Frekwensie van pornografie gebruik word indirek geassosieer met laer verhouding vertroue deur depressie simptome en fisiese aanranding onder Chinese jong volwassenes (2011)

Conner, Stacy R.

Met behulp van data van jong volwassenes (N = 224) wat in Beijing en Guangzhou woon, het hierdie studie die direkte verband tussen die frekwensie van pornografiese gebruik en vertrouensverhouding en indirekte assosiasies deur depressie simptome en fisiese aanranding ondersoek. Resultate met behulp van strukturele vergelyking modellering het getoon dat hoër frekwensie van pornografie gebruik is indirek gekoppel aan laer verhouding vertroue via depressie simptome en fisiese aanranding. Hierdie bevindings word ingelig deur die Sosiale Konstruksieteorie (Gergen, 1985), wat oorweeg hoe individue neem wat hulle van hul kultuur verstaan, blootstelling aan materiaal soos pornografie en ander sosiale ervarings om te ontwikkel en betekenis te gee van wie hulle binne hul verhoudingskonteks is .

Die verbruik van pornografie kom al hoe meer voor in China (Lam & Chan, 2007) en regoor die wêreld. Hierdie groei van pornografie gebruik lei ons om te glo dat dit sal voortduur en aanvanklike bewyse dui op die impak daarvan op verhoudings. Ons navorsingsbevindings sluit in hoe pornografiegebruik indirek verband hou met verhoudingsvertroue, veral deur hoër vlakke van depressie simptome en fisiese aanranding. Ons moet bekommerd wees as navorsers, opvoeders en klinici oor die welsyn van diegene wat pornografie gebruik en negatiewe hanteringsvaardighede toon wat hulle in gevaar stel om fisiese aanranding te pleeg. Verbeterde begrip van die maniere waarop pornografie die impak van verhoudingverhoudings gebruik, is noodsaaklik vir die verbetering van ons vermoë as navorsers, opvoeders en terapeute om paartjies te help om gesonde verhoudings te handhaaf.

Sleutelwoorde: Paaruitkomste; depressie; Fisiese aanranding; pornografie; Verhouding vertroue

http://krex.k-state.edu/dspace/handle/2097/18715