Faktore wat voorhuwelikse seksuele gesindheid beïnvloed onder adolessente in die Ooskus Maleisië.

Bron: Internasionale Mediese Joernaal. Junie2020, Vol. 27 Uitgawe 3, p259-262. 4p.

Outeur (s): Misron, Siti Nor Fadhlina; Husain, Maruzairi

Abstract

Agtergrond: Adolessensie is 'n oorgangsperiode waardeur iemand probeer om iets nuuts en riskant te probeer insluitend voorhuwelikse seksuele gedrag. Hul houdings word beïnvloed deur verskeie faktore wat mettertyd verander.

Doelwit: Hierdie studie beklemtoon huidige faktore wat voorhuwelikse seksuele houding onder adolessente in die Ooskus-Maleisië beïnvloed.

Metodes: Hierdie deursnitstudie is onder 150 adolessente aan die ooskus van Maleisië uitgevoer. Die selfbeoordeelde vraelys oor voorhuwelikse seksuele gesindheid onder die hoërskoolleerlinge is gebruik om die voorkoms van seksuele houding te bepaal.

Resultate: Al die deelnemers was 18 jaar oud en het die hoërskool voltooi. Die meerderheid was Maleis en Moslem. Die voorkoms van swak seksuele kennis en toelaatbare voorhuwelikse seksuele houding was onderskeidelik 40.7% en 42.7%. Al die veranderlikes wat betrekking het op seksuele gedrag met 'n hoë risiko, naamlik die lees van pornografie, kyk na pornografie, seksuele fantasie en masturbasie, het 'n hoër voorkoms in vergelyking met ander, met die persentasies onderskeidelik 40.0%, 46.7%, 32.0% en 34.7%. Beskermende faktore teen die toelaatbare houding wat geïdentifiseer is, was om manlik, nie-Maleis te wees, beskou as geliefd deur ouers en om ouers te hê wat hul kinders se vriende ken.

Gevolgtrekking: Toelaatbare houding onder adolessente teenoor voorhuwelikse seks hou verband met riskante seksuele gedrag. Dit is dus baie belangrik om die veranderende faktore te ondersoek om die onlangse teikengroepe te identifiseer, sodat toekomstige ingryping gedoen kan word deur meer op hierdie geïdentifiseerde faktore te beklemtoon.