Groter blootstelling aan seksuele inhoud in populêre flieks voorspel vroeër seksuele debuut en verhoogde seksuele risiko's (2015)

Psychol Sci. Skrywer manuskrip; beskikbaar in PMC 2013 Sep 23.
 
Gepubliseer in finale geredigeerde vorm as:
PMCID: PMC3779897
NIHMSID: NIHMS487528

 

Die uitgewery se finale geredigeerde weergawe van hierdie artikel is beskikbaar by Psychol Sci
Sien ander artikels in PMC dat noem die gepubliseerde artikel.
 

Abstract

Vroeë seksuele debuut word geassosieer met riskante seksuele gedrag en 'n verhoogde risiko van onbeplande swangerskap en seksueel oordraagbare infeksies later in die lewe. Die verhoudings tussen vroeë film seksuele blootstelling (MSE), seksuele debuut en riskante seksuele gedrag in volwassenheid (dws verskeie seksuele vennote en inkonsekwente kondoomgebruik) is ondersoek in 'n longitudinale studie van Amerikaanse adolessente. MSE is gemeet aan die hand van die Beach-metode, 'n omvattende prosedure vir die kodering van media-inhoud. Beheer vir eienskappe van adolessente en hul families, het ontledings getoon dat MSE die ouderdom van seksuele debuut voorspel het, beide direk en indirek deur veranderinge in sensasie-soek. MSE het ook aanbeveel dat dit direk en indirek deur middel van vroeë seksuele debuut betrek word in riskante seksuele gedrag. Hierdie resultate dui daarop dat MSE seksuele risiko's kan bevorder deur beide seksuele gedrag te verander en deur die normale opkoms van sensasie-soeke tydens adolessensie te versnel.

sleutelwoorde: massamedia, seks

Die gevolge van media op adolessente se risiko-gedrag, insluitende tabakgebruik (), alkoholgebruik (), en aggressie (), is wyd gedokumenteer. Relatief minder is egter bekend oor hoe media die seksuele gedrag van adolessente beïnvloed, insluitend hul ouderdom van seksuele debuut en daaropvolgende seksuele risiko. Vroeë seksuele debuut word geassosieer met 'n verhoogde aantal seksuele vennote en inkonsekwente kondoomgebruik, sowel as 'n verhoogde risiko van seksueel oordraagbare infeksies (SOI's; ). Die vertraging van adolessente se seksuele debuut kan dus US-koerse van STI's bekamp (meer as 9 miljoen nuwe gevalle vind jaarliks ​​onder adolessente plaas; ), en kan moontlik gevalle van onbeplande swangerskap verminder (ongeveer 64 onbeplande swangerskappe vind plaas vir elke 1,000-vroulike adolessent wat 19 of jonger ouderdom is; ). Identifisering van risikofaktore vir vroeë seksuele debuut en seksuele risikobepaling is dus 'n belangrike openbare gesondheidsorg. Een belangrike invloed op betrokkenheid by riskante seksuele gedrag kan media wees () -Specifiek, film seksuele blootstelling (MSE). In die studie wat hier gerapporteer is, het ons die vereniging van MSE ondersoek met seksuele debuut en betrokkenheid by riskante seksuele gedrag, beide direk en indirek deur veranderinge in sensasie-soek.

Seks in die flieks

Gewilde rolprente bied adolessente 'n rykdom aan seksuele blootstelling, waarvan baie risiko-gedrag kan bevorder. 'N Oorsig van flieks wat van 1950 na 2006 vrygestel is, het getoon dat meer as 84% seksuele inhoud bevat (68% van G-gegradeerde films, 82% van PG-gegradeerde films, 85% van PG-13-gegradeerde films en 88% van R gekeurde flieks; ). Die seksuele verklarings van PG-13-gegradeerde en R-gegradeerde films het ook die afgelope dekade toegeneem (). Potensieel nog belangriker vir adolessente se seksuele gesondheid is egter dat die meeste van hierdie flieks nie veilige seks uitbeeld nie. 'N Inhoudsontleding het aan die lig gebring dat 70% van die seksuele dade wat in flieks uit 1983 tot 2003 vrygestel is, plaasgevind het tussen nuutbekende vennote, 98% het geen verwysing na kontrasepsie ingesluit nie, en 89% het geen gevolge gehad nie). Daarbenewens het bevind dat slegs 9% van seksuele inhoud in flieks boodskappe bevat wat seksuele gesondheid bevorder. Adolessente wat populêre flieks kyk, word dus blootgestel aan baie seks, waarvan die meeste op 'n onrealistiese en / of risikopromotiewe wyse uitgebeeld word.

Hoe media seksuele gedrag beïnvloed

geplaas dat die effek van media op seksuele gedrag gedryf word deur die verkryging en aktivering van seksuele skrifte. Scripts bied gedragsopsies in sosiale situasies, insluitend dié wat tot seksuele gedrag kan lei, en die inhoud van skrifte word dikwels deur media beïnvloed. Soos in die vorige afdeling genoem, bied flieks gewoonlik toelaatbare en riskante seksuele boodskappe aan kykers (; ), en 'n hoër mate van seksuele media blootstelling is gevind om meer permissiewe seksuele houdings te voorspel (; ). Voorts soek adolessente soms seksuele media, moontlik om hierdie skrifte te leer (). Trouens, 57% van Amerikaanse adolessente (ouderdomme 14-16) het berig dat media gebruik word as 'n primêre bron van seksuele inligting ().

Geaktiveerde skrifte moet toegepas word om gedrag te lei, en die media kan beïnvloed watter seksuele skrifte gebruik word (). Onder adolessente met 'n hoë MSE, kan die seksuele skrifte wat in flieks uitgebeeld word, maklik toeganklik wees as gevolg van die frekwensie van vorige aktiverings. Hoe makliker 'n script geaktiveer word, hoe meer waarskynlik is dit in 'n gegewe situasie toegepas. Trouens, longitudinale studies het getoon dat 'n groter mate van televisie seksuele blootstelling voorspel groter betrokkenheid by noncoital seksuele aktiwiteite onder adolessente () en vroeër seksuele debuut (; ; ), beheer vir demografiese faktore, godsdienstigheid en ouerskap. Daarbenewens is groter blootstelling aan seksuele inhoud in die media, insluitende films, televisie, musiek en tydskrifte, geassosieer met beide 'n groter waarskynlikheid om betrokke te raak in noncoital seksuele aktiwiteite onder adolessente (; ; ) en vroeër seksuele debuut (), beheer vir adolessente en hul ouers se eienskappe. Laastens is groter blootstelling aan flieks en mansagentskappe geassosieer met vroeëre seksuele debuut en 'n groter aantal toevallige vennote onder manlike studente, effekte gemedieer deur seksuele norme en oortuigings (). Hierdie resultate gee steun aan Wright se model deur te wys dat seksuele media beide seksuele houdings en gedrag beïnvloed.

Effekte van films op adolessente se risiko gedrag

Ten spyte van die oorvloed van seks wat in rolprente uitgebeeld word en die gewildheid van flieks onder die jeug, is baie meer navorsing toegewy aan die invloed van televisie op adolessente se seksuele gedrag. Ons was geïnteresseerd in die effek van MSE op seksuele debuut en betrokkenheid by riskante seksuele gedrag omdat getuienis dui daarop dat adolessente se seksuele houdings en gedrag meer beïnvloed word deur flieks as deur ander vorme van media (; ). Byvoorbeeld, in 'n studie van manlike kollege studente (), bloot blootstelling aan flieks (in vergelyking met blootstelling aan televisie, musiekvideo's en mansydskrifte), direk voorspelbare ouderdom van seksuele debuut, en blootstelling aan flieks (tesame met blootstelling aan manstydskrifte) indirek voorspel aantal toevallige seksuele vennote. Daarbenewens het longitudinale studies van die invloed van films op adolessente se substansgebruik sterk en konsekwente effekte getoon: Blootstelling aan tabakgebruik in films voorspel inisiasie en eskalasie van rook (; ; ), en blootstelling aan drink in films voorspel inisiasie en eskalasie van alkoholgebruik (; ; ; ).

Ons doel in die studie wat hier gerapporteer is, was om die gevolge van vroeë MSE (dws voor ouderdom 16) op die ouderdom van seksuele debuut en riskante seksuele gedrag (dws verskeie seksuele vennote en inkonsekwente kondoomgebruik) in volwassenheid te ondersoek. Hierdie verhoudings is beoordeel deur gebruik te maak van data uit 'n longitudinale studie van Amerikaanse adolessente (). Ons het die Beach-metode aangewend om die deelnemers se blootstelling aan riskante seksuele gedrag te skat wat in flieks uitgebeeld word (). Hierdie metode behels tweede-vir-tweede-kodering van risiko-gedrag in flieks om geldigheid en betroubaarheid te maksimeer, en dit het toegelaat vir 'n meer omvattende steekproefneming van populêre flieks as wat in vorige studies gebruik is. Dit is bevestig in studies onder die jeug van films se effekte op rook (bv. ) en op alkoholgebruik en alkoholverwante probleme (bv. ). Die huidige studie was die eerste om die Beach-metode te gebruik om MSE te skat en sy verhoudings met seksuele debuut en riskante seksuele gedrag te ondersoek.

Effekte van films op sensasie soek

Daar is rede om te glo dat MSE indirek seksuele gedrag indirek beïnvloed deur sensasie te soek - die neiging om nuwe en intense stimulasie te soek (). Sensasie soekstygings tydens adolessensie, tussen die ouderdomme van 10 en 15, en daal dan deur die laat adolessensie (). Groter sensasie soek is geassosieer met beide vroeëre seksuele debuut () en meer gereelde betrokkenheid by toevallige seks in volwassenheid (). Dit is belangrik om daarop te let dat sensasie soek na beide biologiese en sosialiseringsfaktore ontstaan ​​(), wat daarop dui dat omgewingsinvloede, soos MSE, die ontwikkeling van hierdie eienskap kan beïnvloed. Trouens, navorsing met die monster wat in die huidige studie gebruik is, het getoon dat kykers met R-gegradeerde flieks geassosieer word met latere toenames in sensasie-soeke tydens adolessensie (maar nie andersom nie), wat op sy beurt die risiko van tabak- en alkoholgebruik tydens adolessensie verhoog het (; ). Die bemiddelende effek van sensasie-soek is egter nie getoets nie, met betrekking tot die invloed van die media op seksuele gedrag. In die huidige studie het ons ondersoek of veranderinge in sensasie-soek die verwante verhoudinge van MSE met seksuele debuut en met riskante seksuele gedrag bemiddel.

Die huidige studie

Hierdie studie het op verskeie maniere uitgebrei na vorige navorsing. Eerstens het vorige studies gekombineer met MSE met blootstelling aan seksuele inhoud in ander media (bv. ), waardeur die effek van MSE verduister word. In ons analise het ons uitsluitlik op MSE gefokus. Tweedens, het die Beach-metode toegelaat vir die inhoudkodering van meer as 600-populêre flieks wat oor 'n 6-jaarperiode vrygestel is, 'n veel groter steekproefneming as in vorige navorsing. Derde, min studies oor die rolprent se effekte op seksuele gedrag is longitudinale; die duur waaroor die data wat in ons studie ontleed is, ingesamel is, het ons toegelaat om beide seksuele debuut- en postdebut-seksuele uitkomste te ondersoek wat tot STI's of onbeplande swangerskappe kan lei. Laastens was hierdie studie die eerste om te ondersoek of media-effekte op betrokkenheid by riskante seksuele gedrag bemoeilik word deur veranderinge in sensasie-soek. Spesifiek, ons hipoteses was soos volg:

 • Hipotese 1: Vroeë MSE voorspel ouderdom van seksuele debuut, 'n effek gemedieer deur toenames in sensasie-soek.
 • Hipotese 2: Vroeë MSE voorspel betrokkenheid by riskante seksuele gedrag (dws verhoogde aantal seksuele vennote en frekwensie van toevallige seks sonder kondoom) ongeveer 6 jaar later, 'n effek gemedieer deur ouderdom van seksuele debuut.

Metode

Deelnemers en prosedure

Hierdie data is versamel in 'n ses-golf longitudinale studie wat vanaf Junie 2003 tot Oktober 2009 strek. By Time 1 is data versamel in 'n ewekansige telefoonopname van 6,522-adolessente, van 10 tot 14, wat in die Verenigde State woon. Die daaropvolgende drie opvolg-opnames is ongeveer elke 8-maand uitgevoer; die laaste twee opvolgings het ongeveer 5 jaar en 7 jaar na Time 1 plaasgevind. Tydens 6 het 2,718-deelnemers gereageer (38.2% -bewaring), maar slegs deelnemers wat 18 jaar oud of ouer was (n = 1,300) is gevra om hul seksuele gedrag te rapporteer. Om te verseker dat MSE voor seksuele debuut plaasgevind het, het ons uit die analise deelnemers uitgelaat wie se seksuele debuut voor Time 2 (voorgekom het)n = 72), wat 'n finale steekproef van 1,228 deelnemers gelaat het. Deelnemers in die finale steekproef was tussen 12 en 14 jaar oud by Time 1 (M = 12.89 jaar, SD = 0.79) en tussen 18 en 21 jaar oud by Time 6 (M = 18.90 jaar, SD = 0.81). Die steekproef het bestaan ​​uit 611-mans (49.8%) en 617-vroue (50.2%); 891 was Europese-Amerikaanse (72.6%), 159 was Hispanic (12.9%), 71 was Afrika-Amerikaanse (5.8%), en 107 was van ander rasse- of etniese agtergronde (8.7%). Deelnemers wat opvolg is, het 'n groter risiko vir vroeë seksuele debuut en betrokkenheid by riskante seksuele gedrag by Time 1 as diegene wat in die steekproef behou is. Die deelnemers wat nie behoue ​​was nie, het hoër MSE en sensasie-soek en laer materiële responsiwiteit gerapporteer, en was meer geneig om 'n televisie in hul slaapkamer te hê (ps <.001). Daar is ook aansienlik meer minderhede as Europese Amerikaners verlore gegaan tydens die opvolg (p <.02).

maatreëls

MSE is gemeet met behulp van die Beach-metode. Tydens Time 1 is die 523-top-bruto films wat tussen 1998 en 2003 vrygestel is, gekodeer vir die aantal sekondes seksuele inhoud, wat gedefinieer word as gevalle van seksuele gedrag, soos swaar soen of omgang. Elke fliek is deur een van twee opgeleide kodes gekwalifiseer, en 'n ewekansige subsamestelling van 10% van die flieks is dubbelgekodeer (interrator-ooreenkoms: r =. 92). Elke deelnemer het 'n unieke lys van 50-flieks gekry wat willekeurig uit die groter swembad gekies is en aangemeld het watter van die films hy of sy gesien het. Hierdie data is gebruik om deelnemers se totale blootstelling aan seksuele inhoud uit alle 523-films te ekstrapolereer. Dieselfde prosedure is by Time 2 gebruik met 'n kleiner poel van flieks (161), wat die beste bruto films bevat wat sedert die vorige inhoudskodes vrygestel is. (Die aantal sekondes seksuele inhoud in geselekteerde verteenwoordigende films word aangebied in Tabel S1 in die aanvullende materiaal wat aanlyn beskikbaar is.) Ons het MSE bereken deur sekondes seksuele inhoud in ure om te skakel, die ure van seksuele inhoud wat by Time 1 en Time 2 gesien is, te som , en die uitvoering van 'n vierkantswortel-transformasie om te regstel vir positiewe skeef.

Sensasie soek is gemeet met 'n vier-item skaal ontwerp vir kinders (Tyd 1: α =. 60; Tyd 2: α =. 58; ). Hierdie maatstaf getik twee van vier konstrukte geïdentifiseer deur as belangrike komponente van sensasie soek, opwinding / avontuur soek en verveeldheid vatbaarheid; Daarbenewens het dit getrek intensiteit soek, 'n komponent van die Arnett Inventory of Sensation Seeking (). Deelnemers het gereageer op elke item met behulp van 'n skaal van 1 na 4, met hoër tellings wat hoër sensasie-soek aandui. Elke deelnemer se tellings is opgesom. Hierdie maatreël is bekragtig vir die voorspelling van adolessente se tabak en alkoholgebruik (; ).

Ouderdom van seksuele debuut is aangemeld deur deelnemers by Time 6. Risikovolle seksuele gedrag is gemeet aan Time 6 en bestaan ​​uit twee komponente: leeftyd aantal vaginale of mondelinge geslagsvennote (oop reaksie) en aantal gevalle van toevallige seks (gedefinieer as vaginale seks nie met 'n "ernstige of bestendige datingmaat" nie) sonder kondoom (gerapporteer met behulp van 'n skaal van 0, nooit, na 5, vyf of meer keer). Punte vir hierdie twee items is herken in ordinale veranderlikes en gekombineer, α = .62.1

covariates verwant aan beide MSE en seksuele gedrag (insluitend sensasie-soek) is gemeet by Time 1. Geslag, ras en ouderdom is deur deelnemers se ouers gerapporteer. Deelnemers het aangemeld hoe gereeld hulle kerk bygewoon het of betrokke was by godsdienstige aktiwiteite, hoeveel uur televisie hulle elke dag gekyk het, of hulle 'n televisie in hul slaapkamer gehad het, en met wie hulle gewoon het ('n maatstaf was om familiestruktuur te kodeer as óf ongeskonde or verdeel). Deelnemers het ook 'n nege-item mate-responsiwiteitsmaatreël (α = .71) en 'n sewe-item maternal-demandingness-maatstaf (α = .59; ). Laastens het ons beheer vir MSE wat tussen Time 2 en die deelnemers se seksuele debuut plaasgevind het.2 Insluitende hierdie kovariaat het ons toegelaat om spesifiek op vroeë MSE (dws voor ouderdom 16) te fokus as 'n voorspeller van seksuele debuut en betrokkenheid by riskante seksuele gedrag, wat vir die daaropvolgende MSE beheer.

Results

Beskrywende statistieke

Die mediaan MSE was 0.93 uur (interkwartielreeks: 0.43 hr-1.32 uur). Sensasie soek was oor die algemeen laag, M = 7.90 (SD = 2.39) by Tyd 1 en M = 8.07 (SD = 2.32) by Time 2. Teen 6 het 774-deelnemers (63.0%) seksueel debuut gemaak: 40 (5.2%) voor ouderdom 15, 79 (10.2%) op ouderdom 15, 190 (24.5%) op ouderdom 16, 223 (28.8%) op ouderdom 17, en 242 (31.2%) op ouderdom 18 of ouer. Onder seksueel aktiewe deelnemers was die mediane lewenslange seksmaats 2 (interkwartielreeks: 1-4-vennote), en 195 van hierdie deelnemers (25.2%) het berig dat hulle ongetroude seks sonder kondoom gehad het.

Geslagsverskille

Manlike en vroulike deelnemers was ewe waarskynlik deur seksuele debuut deur Time 6; Daarbenewens het mans en vroue seksueel debuut op ongeveer dieselfde ouderdom en soortgelyke MSE gerapporteer. Mans het egter gerapporteer dat hulle meer seksuele vennote het (M = 3.43, SD = 5.94) as wat vroulike (M = 2.48, SD = 3.91), t(1221) = 3.48, p =. 001, en meer gereeld betrokke by gemaklik seks sonder 'n kondoom (M = 0.43, SD = 1.14) as wat vroulike (M = 0.29, SD = 0.87), t(1223) = 2.37, p <.02. Mans het ook 'n hoër sensasieversoek as vroue by beide tyd 1 en tyd 2 aangemeld. ts (≥ 1195) ≥ 3.70, ps <.001.

Zero-order korrelasies

Tabel 1 vertoon die volledige korrelasiematriks volgens geslag. Hoër MSE was geassosieer met vroeëre seksuele debuut, meer seksuele vennote, meer gereelde gemaklik geslag sonder kondoom, en hoër sensasie soek vir beide geslagte, ps <.001. Die verhouding tussen MSE en seksuele debuut was egter aansienlik sterker vir mans, r(595) = -.33, as vir vroue, r(585) = -.21; z = 2.19, p <.03. Hoër sensasiesoeke is ook geassosieer met vroeëre seksuele debuut, meer seksmaats en meer gereelde gemaklike seks sonder kondoom onder beide geslagte, ps <.01. Laastens is vroeër seksuele debute geassosieer met meer seksmaats en meer gereelde informele seks sonder kondoom vir beide geslagte, ps <.001.

Tabel 1 

Korrelasies tussen studie veranderlikes

Oorlewingsanalise

Om voorspellers van seksuele debuut te ondersoek, het ons 'n Cox-proporsionele gevare regressie met MSE by Times 1 en 2 uitgevoer, sensasie soek na Time 2, en die kovariate het die model aangegaan (Tabel 2). Omnibus toetse van die model se koëffisiënte het getoon dat die model betekenisvol was, x2(13, N = 1,133) = 805.01, p <.001. Die gevaarverhouding vir MSE was 5.38, p <.001, wat aandui dat vir elke 1-uur toename in MSE op vierkantswortel die gevaar van debuut op elke ouderdom meer as 5 keer toegeneem het. Ander belangrike voorspellers van seksuele debuut sluit in verandering in sensasie-soek (gevaarverhouding = 1.11, p <.001), geslag (wyfies het later as mans begin; gevaarverhouding = 0.81, p =. 006), familie struktuur (deelnemers uit verdeelde huise het vroeër vroeër begin as dié van ongeskonde huise, gevaarverhouding = 1.22, p =. 030), en 'n televisie in die slaapkamer (gevaar verhouding = 1.20, p =. 024). Die oorlewingsanalise is ook afsonderlik vir elke geslag uitgevoer. Die model vir elke geslag was beduidend, maar die invloed van MSE op seksuele debuut was sterker vir mans (gevaarverhouding = 6.71, p <.001) as vir vroue (gevaarverhouding = 4.24, p <.001). Die insluiting van 'n MSE × Geslagsinteraksie in die model het getoon dat hierdie verskil beduidend was, p =. 01 (sien Fig 1).

Fig 1 

Aangepaste oorlewingskurwes vir ouderdom van seksuele debuut vir mans en vroue met hoë versus lae film seksuele blootstelling (MSE), soos bepaal op grond van median splits.
Tabel 2 

Resultate van die Cox-regressie vir ouderdom van seksuele debuut

Strukturele vergelyking model

'N Structurele vergelyking model wat riskante seksuele gedrag voorspel by Time 6 is geëvalueer met behulp van die robuuste geweegde minste vierkante benadering in Mplus 6.12 (). Seksuele debuut is herkodeer as 'n ordinaire veranderlike (1 = 14 jaar of jonger, 2 = 15 jaar, 3 = 16 jaar, 4 = 17 jaar, 5 = ≥ 18 jaar of ouer; deelnemers wat by Time 6 maagde was, is gekodeer as 5). MSE opgesom uit Times 1 en 2 was eksogeen in die model; sensasie soek na Time 2, ouderdom van seksuele debuut, en riskante seksuele gedrag by Time 6 was endogeen. Sensasie soek is gespesifiseer as 'n multi-indicator manifest veranderlike, MSE en ouderdom van seksuele debuut is gespesifiseer as single-indicator manifest veranderlikes, en riskante seksuele gedrag by Time 6 is gespesifiseer as 'n latente veranderlike met twee aanwysers: aantal lewenslange vennote (faktor laai =. 90) en gevalle van toevallige seks sonder kondoom (faktor laai =. 81).

Die strukturele model (Fig 2) het 'n uitstekende pas by die data, x2(12, N = 1,133) = 11.11, p > .51; wortel-gemiddelde-kwadraat-benaderingsfout (RMSEA) <.001; bevestigende pasindeks = 1.00; Tucker-Lewis-indeks> 1.00. Hierdie model het 72% van die variansie in ouderdom van seksuele debuut en 58% van die variansie in riskante seksuele gedrag op Tyd 6 verklaar. Resultate ondersteun hipotese 1: Die indirekte effek van MSE op ouderdom van seksuele debuut deur veranderinge in sensasie-soek was beduidend, β = −0.01, p <.002 (MSE → veranderinge in sensasie soek: β = 0.09, p <.001; veranderinge in sensasiesoek → ouderdom van seksuele debuut: β = −0.14, p <.001). MSE het ook die ouderdom van seksuele debuut direk voorspel, β = -0.33, p <.001. Resultate ondersteun ook hipotese 2: MSE het indirek riskante seksuele gedrag voorspel op Tyd 6. Die indirekte effek van MSE op riskante seksuele gedrag op Tyd 6 via die ouderdom van seksuele debuut was beduidend, β = 0.21, p <.001 (ouderdom van seksuele debuut → riskante seksuele gedrag op Tyd 6: β = −0.64, p <.001), net soos die indirekte effek via veranderinge in sensasiesoek en ouderdom van seksuele debuut, β = 0.01, p <.005. Uiteindelik het MSE riskante seksuele gedrag direk voorspel op Tyd 6, β = 0.10, p <.05.

Fig 2 

Effekte van film seksuele blootstelling (MSE) op riskante seksuele gedrag soos bemiddel deur veranderinge in sensasie soek en ouderdom van seksuele debuut. MSE is gemeet by Times 1 en 2; die twee komponente van riskante seksuele gedrag (dws aantal leeftyd seksuele vennote ...

Hierdie model is gewysig om paaie te kan wissel volgens geslag. Die multigroepmodel het ook 'n uitstekende pas by die data, x2(43, N = 1,133) = 30.38, p > .92; RMSEA <.001; bevestigende pasindeks = 1.00; Tucker-Lewis-indeks> 1.00. Die vrystelling van die gelykheidsbeperking op die pad van MSE na die ouderdom van seksuele debuut, het die modelpas verbeter, χ2(1, N = 1,133) = 8.28, p <.005. Die direkte effek van MSE op die ouderdom van seksuele debuut was sterker vir mans, b = -2.41, p <.001, as vir wyfies, b = -1.38, p <.001; die totale indirekte effekte van MSE op riskante seksuele gedrag op Tyd 6 was egter soortgelyk vir mans, β = 0.24, p <.001, en wyfies, β = 0.17, p <.001.

Bespreking

Hoër vroeë MSE (voor ouderdom 16) het in volwassenheid voorspel dat dit meer riskant seksuele gedrag (dws 'n hoër seksuele lewenslange seksuele lewensmaat en meer gereelde geslagseks sonder kondoom is), en dit het direk en indirek, via vroeëre seksuele debuut, gedoen. Hierdie resultaat ondersteun vorige bevindinge dat seksuele media dieet die ouderdom van seksuele debuut voorspel (bv. ), en dit brei die bevindings uit om te suggereer dat MSE 'n blywende invloed op riskante seksuele gedrag in volwassenheid het (). MSE het ook indirek seksuele debuut voorspel deur 'n toename in sensasie-soek. Hierdie bevinding bied verdere bewyse dat blootstelling aan flieks met seksuele inhoud die normale styging in sensasie-soeke tydens adolessensie kan versnel (), en sodoende riskante gedrag algemeen bevorder (; ). Ten slotte was die invloed van MSE op seksuele debuut en riskante seksuele gedrag by Time 6 sterker onder mans as vroue, hoewel die invloed daarvan op sensasie-soek soortgelyk was tussen die geslagte. Dit is opmerklik dat die mate van die effekte van MSE op seksuele gedrag wissel van medium (| .33 |) tot klein (| .01 |). Die grootste direkte effek is egter gevind vir die invloed van MSE op seksuele debuut. Hierdie resultate dui daarop dat MSE groter impak op ander potensiële bemiddelingsmeganismes kan hê, soos veranderinge in houdings () of seksuele skrifte (). Gegewe die voorkoms van MSE onder adolessente, glo ons dat selfs klein effekte van MSE belangrike implikasies vir adolessente se seksuele gesondheid het.

Vermindering van riskante seksuele gedrag

Ons resultate dui daarop dat die beperking van adolessente se MSE hul seksuele debuut sal vertraag en ook hul betrokkenheid by riskante seksuele gedrag later in die lewe sal verminder. Hierdie strategie kan die direkte invloed van die media op adolessente se seksuele gedrag verminder deur die verkryging van riskante seksuele skrifte te beperk en / of hul waarskynlikheid van aktivering te verminder (). Daarbenewens kan die beperking van MSE die toename in sensasie soek wat normaalweg tydens adolessensie ervaar word, vertraag (), wat op sy beurt seksuele debuut en gevolglike betrokkenheid in riskante seksuele gedrag kan vertraag (; ). Die beperking van jeugdiges se MSE kan 'n moeilike taak wees, aangesien die groot hoeveelhede seks wat in rolprente uitgebeeld word (; ). Een belowende benadering sou behels die inkorporering van media-geletterdheidsopleiding in seksuele onderwys. 'N Onlangse ingryping het getoon dat 'n eweknie-geleerde seksuele-media-geletterdheidskurrikulum nege-graadse studente se selfdoeltreffendheid verhoog het om peer druk ten opsigte van seksuele gedrag te verlig, hul persepsie van die normatiewe voorkoms van seksuele aktiwiteit tydens adolessensie te verminder en hul houdings teenoor onthouding ().

Beperkings en toekomstige aanwysings

Sommige beperkinge van ons studie moet erken word. Eerstens, deelnemers wat opvolg was, was groter risiko vir vroeë seksuele debuut en riskante seksuele gedrag as wat in die studie behou is, 'n patroon wat tipies is in longitudinale navorsing (). Hierdie bevooroordeelde aftrede kan tot 'n onderskatting van die ware effek van MSE op seksuele uitkomste gelei het. Tweedens, ons resultate mag nie veralgemeen word met nasies met seksuele onderwyskurrikulums en seksuele norme wat verskil van dié van die Verenigde State nie, alhoewel effekte van blootstelling aan die media op alkohol en tabak gebruik word, is soortgelyke onder Amerikaanse adolessente en monsters van ander lande (bv, ). Derdens, deelnemers het nie hul seksuele gedrag aangemeld totdat hulle minstens 18 jaar oud was nie, en hul terugwerkende geheue vir ouderdom van seksuele debuut, aantal seksuele vennote en gevalle van gemaklik geslag sonder kondoom kan dus bevooroordeeld wees. Dit sou meer problematies wees as hierdie vooroordele met MSE geassosieer word (bv. As adolessente wat meer flieks met seksuele inhoud gekyk het, meer geneig is om hul seksuele ervaring te oordryf).

Ons data bevat ook nie ander faktore wat die verhouding tussen MSE en seksuele gedrag kan verwar nie, soos die seksuele gedrag van broers en susters, ouerlike houdings teenoor seks en pubertalstatus (alhoewel ons ouderdom beheer het). Net so kon ons nie kognitiewe of psigososiale mediators ondersoek oor die effek van MSE op ouderdom van seksuele debuut en betrokkenheid by riskante seksuele gedrag nie. Vorige studies met dieselfde data vir hierdie mediators het getoon dat die invloed van flieks op substansverbruik bemiddel word deur veranderinge in die waargenome gunstigheid van tipiese stofgebruikers (dws prototipes van substansgebruikers), gedragsvermoë om stowwe te gebruik, verwagtinge ten opsigte van substansgebruik, en substansgebruik onder eweknieë (; ; ). Toekomstige navorsing moet potensiële mediators ondersoek om te ondersoek waarom seks op die groot skerm vertaal word om seks in die werklike wêreld te hê.

Toekomstige studies moet ook probeer om die effekte van MSE te onderskei van die effekte van blootstelling aan uitbeeldings van ander risiko-gedrag in populêre flieks, veral ten opsigte van veranderinge in sensasie-soek. Dit is onduidelik of veranderinge in sensasie-soek spesifiek verband hou met MSE of ander mede-voorkomende elemente van volwassene-georiënteerde films (bv. Alkoholgebruik; ). 'N Belangrike manier vir toekomstige werk sal wees om te ondersoek of die uitwerking van MSE op seksuele gedrag gedeeltelik toegeskryf kan word aan blootstelling aan uitbeelding van drink in films en daaropvolgende alkoholgebruik (bv. ), aangesien adolessente se alkoholgebruik en riskante seksuele gedrag inherent verweef word ().

Uiteindelik kan ons resultate gemodereer word deur ras. Afro-Amerikaners is geneig om op 'n jonger ouderdom seksueel te debuut, meer riskante seksuele gedrag aan te pak en meer STI's te kontrakteer as wat Europese Amerikaners (; ; ). Afro-Amerikaners is egter ook geneig om minder reageer te wees as die Amerikaners in die media-uitbeeldings van seks () en alkoholgebruik (). Ongelukkig het ons studie se steekproef ingesluit te min Afro-Amerikaners vir ons om moderering per ras te toets. Toekomstige navorsing kan voorsiening maak vir 'n beter begrip van wanneer en hoe films invloed op die jeug beïnvloed, en hoe om hierdie invloed te verhoed ten einde gesonder seksuele gedrag te bevorder.

Erkennings

Befondsing

Hierdie navorsing is befonds deur National Institute of Health Grants CA077026 en AA015591 aan James D. Sargent.

voetnote

1Deelnemers wat by Time 6 maagde was, was gekodeer omdat hulle nooit gemaklik geslag gehad het sonder 'n kondoom nie. Aangesien die aantal lewenslange vennote mondelinge geslagsvennote ingesluit het, het 105-deelnemers wat maagde was (23.1% van maagde) 'n risiko-seksuele gedragsgraad van meer as nul gehad.

2Byvoorbeeld, hierdie maatreël bestaan ​​uit MSE by Time 3 vir deelnemers wie se seksuele debuut voor Time 4 was, maar bestaan ​​uit MSE by Times 3, 4 en 5 vir deelnemers wie se seksuele debuut voor Time 6 was.

 

Aanvullende materiaal

Bykomende ondersteunende inligting kan gevind word by http://pss.sagepub.com/content/by/supplemental-data

 

 

Verklaring van aanstootlike belange

Die outeurs het verklaar dat hulle geen belangebotsings gehad het ten opsigte van hul outeurskap of die publikasie van hierdie artikel nie.

 

Verwysings

 • Anderson CA, Berkowitz L, Donnerstein E, Huesmann LR, Johnson JD, Linz D, Wartella ENM, et al. Die invloed van media geweld op die jeug. Sielkundige Wetenskap in die Publieke Belang. 2003; 4: 81-110.
 • Anderson P, de Bruijn A, Angus K, Gordon R, Hastings G. Impak van alkohol adverteer en media blootstelling aan adolessente alkoholgebruik: 'n Sistematiese oorsig van longitudinale studies. Alkohol en Alkoholisme. 2009; 44: 229-243. [PubMed]
 • Arnett J. Sensation soek: 'n Nuwe konseptualisering en 'n nuwe skaal. Persoonlikheid en individuele verskille. 1994; 16: 289-296.
 • Ashby SL, Arcari CM, Edmonson MB. Televisiebesigtiging en die risiko van seksuele inisiasie deur jong adolessente. Argiewe van Pediatriese en Adolessente Geneeskunde. 2006; 160: 375-380. [PubMed]
 • Bleakley A, Hennessy M, Fishbein M, Coles HC, Jordan A. Hoe bronne van seksuele inligting verband hou met adolessente se oortuigings oor seks. Amerikaanse Tydskrif van Gesondheidsgedrag. 2009; 33: 37-48. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Boys A, Marsden J, Stillwell G, Hatchings K, Griffiths P, Farrell M. Minimisering van respondent se afleiding in longitudinale navorsing: Praktiese implikasies van 'n kohortstudie van adolessente drink. Joernaal van Adolessensie. 2005; 26: 363-373. [PubMed]
 • Bruin JD, Halpern CT, L'Engle KL. Massamedia as 'n seksuele super portuur vir vroeë volwassenes. Tydskrif van Adolessente Gesondheid. 2005; 36: 420-427. [PubMed]
 • Brown JD, L'Engle KL, Pardun CJ, Guo G, Kenneavy K, Jackson C. Sexy media-saak: Blootstelling aan seksuele inhoud in musiek, flieks, televisie en tydskrifte voorspel die seksuele gedrag van swart en wit adolessente. Pediatrics. 2006; 117: 1018-1027. [PubMed]
 • Cavazos-Rehg PA, Krauss MJ, Spitznagel EL, Schootman M, Bucholz KK, Peipert JF, Bierut LJ, et al. Ouderdom van seksuele debuut onder Amerikaanse adolessente. Voorbehoeding. 2009; 80: 158-162. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Collins RL, Elliott MN, Berry SH, Kanouse DE, Kunkel D, Hunter SB, Miu A. Kyk seks op televisie voorspel adolessente inisieer van seksuele gedrag. Pediatrics. 2004; 114: e280-e289. Ontvang vanaf http://www.pediatricsdigest.mobi/content/114/3/e280.full. [PubMed]
 • Cooper ML. Alkoholgebruik en riskante seksuele gedrag onder studente en jeugdiges: Evaluering van die bewyse. Tydskrif vir Alkoholstudies. 2002; 14: 101-117. [PubMed]
 • Dal Cin S, Worth KA, Gerrard M, Gibbons FX, Stoolmiller M, Wills TA, Sargent JD. Kyk en drink: Verwagtinge, prototipes en vriende se alkoholgebruik bemiddel die effek van blootstelling aan alkoholgebruik in flieks op adolessente drink. Gesondheidsielkunde. 2009; 28: 473-483. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Dalton MA, Beach ML, Adachi-Mejia AM, Longacre MR, Matzkin AL, Sargent JD, Titus-Ernstoff L, et al. Die vroeë blootstelling aan rolprentrook voorspel rook deur ouer tieners en jong volwassenes. Pediatrics. 2009; 123: 551-558. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • de Leeuw RNH, Sargent JD, Stool Miller M, Scholte RHJ, Engels RCME, Tanski SE. Vereniging van rook begin met R-rated film beperkings en adolessente sensasie soek. Pediatrics. 2011; 127: 96-105. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Donohew L, Zimmerman R, Cupp PS, Novak S, Kolon S, Abell R. Sensasie soek, impulsiewe besluitneming en riskante seks: Implikasies vir risikobepaling en ontwerp van intervensies. Persoonlikheid en individuele verskille. 2000; 28: 1079-1091.
 • Gibbons FX, Pomery EA, Gerrard M, Sargent JD, Weng C, Wills TA, Yeh H, et al. Media as sosiale invloed: Rasverskille in die gevolge van eweknieë en media op adolessente alkoholkognisies en verbruik. Sielkunde van Verslawende Gedrag. 2010; 24: 649-659. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Gunasekera H, Chapman S, Campbell S. Geslag en dwelms in populêre flieks: 'n Ontleding van die top 200-films. Tydskrif van die Royal Society of Medicine. 2005; 98: 464-470. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Guttmacher Instituut. Amerikaanse tienerswangerskappe, geboortes en aborsies: Nasionale en staatstendense en tendense volgens ras en etnisiteit. 2010 Ontsluit van http://www.guttmacher.org/pubs/USTP-trends.pdf.
 • Halpern CT, Hallfors D, Bauer DJ, Iritani B, Waller MW, Cho H. Implikasies van rasse- en geslagsverskille in patrone van adolessente risikogedrag vir MIV en ander seksueel oordraagbare siektes. Perspektiewe op Seksuele en Reproduktiewe Gesondheid. 2004; 36: 239-247. [PubMed]
 • Jackson C, Henriksen L, Foshee VA. Die gesaghebbende ouerindeks: die voorspelling van gesondheidsrisikogedrag onder kinders en tieners. Gesondheidsopvoeding en -gedrag. 1998; 25: 319–337. [PubMed]
 • Kaestle CE, Halpern CT, Miller WC, Ford CA. Jong ouderdom by eerste seksuele omgang en seksueel oordraagbare infeksies by adolessente en jong volwassenes. Amerikaanse Tydskrif vir Epidemiologie. 2005; 161: 774-780. [PubMed]
 • L'Engle KL, Brown JD, Kenneavy K. Die massamedia is 'n belangrike konteks vir adolessente se seksuele gedrag. Tydskrif van Adolessente Gesondheid. 2006; 38: 186-192. [PubMed]
 • Martino SC, Collins RL, Kanouse DE, Elliott M, Berry SH. Sosiale kognitiewe prosesse wat die verband tussen blootstelling aan televisie se seksuele inhoud en adolessente se seksuele gedrag bemiddel. Tydskrif van Persoonlikheid en Sosiale Sielkunde. 2005; 89: 914-924. [PubMed]
 • Morgenstern M, Poelen EAP, Scholte R, Karlsdottir S, Jonsson SH, Mathis F, Hanewinkel R, et al. Rook in flieks en adolessente rook: Kruiskulturele studie in ses Europese lande. Toraks. 2011; 66: 875-883. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Muthén LK, Muthén BO. Mplus gebruikersgids. 5. Los Angeles, CA: Outeur; 1998-2007.
 • Nalkur PG, Jamieson PE, Romer D. Die doeltreffendheid van die Motion Picture Association of America se beoordelingsisteem in die ondersoek van eksplisiete geweld en seks in top-fliek van 1950 tot 2006. Tydskrif van Adolessente Gesondheid. 2010; 47: 440-447. [PubMed]
 • Nasionale Kanker Instituut. Die rol van die media in die bevordering en vermindering van tabakgebruik. Bethesda, MD: US Departement van Gesondheid en Menslike Dienste, Nasionale Instituut van Gesondheid, Nasionale Kankerinstituut; 2008. Jun, Tobacco Control Monograph No. 19; NIH Pub. Nee. 07-6242.
 • Pardun CJ, L'Engle KL, Brown JD. Koppeling van blootstelling aan uitkomste: Vroeë adolessente se verbruik van seksuele inhoud in ses media. Massakommunikasie en samelewing. 2005; 8: 75-91.
 • Pinkleton BE, Austin EW, Cohen M, Chen Y, Fitzgerald E. Effekte van 'n eweknie-geleide mediageletterdheidskurrikulum oor adolessente se kennis en houdings teenoor seksuele gedrag en seksuele uitbeeldings van seks. Gesondheidskommunikasie. 2008; 23: 462-472. [PubMed]
 • Sargent JD, Stoolmiller M, KA werd, Dal Cin S, Wills TA, Gibbons FX, Tanski S, et al. Blootstelling aan rookuitbeeldings in films: die verband met gevestigde rook. Argiewe vir pediatriese en adolessente medisyne. 2007; 161: 849–856. [PubMed]
 • Sargent JD, Wills TA, Stoolmiller M, Gibson J, Gibbons FX. Alkoholgebruik in bewegende prente en die verhouding daarvan met vroeë tiener drink. Tydskrif vir Alkoholstudies. 2006; 67: 54-65. [PubMed]
 • Sargent JD, Worth KA, Strand M, Gerrard M, Heatherton TF. Bevolkingsgebaseerde assessering van blootstelling aan risikogedrag in bewegende prente. Kommunikasiemetodes en -maatreëls. 2008; 2: 134-151. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Steinberg L, Albert D, Cauffman E, Banich M, Graham S, Woolard J. Ouderdomverskille in sensasie-soek en impulsiwiteit, soos geïndekseer deur gedrag en selfverslag: Bewys vir 'n tweeledige stelselmodel. Ontwikkelingsielkunde. 2008; 44: 1764-1778. [PubMed]
 • Stephenson MT, Hoyle RH, Palmgreen P, Slater MD. Kort mate van sensasie op soek na sifting en grootskaalse opnames. Dwelm- en Alkoholafhanklikheid. 2003; 72: 279-286. [PubMed]
 • Stoolmiller M, Gerrard M, Sargent JD, Worth KA, Gibbons FX. R-gegradeerde filmvertoning, groei in sensasie-soek en alkoholinisiasie: Wederkerige en modererings-effekte. Voorkomingswetenskap. 2010; 11: 1-13. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Ward LM, Epstein M, Caruthers A, Merriwether A. Mans se mediagebruik, seksuele kognisies en seksuele risikogedrag: Toetsing van 'n mediasiemodel. Ontwikkelingsielkunde. 2011; 47: 592-602. [PubMed]
 • Weinstock H, Berman S, Cates W. Seksueel oordraagbare siektes onder Amerikaanse jeugdiges: Voorkoms- en voorkomsberamings, 2000. Perspektiewe op Seksuele en Reproduktiewe Gesondheid. 2000; 36: 6-10. [PubMed]
 • Wills TA, Gibbons FX, Sargent JD, Gerrard M, Lee HR, Dal Cin S. Goeie selfbeheersing modereer die effek van massamedia op adolessente tabak en alkoholgebruik: Toetse met studies van kinders en adolessente. Gesondheidsielkunde. 2010; 29: 539-549. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Wright PJ. Massamedia-effekte op seksuele gedrag van die jeug: Assessering van die eis vir oorsaaklikheid. Kommunikasie Jaarboek. 2011; 35: 343-386.
 • Zuckerman M. Gedrag uitdrukkings en biososiale basisse van sensasie soek. New York, NY: Cambridge University Press; 1994.