLS) -metode is gebruik om die longitudinale effekte van SEM-blootstelling (immer-blootstelling en multi-modaliteit-blootstelling) tydens die vroeë adolessensie op drie riskante seksuele gedrag te skat. Alhoewel die byeenkoms vir ons uitkomste moontlik 'n logit / probit-model gebruik vir digotomiseerde (dws vroeë seksuele debuut en onveilige seks) en Poisson vir telveranderlike (dws veelvuldige seksmaats), gebruik ons ​​OLS om verskillende redes. Eerstens, Hellevik [102] het aangedui dat LPM in die meeste toepassings naby die logit-model is, maar dat dit die voordeel is dat dit makliker is om die koëffisiënte te verklaar. Tweedens is die belangrikste empiriese model in die artikel tweefase-minste vierkante (2SLS) instrumentele veranderlike regressies, wat 'n lineêre model is. Regressie-analise gebruik dus lineêre regressiemodelle of lineêre waarskynlikheidsmodelle vir die gemak van vergelyking en intuïsie om die betekenis van koëffisiënte oor te dra. Terwyl daar vir baie kovariate gekontroleer word, kan die geraamde effek steeds bevooroordeeld wees as gevolg van onopgemerkte verwarrende veranderlikes. Om 'n konsekwente, onbevooroordeelde raming van die gevolge van blootstelling aan SEM op riskante seksuele gedrag onder adolessente te vind, is die 2SLS-metode met pubertale tydsberekening, soos die IV, gebruik.

Variasie in pubertale tydsberekening vir dieselfde kohort (puberteit1i en pubertale2i) word gebruik om instrument vir SEM-blootstelling (ysonder,i) in die eerste fase, met kontrole van individuele eienskappe (Xi) en vaste effekte op junior hoërskool (ai0): (1) waar ysonder,i is afhanklik van onderskeidelik SEM-blootstelling en SEM-blootstelling; die term vi is die foutterm. Die verband tussen pubertale tydsberekening en blootstelling aan SEM behoort positief te wees. A F gesamentlike toets word toegepas om die hipotese te toets dat die koëffisiënte op die instrumente (dws pubertale tydsberekening) almal nul is. Wanneer die ooreenstemmende F-statistiek is meer as 10, dan is die instrumente sterk gekorreleer met SEM-blootstelling.

Die vergelyking in die tweede fase skat die effek van blootstelling aan SEM in die vroeë adolessensie op riskante seksgedrag (yriskante seksuele gedrag) in opkomende volwassenheid: (2) waar yriskante seksuele gedrag is riskante seksuele gedrag vir onderskeidelik vroeë seksdebuut, onveilige seks en aantal seksmaats; individuele eienskappe (Xi) en vaste effekte op junior hoërskool (ai0) is dieselfde as in Vgl (1) en die endogene veranderlike in (2) is die SEM-blootstelling (ysonder,i). Ons sal afsonderlik die effekte van SEM-kyker en multi-modaliteit blootstelling aan SEM op riskante seksuele gedrag skat (al die eerste fase ontledings kan gevind word in S1 Aanhangsel).

Pubertale tydsberekening is opgestel as die IV, aangesien dit aan die twee belangrikste vereistes van geldige IV's voldoen: relevansie en eksogeniteit [103]. Eersgenoemde vereis dat die IV sterk verband hou met die behandeling (dws blootstelling aan SEM). Puberteit word gekenmerk deur hormoonverhoging, en studies het getoon dat blootstelling aan SEM algemeen tydens adolessensie voorkom. Dus word individue wat vroeë puberteit ervaar blootgestel aan SEM as hul eweknieë, en dit is ondersteun deur talle studies [104-105]. Hierdie vereiste kan ook statisties geverifieer word via die F-statisties (F > 10) in die eerste fase van 'n 2SLS [106]. Eksogeniteit, aan die ander kant, vereis dat die IV nie gekorreleer word met die foutterm in die regressievergelyking nie. Eerstens is pubertale ontwikkeling 'n biologiese proses wat byna alle mense ervaar. Hierdie ontwikkeling word beïnvloed deur gene en die omgewing, waaroor individue geen beheer het nie [107]. Tweelingstudies het byvoorbeeld getoon dat ongeveer 50–80% van die variasies in tydsberekening op die tydstip weens genetiese faktore is, en die res kan toegeskryf word aan 'n nie-gedeelde omgewing of metingsfout [108-109]. Vir laasgenoemde, soos aangetoon in die laaste kolom en die onderkant van Tabel 1, ondersoek die referaat die moontlike korrelasie tussen pubertale tydsberekening en sosio-ekonomiese hulpbronne en het geen noemenswaardige korrelasie tussen pubertale tydsberekening en enkele waarneembare sosio-ekonomiese hulpbronne gevind nie (bv. ouerlike vlak van opvoeding en maandelikse inkomste van die gesin). Daarbenewens is daar in die ontledings vir talle omgewingsfaktore (bv. Skool en gesin) gekontroleer, wat die besorgdheid van weggelate veranderlike vooroordele kan verlig. Gevolglik moet die IV's waarskynlik nie korreleer word met enige van die onbewuste faktore wat riskante seksuele gedrag bepaal het nie. Verder het die beraamde model twee IV's (twee dummy-veranderlikes) ingesluit. Die ooridentifiserende toets (J-toets) of die Sargan-Hansen-toets [110] kan 'n statistiese evaluering gee of die geskatte behandelingseffekte in die 2SLS-skatting konsekwent is.

Alhoewel 'n geldige IV-ontwerp oorsaaklike ramings kan lewer, kan die uitslag of ontbrekende data steeds hierdie voorspellings bevooroordeel. Hierdie studie het verskillende metodes gebruik om na moontlike vooroordele te kyk. Eerstens was ons analitiese steekproef gebaseer op diegene wat inligting oor SEM-verbruik in golf 2 gehad het; die tempo van ontbrekende data vir al die ander verduidelikende veranderlikes, insluitend die instrumentele veranderlike (pubertale tydsberekening), was baie laag (sien Tabel 1). Gevolglik kan die ontbrekende data oor die regterkantlike veranderlike in die gevolglike analitiese modelle nie 'n ernstige probleem wees nie. Tweedens was die hoeveelheid ontbrekende gegewens oor riskante seksuele gedrag nie so laag nie: 20% (514 / 2,568) vir sowel vroeë seksuele debuut as onveilige seks en 42% (1,091 / 2,568) vir veelvuldige seksmaats. Die meeste van die ontbrekende gegewens is te danke aan vermorsing. Vir diegene wat nie die eerste twee riskante vrae oor seksuele gedrag beantwoord het nie (dws vroeë seksuele debuut en die inkonsekwente gebruik van kondome), het ons elke item toegeskryf deur hul verslag oor dieselfde item op golf 9 of golf 10 na te gaan. , het ons diegene wat nie 'n antwoord gelewer het nie, laat val. Derdens het ons die verspreiding van die toegerekende monster met die oorspronklike monster op pubertale tydsberekening, blootstelling aan SEM en al die kontrolevariabele vergelyk (sien Tabel 1). Soos gesien kan word, is die verskille van die gemiddelde en SD tussen ons verskillende toegewysde monsters en die oorspronklike monster van al die gebruikte veranderlikes was slegs gering. Uiteindelik is 'n Heckman-keuringsmodel gebruik om te sien of die uitputting verband hou met riskante seksuele gedrag. In hierdie model het ons vier veranderlikes as uitsluitingsbeperkings gebruik: behuisingstipe (woon byvoorbeeld in 'n alleenstaande huis of 'n woonstel), hou van die huidige leefarea, veiligheid in die buurt (bv. "Dink u dat u woonbuurt veilig is?" ), en aantal jare wat op die huidige adres woon. Die resultate kan gevind word in Tabel 2. Van die onderste deel van Tabel 2, kan 'n mens vind dat die Wald-toetse aangedui het dat die verband tussen die uitslag van die monster en riskante seksuele gedrag nie in alle modelle beduidend is nie (dit wil sê, die twee vergelykings is onafhanklik van mekaar). Met ander woorde, die uitputting hou nie verband met die besluite om aan riskante seksuele gedrag deel te neem nie. Hierdie ekstra toetse het die vertroue gegee dat die ontbrekende data oor die uitkomsveranderlikes ewekansig kan wees. Gevolglik was die gevolglike ramings onbevooroordeeld, maar ten koste van die verlies aan presisie en krag, omdat die standaardfoute altyd groter was as die ramings gebaseer op die volledige data. Alle statistiese toetse was gebaseer op tweesydige hipotese toetse met heteroskedastisiteit-robuuste standaardfoute wat aangepas is vir groepering op die junior hoërskoolvlak en is uitgevoer met behulp van Stata-sagteware (Stata 2; Stata Corp, College Station, TX).

thumbnail

Tabel 2. Keuringsmodelle vir die verhouding tussen seksuele uitkomste wat nie ontbreek nie1.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230242.t002

Results

Beskrywende statistieke

Soos aangedui in Tabel 1ongeveer die helfte van die adolessente (50%) is in die vroeë adolessensie aan SEM blootgestel, gemiddeld een modaliteit (M = 1.02; SD = 1.37). Die mees algemene modaliteit was strokiesprente (32.7%) en die minste voorkom tydskrifte (9.4%). In die algemeen was die voorkoms van riskante seksuele gedrag egter laag: vroeë seksuele debuut, 11.9%; onveilige seks, 18.1%; die gemiddelde lewenslange seksmaats was ongeveer 2. Geslagsverskille is gevind in twee uit drie riskante seksuele gedrag (onveilige seks en aantal seksmaats), met meer kans dat mans by hierdie gedrag betrokke sou wees. Daarbenewens is 'n beduidende t-toetsuitslag (t = -3.87; p <.01) het aangedui dat mans gemiddeld meer seksuele maats gehad het (M = 1.99) as vroue (M = 1.51). Soos gesien kan word, was die mees algemene SEM-modaliteit strokiesboeke (32.7%), gevolg deur films (22.7%). Verbasend genoeg het slegs ongeveer 18.5% van die adolessente die internet gebruik om SEM te sien. Bykomende ontledings het getoon dat meer seuns elke tipe SEM meer gebruik het as meisies, met een uitsondering: meisies (22.5%) was meer blootgestel aan romans as seuns (13.7%). Verder is die t-toetsuitslag (t = -7.2; p <.01) het aangedui dat manlike adolessente gemiddeld meer soorte SEM gebruik as wat vroulike adolessente gebruik het.

Seksueel eksplisiete blootstelling aan media en riskante seksuele gedrag

'N Deurlopende bevinding (sien Fig 1A en 1B) was dat blootstelling aan SEM in die vroeë adolessensie aansienlik verband hou met riskante seksuele gedrag in die laat adolessensie S2 Aanhangsel). Spesifiek in Fig 1A en 1B, het die resultate van die 2SLS-skatting aan die lig gebring dat jongmense wat aan vroeë adolessensie blootgestel was aan SEM, relatief tot hul eweknieë, onderskeidelik 31.7% en 27.4% meer geneig was tot seksuele gedrag voor die ouderdom van 17 en om onveilige seks te respekteer. Boonop het hierdie jeugdiges gemiddeld drie of meer seksmaats teen ouderdom 24 gehad. Die geraamde gevolge van die 2SLS-modelle was 2.8 tot 5.7 keer groter as dié van die OLS-ramings.

thumbnail

 

Fig 1. Hoofeffekte van OLS en 2SLS resultate.

(a) Die verhoogde waarskynlikheid van vroeë seksuele debuut en onveilige seks, en die verhoogde aantal seksuele lewensmaat weens blootstelling aan SEM vir beide OLS- en 2SLS-resultate (b) Die verhoogde waarskynlikheid van vroeë seksuele debuut en onveilige seks, en die toenemende aantal seksuele vennoot vir addisionele blootstelling aan SEM vir beide OLS- en 2SLS-resultate.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230242.g001

Soos aangedui in Tabel 3, was die gevolge van multi-modaliteit blootstelling aan SEM op riskante seksuele gedrag ook sterk. Die adolessente was 12.3% en 10.8% meer geneig om 'n vroeë seksuele debuut te maak en was betrokke by onveilige seks, toe hulle een of meer SEM-modaliteite tydens die vroeë adolessensie bekyk het in vergelyking met diegene wat geen SEM gesien het nie. Die grootste kommer is dat elke modaliteit gedurende vroeë adolessensie gemiddeld nog een seksuele maat tydens laat adolessensie gelei het. Die effek van multi-modaliteit van SEM kan verder verstaan ​​word Fig 2 waar ons die verskillende waarskynlikhede demonstreer om betrokke te wees by vroeë seksuele gedrag en onveilige seks en die veelvuldige seksmaats (tot die naaste heelgetal) by 1 (gemiddeld), 2 (1) SD), 4 (2 SD) en 6 (die hoogste) modaliteite. Uit die grafiek toon die neiging duidelik dat meer blootstelling verband hou met 'n groter waarskynlikheid van riskante seksuele gedrag en 'n groter aantal seksmaats. Die verskil is uitgespreek tussen die gemiddelde (1 modaliteit) en die ekstreme (6 modaliteite). Die 2SLS-ramings was 2.3 tot 3.4 keer groter as dié van die OLS. Die resultate van bo was in ooreenstemming met dié van vorige studies wat bevind het dat blootstelling aan SEM verband hou met verskillende riskante seksuele gedrag [20, 41-43, 56-57].

thumbnail

Fig 2. Die gevolge van blootstelling aan meer modaliteit op die waarskynlikheid van riskante seksuele gedrag en seksmaats.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230242.g002

thumbnail

Tabel 3. Effekte van multi-modaliteit SEM-blootstelling op riskante seksuele uitkomste.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230242.t003

Alhoewel SEM-blootstelling wesenlik verband hou met latere riskante seksuele gedrag, kon die geraamde gevolge beperk word tot 'n plaaslike gemiddelde behandelingseffek (LATE) eerder as 'n gemiddelde behandelingseffek (ATE) [111], gegewe dat die geraamde behandelingseffekte slegs van toepassing sou wees op kompilators (dit wil sê vroeë volwassenes wat ook SEM verteer het), en nie op alle deelnemers nie, volgens die huidige statistiese metode. Om hierdie probleem aan te spreek, is die modelle beraam deur 'n funksionele vorm af te dwing sodat die behandelingseffek op alle deelnemers toegepas kan word (bv. 'N tweeledige Probit-model vir die veranderlikes wat blootgestel is aan die blootstelling met digotomiseerde uitkomste). Soos aangetoon in Tabel 4, het die resultate aangedui dat alle effekte van blootstelling aan SEM op riskante seksuele gedrag beduidend gebly het, hoewel die groottes effens verminder is.

thumbnail

 

Tabel 4. Nie-lineêre struktuurberamings vir die effekte van SEM op riskante seksuele uitkomste1.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230242.t004

Nadat die hoofeffek bevestig is, het hierdie studie die effek verder geanaliseer deur volgens geslag te stratifiseer. Terwyl die resultate in dieselfde rigting gebly het, was die omvang vir beide geslagsgroepe laer. Vir seuns het die resultate dieselfde gebly; dit wil sê, vroeë blootstelling aan SEM en hoe meer modaliteite waaraan adolessente seuns blootgestel is, hoe groter is die kans dat hulle vroeë seksuele omgang gehad het en meer seksuele maat. In teenstelling hiermee het die gevolge vir vrouens almal afgeneem tot onbeduidende vlakke, behalwe vir vroeë seksuele debuut. Met ander woorde, vroeë blootstelling aan SEM en blootstelling aan meer modaliteit van SEM het die waarskynlikheid van vroeë seksuele omgang vir vroulike adolessente in die noorde van Taiwan verhoog. Daar moet egter altyd in gedagte gehou word dat al die effekte steeds in die regte rigting was (dws positiewe gevolge). Gegewe die verminderde steekproefgrootte, is die afname in grootte verwag (sien S3 Aanhangsel).

Bespreking

Baie studies het gedokumenteer dat vroeë blootstelling aan SEM verskillende negatiewe gevolge vir die ontwikkeling van riskante seksuele gedrag kan hê. Risiko-seksuele gedrag is gekoppel aan beide fisiese (bv. Ongewenste swangerskap en SOI's) en geestelike (bv. Depressie) probleme. Verder kan seksualiteitsverwante kwessies, waaronder seksuele gedrag en blootstelling aan SEM, in verskillende kulture verskil; Daarom kan die verstaan ​​van sulke verhoudings in meer konserwatiewe kulture verdere insigte in hierdie verhouding bied. Daarbenewens, gegewe die opkoms van SOI's en tienerswangerskap in baie lande in Asië [53, 66-67] en die oproep van die WGO met betrekking tot globale adolessente reproduktiewe gesondheid [112], kan die begrip van die verhouding lig werp op voorkomende strategieë. Hierdie belangrike oorwegings, tesame met ander beperkings van vorige studies (bv. Beperkte metings van SEM en riskante seksuele gedrag en metodologiese beperkings), het aangedui dat verdere ondersoek na SEM-blootstelling en riskante seksuele gedrag geregverdig was. Die doel van hierdie studie was om 'n sterker geval te vorm vir die verband tussen blootstelling aan SEM en riskante seksuele gedrag, en terselfdertyd die effek van multimodaliteit van blootstelling aan SEM op drie hoof riskante seksuele gedrag te ondersoek. Verder het hierdie studie ook hierdie verhouding in 'n nie-westerse samelewing ondersoek.

Die resultate van hierdie studie is gebaseer op 'n IV-ramingsmodel wat 'n oorsaaklike effek van SEM-blootstelling op riskante seksuele gedrag geïdentifiseer het (ten minste vir kompilators). Dit wil sê dat vroeë volwassenes wat aan SEM blootgestel is, ook meer geneig was tot seksuele gedrag. Ons ontledings het deurgaans getoon dat vroeë blootstelling aan SEM (8th graad) hou verband met riskante seksuele gedrag in opkomende volwassenheid, insluitend vroeë seksuele debuut, onveilige seks en seksuele lewensmaats met meerdere lewenslange. Alhoewel die onaangepaste model (bv. Gereelde regressiemodel) en die 2SLS-regressie albei beduidende effekte van vroeë SEM-blootstelling op latere riskante seksuele gedrag getoon het, was die groottes van al die geraamde koëffisiënte sterker in die 2SLS-modelle. Die bevindinge van hierdie studie weerspieël dus nie net dié van vorige studies nie, maar het ook aan die lig gebring dat hierdie verhouding substantief is. Hierdie resultate kan vanuit twee teoretiese perspektiewe verstaan ​​word. Eerstens, sosiale leerteorie [113] argumenteer dat gedrag aangeleer word deur direkte ervaring, middellike ervaring uit die waarneming van ander (dws modellering) en komplekse kognitiewe bewerkings (dit wil sê, stoor en verwerk van inligting). Adolessente “waarneem” gedrag in SEM en leer hoe om dit uit te voer. Hulle kan ook inligting wat by die SEM geleer is, stoor en verwerk (bv. Definisies of gevolge van 'n gedrag), waardeur hulle die kans op leer en verwante gedrag verhoog of verminder. Net so is Wright se verkrygings-, aktiverings- en toepassingsmodel (AAA) [114] verduidelik dat adolessente seksuele skrifte via hierdie triple-A-proses aanleer: naamlik dat hulle skrifte van media bekom en verkry, en dat blootstelling aan soortgelyke omgewingswyses die aangeleerde skrifte sal beklemtoon (“aktivering”). As die gevolge van die skrifte-gedrag deur die media as positiewer as negatief beskou word, is dit waarskynlik dat individue die skrif toepas.

Behalwe vir algemene blootstelling (bv. Kyker versus nie), het ons verder die multi-modaliteit van SEM-gebruik oorweeg omdat Morgan [31] het aangevoer dat so 'n mate van SEM-gebruik belangrik is. Ons resultate het getoon dat multi-modaliteit van SEM-gebruik tydens vroeë adolessensie ook aansienlik verband hou met riskante seksuele gedrag. Met ander woorde, hoe meer modaliteite van SEM waaraan 'n mens blootgestel word, hoe groter is die waarskynlikheid dat hulle in opkomende volwassenheid aan riskante seksuele gedrag deelneem. Die resultate stem ook ooreen met beide sosiale leerteorie [113] en die AAA [114] -model omdat meer blootstelling die aangeleerde skrifte sou beklemtoon en die gunstige uitbeelding van soortgelyke gedrag in die SEM sou beklemtoon. Alhoewel doseringseffek in die algemeen toegepas word op die effek van frekwensie of intensiteit van blootstelling op gedrag, brei sommige vorige publikasies hierdie verhouding uit tot opeenhopings-negatiewe ervaring van verskillende soorte [115-116]. Spesifiek, Felitti [115] et al het aangevoer dat hul resultate 'n dosiseffek was omdat individue wat meer verskillende soorte teenspoed ervaar, laer gesondheidsvlak het (bv. lae geestesgesondheid).

Laastens, mits die funksionele vorms wat in die verdere ontledings aanvaar is, korrek was, was ons resultate baie naby ATE, wat in die huidige geval die verskil is in die gemiddelde van riskante seksuele gedrag tussen behandelde (SEM-blootstelling) en onbehandelde (nie-blootstelling) ) individue binne die hele bevolking, nie net 'n gemiddelde behandelingseffek vir 'n subpopulasie nie (dit wil sê kompilators). Dit gee ons die vertroue dat vroeë blootstelling aan SEM nadelig kan wees vir die voortplantingsgesondheid van 'n individu en dat sulke gevolge tot opkomende volwassenheid duur.

Alhoewel ons belangrikste effek beduidend en sterk was, was die gevolge nie omnibus toe hulle deur geslag gestratifiseer is nie. Alhoewel die meeste effekte dieselfde was wat rigting en omvang betref, was slegs vroeë seksuele debuut en veelvuldige seksmaats beduidend vir seuns en vroeë seksuele debuut vir meisies. Hierdie onbeduidende resultate kan wees as gevolg van 'n gebrek aan krag. Die dramatiese verskil vir meisies hou moontlik verband met ander belangrike faktore. In 'n patriargale samelewing (byvoorbeeld, China, Taiwan en die VSA) is die geslagsdubbele standaard baie diepgewortel. Dus, terwyl blootstelling aan SEM drie tot vier jaar later vroeë seksuele omgang kan veroorsaak, kan die stigma vir seksuele losbandigheid (dws veelvuldige seksuele vennote) en 'n gebrek aan mag om beskermingsgebruik te onderhandel, die gevolge van SEM beperk.

Uiteindelik beklemtoon verskeie sterk punte ons bevindings. Eerstens is ons maatstawwe van SEM-blootstelling en riskante seksuele gedrag wyer as dié wat in baie vorige studies gebruik is, wat hierdie studie in staat gestel het om die verband tussen multi-modaliteit van SEM-blootstelling en verskillende riskante seksuele gedrag te ondersoek. Hierdie sterkte het 'n interessante dosis-respons-agtige verhouding geopenbaar. Tweedens, die datastel is 'n langtermyn-voornemende kohort-datastel. Dit het ons in staat gestel om instrumentele veranderlike beraming te gebruik om rekenskap te gee van die invloed van onopgemerkte faktore en om die regte tyd te gee. Hiermee onthul hierdie studie 'n substantiewe verband tussen blootstelling aan SEM en riskante seksuele gedrag. Daarbenewens het ons die resultate nagegaan deur modelle met meer streng verspreidingsaannames te gebruik (bv. 'N tweeledige probitmodel) en tot soortgelyke gevolgtrekkings gekom. Daarom vertrou ons dat die geskatte LAAT baie naby aan die ATE is. Verder is die ontledings wat gekontroleer word vir 'n verskeidenheid verwarringe, soos gesondheidstatus, depressiewe simptome en dateringservaring, sowel as vaste effekte op die skool om die invloed van moontlike weggelate veranderlike vooroordeel te verlig. Dit gee ons geleenthede om soortgelyke resultate te ondersoek wat verband hou met die reproduktiewe gesondheid van adolessente in verskillende kulture.

Alhoewel die huidige resultate van onskatbare waarde 'n waardevolle insig bied in hoe seksueel eksplisiete blootstelling aan media 'n invloedryke seksuele gedrag beïnvloed, moet sommige waarskuwings aangespreek word. Eerstens het die meting van seksueel eksplisiete blootstelling aan media nie frekwensie van blootstelling ingesluit nie. Verder was die maatstaf staties; derhalwe kon dinamiese veranderinge tussen seksueel eksplisiete media blootstelling en riskante seksuele gedrag nie ondersoek word nie [117]. Tweedens het ons maatstaf van SEM meestal nie-internetverwante media ingesluit. Dit kan 'n mate van kommer wek as die resultate op die huidige era toegepas word. Dit kan tot 'n sekere mate 'n beperking op hierdie studie wees; aangesien hierdie studie egter aan die begin van die toename in internetgebruik uitgevoer is, word 'n beperkte mate van blootstelling aan SEM verstaan. Alhoewel die internet die belangrikste media word vir vermaak en 'n belangrikste bron vir SEM-inhoud, word die invloed van SEM vanaf tradisionele media voortdurend op riskante seksuele gedrag gevind [20]. Daarom is hierdie beperking moontlik nie 'n ernstige bedreiging vir die huidige studie nie. Bespreking van drie scenario's is egter die moeite werd. In die eerste plek, gegewe die aanskoulike uitbeelding van SEM aanlyn en meer 'interaksie' word, kan ons geraamde gevolge van SEM vanaf tradisionele media op riskante seksuele gedrag 'n onderskatting van die media-effekte wees. Tweedens, die gebruik van internetmedia kan lei tot verminderde werklike sosiale kontak, wat seksuele gedrag kan verminder. Swaar internet- / problematiese internetgebruik kan byvoorbeeld verband hou met slap negatiewe emosies (dws eensaamheid en depressie) [118], wat kan lei tot laer vlakke van seksuele aktiwiteite. In hierdie geval kan blootstelling aan SEM op die internet seksuele gedrag in die algemeen en riskante seksuele gedrag in die besonder verminder; ons raming kan dus oorskat word. Derdens het een studie getoon dat afsprake (app) nie die moontlikheid verhoog het om langtermyn-romantiese verhoudings op te bou nie, wat seksuele geleenthede kan bied. Hierdie programme het egter een soort riskante seksuele gedragsgetroue seks verhoog (dit wil sê, aansluiting) [119]. In hierdie laaste scenario is die uitwerking van die internet op riskante seksuele gedrag positief, maar dit kan negatief wees vir algemene seksuele gedrag. Alhoewel dit slegs enkele verduidelikings en bespiegelinge is, moet toekomstige studies hierdie kwessies oorweeg.

Tweedens, die vereiste dat die IV nie gekorreleer moet word met die foutfase van die tweede fase nie, kan nooit in empiriese studies volledig bevestig word nie. Die statistiese ontledings het wel getoon dat die IV redelik was, maar dit bly oop vir kritiek. Alhoewel sommige studies byvoorbeeld getoon het dat pubertale tydsberekening nie verband hou met latere riskante seksuele gedrag nie [120-121] het ander 'n gedeeltelike verhouding getoon [122-123]. Daarom kan 'n mens redeneer dat daar 'n direkte verband kan wees tussen pubertale tydsberekening en later riskante seksuele gedrag. Baie vorige studies het egter nie die moontlike onderliggende meganisme wat pubertale tydsberekening en latere riskante seksuele gedrag (byvoorbeeld SEM-blootstelling) verbind, oorweeg nie, en het aangedui dat die gevolge van vroeë puberteit op latere gedrag van korte duur kan wees omdat alle individue uiteindelik hierdie verandering ervaar. in jong volwassenheid [122,124]. Aangesien ons die langtermyneffekte van SEM-blootstelling op riskante seksuele gedrag beraam het, vertrou ons in ons IV's. Verder het die huidige resultate ook getoon dat die moontlike langtermyneffek van pubertale tydsberekening op riskante seksuele gedrag deur blootstelling aan SEM is (sien Sien Tabel 2 vir die onbeduidende effek van pubertale tydsberekening op riskante seksuele gedrag tydens beheer van SEM-blootstelling). Hierdie resultaat het die kommer verlig dat pubertale tydsberekening 'n direkte en langtermyn-effek op riskante seksuele gedrag het. Derdens was ons uitkomsveranderlike beperk tot die drie dikwels gebruikte riskante seksuele gedrag; daarom is ons resultate moontlik nie van toepassing op riskante seksuele gedrag behalwe hierdie drie riskante seksuele gedrag nie. Vorige studies het egter getoon dat blootstelling aan SEM aansienlik verband hou met ander riskante seksuele gedrag of verwante uitkomste, soos toevallige seks [31] en betaalde seks of groepseks [125]. Vierdens was alle resultate gebaseer op 'n selfverslag; gevolglik sou die vooruitsigte vir verslagdoening die huidige resultate beïnvloed het.

Mediese en gesondheidsnavorsers voer aan dat vroeë voorkoming 'n doeltreffender en beter metode is om later siektes te bekamp. Gegewe die sterk verband tussen SEM-blootstelling en riskante seksuele gedrag wat in die huidige studie voorkom, moet voorkomende strategieë ten opsigte van blootstelling aan SEM vroeg in die lewe geïmplementeer word, moontlik voor of aan die begin van puberteit. Hierdie voorstel word bevestig deur die American Academy of Pediatrics wat aangedui het dat vroeë adolessensie die tyd is om seksualiteitsgesprekke te begin [126]. Een moontlike voorkomende strategie is om die media-geletterdheid van adolessente te kweek, soos inhoudgeletterdheid (dws kennis oor die idees en inhoud wat in die media aangebied word) en grammatikale geletterdheid (dws kennis van die tegnieke wat gebruik word om visuele inhoud in die media aan te bied, soos as hoeke en zoomt) [127]. Om inhoudgeletterdheid aan te wakker, kan amptenare (bv. Pediaters en onderwysers in die skool) en ouers die inisiatief neem om aan adolessente toepaslike inligting oor seksualiteit te gee (bv. Maniere om seksuele risiko's te verminder). Om grammatikale geletterdheid te bevorder, kan ouers en skoolbeamptes kinders help om die skrifte in SEM te ontsyfer en korrekte skrifte te versprei (bv. Negatiewe gevolge van onveilige of toevallige seks). Een onlangse oorsig het getoon dat 'n intervensie in die media geletterdheid effektief was om die negatiewe impak van media op riskante adolessente gedrag te voorkom [127]. Boonop kan seksopvoeding wat positiewe inligting implementeer, soos voorkomende (bv. Vermyding van risiko's) en beskermende gedrag (bv. Beskerming van SOI's), 'n groot impak hê op die seksuele gesondheid van adolessente. In werklikheid het een studie getoon dat die ontvangs van korrekte inligting die beskermende optrede van individue teen toekomstige riskante gedrag verbeter [128]. Gegewe die sensitiewe aard van hierdie onderwerpe, moet die vertroulikheid tussen die twee partye egter vasgestel word voordat die amptenare en ouers van die skool wil adolessente se mediageletterdheid kweek of om seksverwante inligting te verskaf.129]. Ten slotte, afgesien van ons belangrikste bevinding, het ons eerste fase van die 2SLS-resultate getoon dat gesinsamehang verband hou met 'n laer waarskynlikheid van blootstelling aan SEM; Dus kan ouers aanmoedig om 'n warm en wedersyds ondersteunende gesinsatmosfeer te vestig, dit kan help om blootstelling aan SEM te verminder, wat op sy beurt kan help met die vermindering van toekomstige seksuele risiko's.

Gevolgtrekking

Twee belangrike resultate het uit hierdie studie geblyk. Eerstens, seksueel eksplisiete blootstelling aan media in die vroeë adolessensie was sterk verwant aan drie riskante seksuele gedrag - vroeë seksuele debuut, onveilige seks en seksuele lewensmaats - in die laat adolessensie, en hierdie verhouding was baie naby aan oorsaaklikheid. Tweedens was die dosisrespons van die assosiasie, sodat die gebruik van meer modaliteite van seksueel eksplisiete media tot 'n groter waarskynlikheid gelei het dat hulle later in die lewe by riskante seksuele gedrag betrokke sou wees. Aangesien die negatiewe gevolge van riskante seksuele gedrag (byvoorbeeld SOI's en onbeplande swangerskap) geweldige sosiale koste in beide die Westerse en Asiatiese samelewing inhou, is dit noodsaaklik om vroegtydig voorkomende strategieë te implementeer.

verwysing

 1. 1. Simons LG, Sutton TE, Simons RL, Gibbons FX, Murry VM. Meganismes wat ouerskapspraktyke koppel aan die riskante seksuele gedrag van adolessente: 'n toets van ses mededingende teorieë. J Youth Adolesc 2016 Feb; 45 (2): 255–70. https://doi.org/10.1007/s10964-015-0409-7 PMID: 26718543
 2. 2. Moilanen KL, Crockett LJ, Raffaelli M, Jones BL. Bane van seksuele risiko vanaf middel-adolessensie tot vroeë volwassenheid. J Res Adolesc 2010 Mar; 20 (1): 114–39. https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2009.00628.x
 3. 3. Sandfort TG, Orr M, Hirsch JS, Santelli J. Langtermyn gesondheidskorrelsies van tydsberekening van seksuele debuut: Resultate uit 'n nasionale Amerikaanse studie. Am J Public Health 2008 Jan; 98 (1): 155–61. https://doi.org/10.2105/AJPH.2006.097444 PMID: 18048793
 4. 4. WIE. Kort seksualiteitsverwante kommunikasie: aanbevelings vir 'n openbare gesondheidsbenadering 2015. Genève: Wêreldgesondheidsorganisasie; 2015.
 5. 5. Chandra A, Martino SC, Collins RL, Elliott MN, Berry SH, Kanouse DE, et al. Voorspel seks op televisie tienerswangerskap? Bevindinge uit 'n nasionale longitudinale opname van die jeug. Pediatrie 2008 Nov; 122 (5): 1047–54. https://doi.org/10.1542/peds.2007-3066 PMID: 18977986
 6. 6. Erkut S, Grossman JM, Frye AA, Ceder I, Charmaraman L, Tracy AJ. Kan seksonderrig vroeë seksuele debuut vertraag? J Early Adolesc 2013 Mei; 33 (4): 482–97. https://doi.org/10.1177/0272431612449386
 7. 7. Escobar-Chaves SL, Tortolero SR, Markham CM, Low BJ, Eitel P, Thickstun P. Die impak van die media op adolessente seksuele houdings en gedrag. Pediatrie-Engelse uitgawe 2005 Jul; 116 (1): 303–26. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.489.7767&rep=rep1&type=pdf pmid: 16001458
 8. 8. CDC, Taiwan. Taiwanstatistiese nasionale stelsel vir aansteeklike siektes [Internet]. https://nidss.cdc.gov.tw/en/ Aangehaal op 10 Junie 2019
 9. 9. Sawyer SM, Afifi RA, Bearinger LH, Blakemore SJ, Dick B, Ezeh AC, et al. Adolessensie: 'n basis vir toekomstige gesondheid. Lancet 2012 Apr; 379 (9826): 1630–40. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60072-5 PMID: 22538178
 10. 10. Lyerly JE, Huber LR. Die rol van gesinskonflik op riskante seksuele gedrag by tieners tussen 15 en 21 jaar. Ann Epidemiol 2013 Apr; 23 (4): 233–5. https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2013.01.005 PMID: 23415277
 11. 11. Simons LG, Simons RL, Lei MK, Sutton TE. Blootstelling aan harde ouerskap en pornografie as verklaring vir seksuele dwang van mans en seksuele viktimisasie deur vroue. Geweld Vict 2012 Jan; 27 (3): 378–95. https://doi.org/10.1891/0886-6708.27.3.378 PMID: 22852438
 12. 12. Lansford JE, Yu T, Erath SA, Pettit GS, Bates JE, Dodge KA. Ontwikkelingsvoorlopers van aantal seksmaats tussen die ouderdomme van 16 tot 22 jaar. J Res Adolesc 2010 Sep; 20 (3): 651–77. https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00654.x PMID: 20823951
 13. 13. De Graaf H, Van de Schoot R, Woertman L, Hawk ST, Meeus W. Gesinsamehorigheid en romantiese en seksuele inisiasie: 'n Drie-golf longitudinale studie. J Youth Adolesc 2012 Mei; 41 (5): 583–92. https://doi.org/10.1007/s10964-011-9708-9 PMID: 21853354
 14. 14. Jessor R, Jessor SL Probleemgedrag en psigososiale ontwikkeling. New York: Academic Press; 1977.
 15. 15. Bailey JA, Hill KG, Meacham MC, Young SE, Hawkins JD. Strategieë vir die karakterisering van komplekse fenotipes en omgewings: Algemene en spesifieke gesinsomgewingsvoorspellers van afhanklikheid van jong volwassenes, alkoholgebruiksversteurings en probleme wat terselfdertyd voorkom. Dwelm alkohol afhang 2011 Nov; 118 (2–3): 444–51. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2011.05.002 PMID: 21636226
 16. 16. Choudhry V, Agardh A, Stafström M, Östergren PO. Patrone van alkoholverbruik en riskante seksuele gedrag: 'n deursnitstudie onder Ugandese universiteitstudente. BMC Public Health 2014 Des; 14 (1): 128. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-128 PMID: 24502331
 17. 17. Hirschi T. Oorsake van misdadigheid. Berkeley: University of California Press; 1969.
 18. 18. Parkes A, Waylen A, Sayal K, Heron J, Henderson M, Wight D, et al. Watter gedrags-, emosionele en skoolprobleme in die middelkinderjare voorspel vroeë seksuele gedrag? J Youth Adolesc 2014 Apr; 43 (4): 507–27. https://doi.org/10.1007/s10964-013-9973-x PMID: 23824981
 19. 19. Van Ryzin MJ, Johnson AB, Leve LD, Kim HK. Die getal seksuele vennote en gesondheidsrisiko-seksuele gedrag: voorspelling van toegang tot hoërskool tot hoërskooluitgang. Arch Sex Behav 2011 Okt; 40 (5): 939–49. https://doi.org/10.1007/s10508-010-9649-5 PMID: 20703789
 20. 20. O'Hara RE, Gibbons FX, Gerrard M, Li Z, Sargent JD. Groter blootstelling aan seksuele inhoud in gewilde films voorspel vroeëre seksuele debuut en verhoogde seksuele risiko's. Psychol Sci 2012 Sep; 23 (9): 984–93. https://doi.org/10.1177/0956797611435529 PMID: 22810165
 21. 21. Wright PJ. Gebruik van pornografie, gebruik van kokaïen en toevallige seks onder volwassenes in die VSA. Psychol Rep 2012 Aug; 111 (1): 305–310. https://doi.org/10.2466/18.02.13.PR0.111.4.305-310 PMID: 23045873
 22. 22. Atwood KA, Kennedy SB, Shamblen S, Taylor CH, Quaqua M, Bee EM, et al. Die vermindering van seksuele risikogedrag onder adolessente wat in die post-konflik Liberië deelneem aan seksuele seks. Kwesbare Kindjeugstudie 2012 Mar; 7 (1): 55–65. https://doi.org/10.1080/17450128.2011.647773 PMID: 23626654
 23. 23. Strasburger VC, Wilson BJ, Jordan AB. Kinders, adolessente en die media. 3de uitg. CA: Salie; 2014.
 24. 24. Wright PJ, Vangeel L. Pornografie, permissiwiteit en geslagsverskille: 'n Evaluering van sosiale leer en evolusionêre verduidelikings. Pers Individ Differ 2019 Jun; 143: 128–38. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.02.019
 25. 25. Peter J, Valkenburg, premier. Die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en die voorgevolge daarvan: 'n Langtermynvergelyking van adolessente en volwassenes. Arch Sex Behav 2011 Okt; 40 (5): 1015–1025. https://doi.org/10.1007/s10508-010-9644-x PMID: 20623250
 26. 26. Ybarra ML, Mitchell KJ, Hamburger M, Diener-West M, Leaf PJ. X-gegradeerde materiaal en die oortreding van seksueel aggressiewe gedrag by kinders en adolessente: is daar 'n skakel? Aggress Behav 2011 Jan-Feb; 37 (1): 1–18. https://doi.org/10.1002/ab.20367 PMID: 21046607
 27. 27. Comstock G, Strasburger VC. Mediageweld: Q & A. Adolesc Med State Art Rev 1993 Okt; 4 (3): 495–510. pmid: 10356228
 28. 28. Harkness EL, Mullan B, Blaszczynski A. Assosiasie tussen gebruik van pornografie en seksuele risikogedrag by volwasse verbruikers: 'n sistematiese oorsig. Cyberpsychol Behav Soc Netw 2015 Feb; 18 (2): 59–71. https://doi.org/10.1089/cyber.2014.0343 PMID: 25587721
 29. 29. Owens EW, Behun RJ, Manning JC, Reid RC. Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n Oorsig van die navorsing. Geslagsverslaafde dwang 2012 Jan; 19 (1-2): 99–122. https://doi.org/10.1080/10720162.2012.660431
 30. 30. Willoughby BJ, Young-Petersen B, Leonhardt ND. 'N Ondersoek na die gebruik van pornografie deur middel van adolessensie en volwassenheid. J Sex Res 2018 Mar; 55 (3): 297–309. https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1368977 PMID: 28972398
 31. 31. Morgan EM. Assosiasies tussen jong volwassenes se gebruik van seksueel eksplisiete materiale en hul seksuele voorkeure, gedrag en tevredenheid. J Sex Res 2011 Nov; 48 (6): 520–30. https://doi.org/10.1080/00224499.2010.543960 PMID: 21259151
 32. 32. Sinković M, Štulhofer A, Božić J. Die verband tussen pornografiese gebruik en riskante seksuele gedrag heroorweeg: Die rol van vroeë blootstelling aan pornografie en seksuele sensasiesoek. J Sex Res 2013 Okt; 50 (7): 633–41. https://doi.org/10.1080/00224499.2012.681403 PMID: 22853694
 33. 33. Kraus SW, Russell B. Vroeë seksuele ervarings: die rol van intranet-toegang en seksueel eksplisiete materiaal. CyberPsychol Behav 2008 April; 11 (2): 162-168. https://doi.org/10.1089/cpb.2007.0054 PMID: 18422408
 34. 34. Bushman BJ, Cantor J. Media-graderings vir geweld en seks: implikasies vir beleidmakers en ouers. Am Psychol 2003 Feb; 58 (2): 130. https://doi.org/10.1037/0003-066x.58.2.130 PMID: 12747015
 35. 35. Kubicek K, Beyer WJ, Weiss G, Iverson E, Kipke MD. In die donker: verhale van jong mans van seksuele inisiasie in die afwesigheid van relevante seksuele gesondheidsinligting. Health Educ Behav 2010 Apr; 37 (2): 243–63. https://doi.org/10.1177/1090198109339993 PMID: 19574587
 36. 36. Ybarra ML, Strasburger VC, Mitchell KJ. Seksuele blootstelling aan media, seksuele gedrag, en viktimisasie deur seksuele geweld tydens adolessensie. Clin Pediatr 2014 Nov; 53 (13): 1239–47. https://doi.org/10.1177/0009922814538700 PMID: 24928575
 37. 37. Kohut T, Baer JL, Watts B. Gaan pornografie eintlik oor “haat teenoor vroue”? Gebruikers van pornografie hou meer geslags-egalitêre houdings in as 'n verteenwoordigende Amerikaanse steekproef. J Sex Res 2016 Jan; 53 (1): 1–1. https://doi.org/10.1080/00224499.2015.1023427 PMID: 26305435
 38. 38. Grudzen CR, Elliott MN, Kerndt PR, Schuster MA, Brook RH, Gelberg L. Gebruik van kondome en seksuele dade in volwasse films: 'n vergelyking van heteroseksuele en homoseksuele films. Am J Public Health 2009 Apr; 99 (1): S152–6. https://doi.org/10.2105/AJPH.2007.127035 PMID: 19218178
 39. 39. Sun C, Bridges A, Johnson JA, Ezzell MB. Pornografie en die manlike seksuele skrif: 'n Analise van verbruik en seksuele verhoudings. Arch Sex Behav 2016 Mei; 45 (4): 983–94. https://doi.org/10.1007/s10508-014-0391-2 PMID: 25466233
 40. 40. Svedin CG, Åkerman I, Priebe G. Gereelde gebruikers van pornografie. 'N Epidemiologiese studie op die bevolking gebaseer op Sweedse manlike adolessente. J Adolesc 2011 Aug; 34 (4): 779–88. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2010.04.010 PMID: 20888038
 41. 41. Vandenbosch L, Eggermont S. Seksueel eksplisiete webwerwe en seksuele inisiasie: wederkerige verhoudings en die modererende rol van pubertale status. J Res Adolesc 2013 Des; 23 (4): 621–34. https://doi.org/10.1111/jora.12008
 42. 42. Braun-Courville DK, Rojas M. Blootstelling aan seksueel eksplisiete webwerwe en seksuele houdings en gedrag van adolessente. J Adolesc Health 2009 Aug; 45 (2): 156–62. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.12.004 PMID: 19628142
 43. 43. O'Hara RE, Gibbons FX, Li Z, Gerrard M, Sargent JD. Spesifisiteit van vroeë filmeffekte op seksuele gedrag by volwassenes en alkoholgebruik. Soc Sci Med 2013 Nov; 96: 200–7. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.07.032 PMID: 24034968
 44. 44. Koletić G, Kohut T, Štulhofer A. Assosiasies tussen adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete materiaal en riskante seksuele gedrag: 'n Langsassessering. PloS One 2019 Jun; 14 (6): e0218962. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218962 PMID: 31242258
 45. 45. Lim MS, Agius PA, Carrotte ER, Vella AM, Hellard ME. Jong Australiërs gebruik van pornografie en assosiasies met seksuele risikogedrag. Aust NZ J Publ Heal 2017 Aug; 41 (4): 438–43. https://doi.org/10.1111/1753-6405.12678 PMID: 28664609
 46. 46. Luder MT, Pittet I, Berchtold A, Akré C, Michaud PA, Surís JC. Assosiasies tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: mite of werklikheid ?. Arch Sex Behav 2011 Feb; 40 (5): 1027–35. https://doi.org/10.1007/s10508-010-9714-0 PMID: 21290259
 47. 47. Matković T, Cohen N, Štulhofer A. Die gebruik van seksueel eksplisiete materiaal en die verhouding daarvan tot seksuele aktiwiteit. J Adolesc Health 2018 Mei; 62 (5): 563–9. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.11.305 PMID: 29503032
 48. 48. Ybarra ML, Mitchell KJ. 'Sexting' en die verband met seksuele aktiwiteit en seksuele risikogedrag in 'n nasionale opname onder adolessente. J Adolesc Health 2014 Des; 55 (6): 757–64. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.07.012 PMID: 25266148
 49. 49. Collins RL, Martino SC, Elliott MN, Miu A. Verhoudings tussen seksuele uitkomste van adolessente en blootstelling aan seks in media: Robuustheid tot geneigdheidsgebaseerde analise. Dev Psychol 2011 Mar; 47 (2): 585. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4019965/ PMID: 24839301
 50. 50. Brown JD, Steele JR, Walsh-Childers K (red.). Seksuele tieners, seksuele media: Ondersoek die invloed van die media op seksualiteit van adolessente. Routledge; 2001.
 51. 51. Tolman DL, McClelland SI. Normatiewe seksualiteitsontwikkeling in adolessensie: 'n Dekade in hersiening, 2000–2009. J Res Adolesc 2011 Mar; 21 (1): 242–55. https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00726.x
 52. 52. Angrist JD, Imbens GW, Rubin DB. Identifisering van oorsaaklike gevolge met behulp van instrumentele veranderlikes. J Am Stat Assoc 1996 Jun; 91 (434): 444–55. https://doi.org/10.2307/2291629
 53. 53. Sun X, Liu X, Shi Y, Wang Y, Wang P, Chang C. Determinante van riskante seksuele gedrag en kondoomgebruik onder universiteitstudente in China. VIGS-sorg 2013 Mei; 25 (6): 775–83. https://doi.org/10.1080/09540121.2012.748875 PMID: 23252705
 54. 54. Lo VH, Wei R. Blootstelling aan internetpornografie en seksuele houdings en gedrag van Taiwanese adolessente. J Broadcast Electron Media 2005 Jun; 49 (2): 221–37. https://doi.org/10.1080/01614576.1987.11074908
 55. 55. Kim YH. Koreaanse adolessente se gesondheidsrisikogedrag en hul verhouding met die geselekteerde sielkundige konstrukte. J Adolesc Health 2001 Okt; 29 (4): 298–306. https://doi.org/10.1016/s1054-139x(01)00218-x PMID: 11587914
 56. 56. Ma CM, Shek DT. Verbruik van pornografiese materiaal by vroeë adolessente in Hong Kong. J Pediatr Adolesc Gynecol 2013 Jun; 26 (3): S18–25. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2013.03.011 PMID: 23683822
 57. 57. Braun-Courville DK, Rojas M. Blootstelling aan seksueel eksplisiete webwerwe en seksuele houdings en gedrag van adolessente. J Adolesc Health 2009 Aug; 45 (2): 156–62. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.12.004 PMID: 19628142
 58. 58. Sabina C, Wolak J, Finkelhor D. Die aard en dinamika van blootstelling aan internetpornografie vir die jeug. CyberPsychol Behav 2008 Des; 11 (6): 691–3. https://doi.org/10.1089/cpb.2007.0179 PMID: 18771400
 59. 59. Häggström-Nordin E, Hanson U, Tydén T. Verbande tussen pornografieverbruik en seksuele praktyke onder adolessente in Swede. Int J STD AIDS 2005 Feb; 16 (2): 102–7. https://doi.org/10.1258/0956462053057512 PMID: 15807936
 60. 60. Weber M, Quiring O, Daschmann G. Peers, ouers en pornografie: die blootstelling van adolessente aan seksueel eksplisiete materiaal en die verbandhoudende ontwikkeling daarvan. Sex Cult 2012 Des; 16 (4): 408–27. https://doi.org/10.1007/s12119-012-9132-7
 61. 61. Rissel C, Richters J, De Visser RO, McKee A, Yeung A, Caruana T. 'n Profiel van gebruikers van pornografie in Australië: bevindings uit die tweede Australiese studie van gesondheid en verhoudings. J Sex Res 2017 Feb; 54 (2): 227–40. https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1191597 PMID: 27419739
 62. 62. Spriggs AL, Halpern CT. Tydsberekening van die seksuele debuut en die inisiëring van die nasorgonderwys deur die vroeë volwassenheid. Perspect Sex Reprod Health 2008 Sep; 40 (3): 152–61. https://doi.org/10.1363/4015208 PMID: 18803797
 63. 63. Buttmann N, Nielsen A, Munk C, Frederiksen K, Liaw KL, Kjaer SK. Jong ouderdom met die eerste geslag en gevolglike gedrag van risiko's: 'n Epidemiologiese studie van meer as 20,000 Deense mans uit die algemene bevolking. Scand J Public Health 2014 Aug; 42 (6): 511–7. https://doi.org/10.1177/1403494814538123 PMID: 24906552
 64. 64. Heywood W, Patrick K, Smith AM, Pitts MK. Assosiasies tussen vroeë eerste seksuele omgang en later seksuele en voortplantingsuitkomste: 'n sistematiese oorsig van bevolkingsgebaseerde data. Arch Sex Behav 2015 Apr; 44 (3): 531–69. https://doi.org/10.1007/s10508-014-0374-3 PMID: 25425161
 65. 65. Velezmoro R, Negy C, Livia J. Aanlyn seksuele aktiwiteit: Internasionale vergelyking tussen Verenigde State en Peruaanse universiteitstudente. Arch Sex Behav 2012 Aug; 41 (4): 1015–25. https://doi.org/10.1007/s10508-011-9862-x PMID: 22083655
 66. 66. Yu XM, Guo SJ, Sun YY. Seksuele gedrag en gepaardgaande risiko's by Chinese jong mense: 'n meta-analise. Sex Health 2013 Nov; 10 (5): 424–33. https://doi.org/10.1071/SH12140 PMID: 23962473
 67. 67. Jeong S, Cha C, Lee J. Die gevolge van STI-onderwys op Koreaanse adolessente met behulp van slimfoontoepassings. Health Educ J 2017 Nov; 76 (7): 775–86. https://doi.org/10.1177/0017896917714288
 68. 68. Hong JS, Voisin DR, Hahm HC, Feranil M, Mountain SA. 'N Oorsig van seksuele houdings, kennis en gedrag onder vroeë adolessente in Suid-Korea: Toepassing van die ekologiese raamwerk. J Soc Serv Res 2016 Okt; 42 (5): 584–97. https://doi.org/10.1080/01488376.2016.1202879
 69. 69. James J, Ellis BJ, Schlomer GL, Garber J. Geslagspesifieke weë tot vroeë puberteit, seksuele debuut, en seksuele risiko-neem: toetse van 'n geïntegreerde evolusie-ontwikkelingsmodel. Dev Psychol 2012 Mei; 48 (3): 687 https://doi.org/10.1037/a0026427 PMID: 22268605
 70. 70. Zimmer-Gembeck MJ, Helfand M. Tien jaar longitudinale navorsing oor seksuele gedrag in die Amerikaanse adolessent: ontwikkelingskorreleer tussen seksuele omgang en die belangrikheid van ouderdom, geslag en etniese agtergrond. Dev Rev 2008 Jun; 28 (2): 153–224. https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.06.001
 71. 71. Parkes A, Wight D, Henderson M, West P. Verminder die vroeë seksuele debuut tieners se deelname aan tersiêre onderwys? Bewyse uit die longitudinale studie SHARE. J Adolesc 2010 Okt; 33 (5): 741–54. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2009.10.006 PMID: 19897236
 72. 72. Baumann P, Bélanger RE, Akre C, Suris JC. Verhoogde risiko's van vroeë seksuele inisieerders: tyd maak 'n verskil. Sex Health 2011 Sep; 8 (3): 431–5. https://doi.org/10.1071/SH10103 PMID: 21851787
 73. 73. Johnson MW, Bruner NR. Die seksuele verdiskonteringstaak: MIV-risikogedrag en die verdiskontering van vertraagde seksuele belonings as gevolg van kokaïenafhanklikheid. Dwelm alkohol afhang 2012 jun; 123 (1-3): 15-21. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2011.09.032 PMID: 22055012
 74. 74. Regushevskaya E, Dubikaytis T, Laanpere M, Nikula M, Kuznetsova O, Karro H, et al. Die determinante van seksueel oordraagbare infeksies onder vroue in die voortplantingsouderdom in St. Petersburg, Estland en Finland. Int J Public Health 2010 Des; 55 (6): 581–9. https://doi.org/10.1007/s00038-010-0161-4 PMID: 20589411
 75. 75. Kim HS. Seksuele debuut en geestesgesondheid onder Suid-Koreaanse adolessente. J Sex Res 2016 Mar; 53 (3): 313–320. https://doi.org/10.1080/00224499.2015.1055855 PMID: 26457545
 76. 76. Yeh CC, Lin SH, Zhuang YL. Die vergelyking van die risiko van eerste seksuele omgang tussen verskillende kenmerke van hoërskoolleerlinge. 21ste-eeuse demografiese ontwikkeling in Taiwan: neiging en uitdaging, Taipei, Taiwan; 2005.
 77. 77. Ashenhurst JR, Wilhite ER, Harden KP, Fromme K. Aantal seksmaats en verhoudingsstatus word geassosieer met onbeskermde seks in ontluikende volwassenheid. Arch Sex Behav 2017 Feb; 46 (2): 419–32. https://doi.org/10.1007/s10508-016-0692-8 PMID: 26940966
 78. 78. Finer LB, Philbin JM. Seksuele inisiasie, kontraseptiewe gebruik en swangerskap by jong adolessente. Pediatrie 2013 Mei; 131 (5): 886–91. https://doi.org/10.1542/peds.2012-3495 PMID: 23545373
 79. 79. Petersen AC, Crockett L, Richards M, Boxer A. 'n Maatstaf van selfberig oor pubertale status: betroubaarheid, geldigheid en aanvanklike norme. J Youth Adolesc 1988 Apr; 17 (2): 117–33. https://doi.org/10.1007/BF01537962 PMID: 24277579
 80. 80. Chiao C, Ksobiech K. Die invloed van vroeë seksuele debuut en pubertale tydsberekening op sielkundige nood onder Taiwannese adolessente. Psychol Health Med 2015 Nov; 20 (8): 972–8. https://doi.org/10.1080/13548506.2014.987147 PMID: 25495948
 81. 81. Kogan SM, Cho J, Simons LG, Allen KA, Beach SR, Simons RL, et al. Pubertale tydsberekening en seksuele risikogedrag onder mans in die platteland van Afro-Amerikaanse mans: Toetsing van 'n model gebaseer op lewensgeskiedenisteorie. Arch Sex Behav 2015 Apr; 44 (3): 609–18. https://doi.org/10.1007/s10508-014-0410-3 PMID: 25501863
 82. 82. Bond L, Clements J, Bertalli N, Evans-Whipp T, McMorris BJ, Patton GC, et al. 'N Vergelyking van selfberigte puberteit met behulp van die Pubertal Development Scale en die Seksuele Volwassenheidskaal in 'n skoolgebaseerde epidemiologiese opname. J Adolesc 2006 Okt; 29 (5): 709–20. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2005.10.001 PMID: 16324738
 83. 83. Dorn LD, Dahl RE, Woodward HR, Biro F. Definiëring van die grense van vroeë adolessensie: 'n Gebruikersgids vir die assessering van pubertale status en pubertale tydsberekening in navorsing met adolessente. Appl Dev Sci 2006 Jan; 10 (1): 30–56. https://doi.org/10.1207/s1532480xads1001_3
 84. 84. Natsuaki MN, Klimes-Dougan B, Ge X, Shirtcliff EA, Hastings PD, Zahn-Waxler C. Vroeë pubertale rypwording en internalisering van probleme in adolessensie: Geslagsverskille in die rol van kortisol-reaktiwiteit teenoor interpersoonlike spanning. J Clin Child Adolesc Psychol 2009 Jul; 38 (4): 513–24. https://doi.org/10.1080/15374410902976320 PMID: 20183638
 85. 85. Dimler LM, Natsuaki MN. Die gevolge van pubertale tydsberekening op die eksternaliserende gedrag in adolessensie en vroeë volwassenheid: 'n Metaanalitiese oorsig. J Adolesc 2015 Des; 45: 160–70. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.07.021 PMID: 26439868
 86. 86. Tsai MC, Strong C, Lin CY. Effekte van pubertale tydsberekening op afwykende gedrag in Taiwan: 'n longitudinale analise van die 7de tot die 12de graad adolessente. J Adolesc 2015 Jul; 42: 87–97. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.03.016 PMID: 25956430
 87. 87. Ministerie van Gesondheid en Welsyn. Die finale verslag van 2006 Taiwan Youth Health Survey [Internet]. https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=257&pid=6558 Aangehaal op 5 Oktober 2019
 88. 88. Petersen JL, Hyde JS. 'N Metaanalitiese oorsig van navorsing oor geslagsverskille in seksualiteit, 1993-2007. Psychol Bull 2010 Jan; 136 (1): 21. https://doi.org/10.1037/a0017504 PMID: 20063924
 89. 89. Santelli JS, Lowry R, ​​Brener ND, Robin L. Die assosiasie van seksuele gedrag met sosio-ekonomiese status, gesinsstruktuur en ras / etnisiteit onder Amerikaanse adolessente. Am J Public Health 2000 Okt; 90 (10): 1582. https://doi.org/10.2105/ajph.90.10.1582 PMID: 11029992
 90. 90. Weiser SD, Leiter K, Bangsberg DR, Butler LM, Percy-de Korte F, Hlanze Z, et al. Voedselinsufficiëntie word geassosieer met hoërisiko-seksuele gedrag by vroue in Botswana en Swaziland. PLoS Med 2007 Okt; 4 (10): e260. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040260 PMID: 17958460
 91. 91. Simons LG, Burt CH, Tambling RB. Identifisering van bemiddelaars van die invloed van gesinsfaktore op riskante seksuele gedrag. J Child Fam Stud 2013 Mei; 22 (4): 460–70. https://doi.org/10.1007/s10826-012-9598-9
 92. 92. Whiteman SD, Zeiders KH, Killoren SE, Rodriguez SA, Updegraff KA. Broers en susters se invloed op afwykende en seksuele risikogedrag van die Mexikaanse oorsprong: die rol van sustermodellering. J Adolesc Health 2014 Mei; 54 (5): 587–92. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.10.004 PMID: 24287013
 93. 93. Lansford JE, Yu T, Erath SA, Pettit GS, Bates JE, Dodge KA. Ontwikkelingsvoorlopers van aantal seksmaats tussen die ouderdomme van 16 tot 22 jaar. J Res Adolesc 2010 Sep; 20 (3): 651–77. https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00654.x PMID: 20823951
 94. 94. De Graaf H, Van de Schoot R, Woertman L, Hawk ST, Meeus W. Gesinsamehorigheid en romantiese en seksuele inisiasie: 'n Drie-golf longitudinale studie. J Youth Adolesc 2012 Mei; 41 (5): 583–92. https://doi.org/10.1007/s10964-011-9708-9 PMID: 21853354
 95. 95. Kotchick BA, Shaffer A, Miller KS, Forehand R. Adolessente seksuele risikogedrag: 'n multi-stelsel perspektief. Clin Psychol Rev 2001 Jun; 21 (4): 493–519. https://doi.org/10.1016/s0272-7358(99)00070-7 PMID: 11413865
 96. 96. Chiao C, Yi CC. Adolessente voorhuwelikse seks en gesondheidsuitkomste onder Taiwannese jeug: persepsie van seksuele gedrag van beste vriende en die kontekstuele effek. VIGS-sorg 2011 Sep; 23 (9): 1083–92. https://doi.org/10.1080/09540121.2011.555737 PMID: 21562995
 97. 97. Schuster RM, Mermelstein R, Wakschlag L. Geslagspesifieke verwantskappe tussen depressiewe simptome, dagga-gebruik, ouerlike kommunikasie en riskante seksuele gedrag in adolessensie. J Youth Adolesc 2013 Aug; 42 (8): 1194–209. https://doi.org/10.1007/s10964-012-9809-0 PMID: 22927009
 98. 98. Bailey JA, Haggerty KP, White HR, Catalano RF. Assosiasies tussen veranderende ontwikkelingskontekste en riskante seksuele gedrag in die twee jaar na die hoërskool. Arch Sex Behav 2011 Okt; 40 (5): 951–60. https://doi.org/10.1007/s10508-010-9633-0 PMID: 20571863
 99. 99. Oliveria-Campos M, Giatti L, Malta D, Barreto S. Kontekstuele faktore wat verband hou met seksuele gedrag onder Brasiliaanse adolessente. Ann Epidemiol 2013 Okt; 23 (10): 629-635. https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2013.03.009 PMID: 23622957
 100. 100. Akers RL. Sosiale leer en sosiale struktuur: 'n Algemene teorie oor misdaad en afwyking. Boston: Northwest University Press; 1998.
 101. 101. Derogatis LR. SCL-90-R: Handleiding vir administrasie, puntetelling en prosedures − II. 2de uitg. Towson, besturende direkteur: Leonard R. Derogatis; 1983.
 102. 102. Hellevik O. Lineêre teenoor logistieke regressie wanneer die afhanklike veranderlike 'n digotomie is. Qual Quant 2009 Jan; 43 (1): 59–74. https://doi.org/10.1007/s11135-007-9077-3
 103. 103. Cawley J, Meyerhoefer C. Die mediese sorgkoste van vetsug: 'n instrumentele veranderlike benadering. J Health Econ 2012 Jan; 31 (1): 219–30. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2011.10.003 PMID: 22094013
 104. 104. Luder MT, Pittet I, Berchtold A, Akré C, Michaud PA, Surís JC. Assosiasies tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: mite of werklikheid ?. Arch Sex Behav 2011 Okt; 40 (5): 1027–35. https://doi.org/10.1007/s10508-010-9714-0 PMID: 21290259
 105. 105. McKee A. Benadeel pornografie jong mense? Aust J Commun 2010 Jan; 37 (1): 17–36. Beskikbaar van: http://eprints.qut.edu.au/41858/
 106. 106. Voorraad JH, Wright JH, Yogo M. 'n Opname oor swak instrumente en swak identifikasie in 'n algemene metode van oomblikke. J Bus Econ Stat 2002 Okt; 20 (4): 518–29. https://doi.org/10.1198/073500102288618658
 107. 107. Ellis BJ. Tydsberekening van pubertale volwassenheid by meisies: 'n geïntegreerde lewensgeskiedenisbenadering. Psychol Bull 2004 Nov; 130 (6): 920. https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.6.920 PMID: 15535743
 108. 108. Rowe DC. Oor genetiese variasie in menarche en ouderdom by die eerste seksuele omgang: 'n Kritiek op die Belsky – Draper-hipotese. Evol Hum Behav 2002 Sep; 23 (5): 365–72. https://doi.org/10.1016/S1090-5138(02)00102-2
 109. 109. Kaprio J, Rimpelä A, Winter T, Viken RJ, Rimpelä M, Rose RJ. Algemene genetiese invloede op BMI en ouderdom by menarche. Hum Biol 1995 Okt: 739–53. PMID: 8543288
 110. 110. Hansen LP. Groot steekproef eienskappe van algemene metode van momente beramers. Econometrica: J Econom Soc 1982 Jul: 1029–54. http://www.emh.org/Hans82.pdf
 111. 111. Angrist J, Imbens G. Identifisering en beraming van plaaslike gemiddelde behandelingseffekte. Econometrica 1995; 62: 467–475. https://doi.org/10.3386/t0118
 112. 112. WIE. Seksuele en voortplantingsgesondheid [Internet]. https://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/en/ Aangehaal op 5 Oktober 2019.
 113. 113. Bandura A. Sosiale grondslae van denke en optrede. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall; 1986.
 114. 114. Wright PJ. Massamedia-effekte op seksuele gedrag van jeugdiges om die aanspraak op kousaliteit te beoordeel. Ann Int Commun Assoc. 2011 Jan; 35 (1): 343–85. https://doi.org/10.1080/23808985.2011.11679121
 115. 115. Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, et al. Verhouding van kindermishandeling en huishoudelike disfunksie met baie van die grootste oorsake van dood by volwassenes: The Adverse Childhood Experience (ACE) Study. Am J Prev Med 1998 Mei; 14 (4): 245–58. https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8 PMID: 9635069
 116. 116. Kim SS, Jang H, Chang HY, Park YS, Lee DW. Assosiasie tussen teëspoed by kinders en depressiewe simptome in volwassenes in Suid-Korea: Resultate uit 'n nasionaal verteenwoordigende longitudinale studie. BMJ Ope 2013; 3: e002680. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2013-002680 PMID: 23878171
 117. 117. Willoughby BJ, Young-Petersen B, Leonhardt ND. 'N Ondersoek na die gebruik van pornografie deur middel van adolessensie en volwassenheid. J Sex Res 2018 Mar; 55 (3): 297–309. https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1368977 PMID: 28972398
 118. 118. Tokunaga RS. 'N Metaanalise van die verwantskappe tussen psigososiale probleme en internetgewoontes: sintetisering van internetverslawing, problematiese internetgebruik en gebrekkige navorsing oor selfregulering. Commun Monogr 2017 Jun; 84 (4): 423–446. https://doi.org/10.1080/03637751.2017.1332419
 119. 119. Die Atlantiese Oseaan. Waarom hou jong mense so min seks? [Internet]. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/12/the-sex-recession/573949/ Aangehaal op 5 Oktober 2019.
 120. 120. Ostovich JM, Sabini J. Tydsberekening van puberteit en seksualiteit by mans en vroue. Arch Sex Behav 2005 Apr; 34 (2): 197–206. https://doi.org/10.1007/s10508-005-1797-7 PMID: 15803253
 121. 121. Siebenbruner J, Zimmer ‐ Gembeck MJ, Egeland B. Seksuele vennote en kontraseptiewe gebruik: 'n 16-jarige prospektiewe studie wat onthouding en risikogedrag voorspel. J Res Adolesc 2007 Mar; 17 (1): 179–206. https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2007.00518.x
 122. 122. Copeland W, Shanahan L, Miller S, Costello EJ, Angold A, Maughan B. Gaan die negatiewe gevolge van vroeë pubertale tydsberekening op adolessente meisies tot in die jong volwassenheid voort? Am J Psychiatry 2010 Okt; 167 (10): 1218. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2010.09081190
 123. 123. Moore SR, Harden KP, Mendle J. Pubertale tydsberekening en seksuele gedrag by adolessente by meisies. Dev Psychol 2014 Jun; 50 (6): 1734. https://doi.org/10.1037/a0036027 PMID: 24588522
 124. 124. Weichold K, Silbereisen RK, Schmitt-Rodermund E, Korttermyn- en langtermyngevolge van vroeë teenoor laat fisieke volwassenheid by adolessente. In: Hayward C., redakteur. Geslagsverskille tydens puberteit. New York, NY: Cambridge University Press; 2003. pp. 241–76.
 125. 125. Hald GM, Kuyper L, Adam PC, Wit JB. Verduidelik besigtiging doen? Evaluering van die verband tussen seksueel eksplisiete gebruik van materiaal en seksuele gedrag by 'n groot steekproef van Nederlandse adolessente en jong volwassenes. J Sex Med 2013 Des; 10 (12), 2986–2995. https://doi.org/10.1111/jsm.12157 PMID: 23621804
 126. 126. Hagan JF, Shaw JS, Duncan PM (red.). Bright futures: Riglyne vir toesig op die gesondheid van babas, kinders en adolessente. Amerikaanse Akademie vir Pediatrie; 2007.
 127. 127. Jeong SH, Cho H, Hwang Y. Mediageletterdheidsintervensies: 'n Metaanalitiese oorsig. J Commun 2012 Apr; 62 (3): 454–72. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01643.x PMID: 22736807
 128. 128. Fedor TM, Kohler HP, Behrman JR. Die impak van getroude individue wat MIV-status in Malawi aanleer: egskeiding, aantal seksmaats en kondoomgebruik by eggenote. Demografie 2015 Feb; 52 (1): 259–80. https://doi.org/10.1007/s13524-014-0364-z PMID: 25582891
 129. 129. Alexander SC, Fortenberry JD, Pollak KI, Bravender T, Davis JK, Østbye T, et al. Seksualiteitspraatjies tydens adolessente se gesondheidsinstandhoudingsbesoeke. JAMA Pediatr 2014 Feb; 168 (2): 163–9. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2013.4338 PMID: 24378686