Gesondheid Implikasies van Internet Verslawing onder In-Skool Adolessente in Ogbomoso Noord Plaaslike Regering Gebied van Oyo Staat (2016)

Internasionale Tydskrif vir Pedagogie, Beleid en IKT in Opvoedkunde

Blaar Tuisblad > Vol 5 (2016)

Iyanda Adisa Bolaji, Akintaro Opeyemi Akinpelu

Abstract

Die internet het 'n konstante positiewe uitwerking op die hedendaagse samelewing, maar dit het ook verskillende samelewingsbesorgdhede veroorsaak oor pornografie, seksuele laksheid, slaapprobleem en die voorkoms van seksueel oordraagbare infeksies (SOI's). Die maklike toeganklikheid daarvan hou groter risiko's en gevare vir adolessente in vergelyking met ander vorms van media. Die studie handel oor gesondheidsimplikasies van internetverslawing onder adolessente in die skool in Ogbomoso-Noord-plaaslike owerheidsgebied van die staat Oyo, Nigerië.

Die studie is uitgevoer met behulp van beskrywende navorsingsontwerp vir opnames. Duisend-en-tagtig (1,080 0.74) respondente is as steekproef vir die studie gekies met behulp van eenvoudige ewekansige steekproefnemingstegniek. Self-ontwikkelde vraelys met betroubaarheidskoëffisiënt van 0.05 is gebruik as instrument vir die insameling van data. Vier hipoteses is geopper en geanaliseer met behulp van inferensiële statistieke van Chisquare op 'n XNUMX-vlak van betekenis. Al die vier hipoteses is verwerp.

Die resultaat van die studie toon dat internetverslawing die voorkoms van tienerswangerskap, aborsie, seksueel oordraagbare infeksie en slaapstoornis aansienlik beïnvloed. Die studie kom dus tot die gevolgtrekking dat verslawing aan internet deur adolessente betrokke is by die tempo van tienerswangerskap, SOI's en aborsies. Daarom word aanbeveel dat die regering op alle vlakke, NRO's, opvoeders en godsdienstige groepe die pogings om die jeug en die adolessente op te voed, moet verskerp. oor die positiewe gebruik van internet deur middel van werksessies, simposia, konferensies en gesondheidsgesprekke.

SKAKEL AAN ABSTRAK