Impak van media op kinders en adolessente: 'n 10-jaaroorsig van die navorsing (2001)

SUSAN VILLANI, MD

Tydskrif vir die American Academy of Child & Adolescent Psychiatry

Deel 40, Uitgawe 4, April 2001, Bladsye 392-401

http://dx.doi.org/10.1097/00004583-200104000-00007

OPSOMMING

Doelwit

Om die navorsingsliteratuur wat in die afgelope 10 jaar gepubliseer is, te hersien oor die impak van media op kinders en adolessente.

Metode

Media kategorieë wat met rekenaar tegnologie ondersoek word, sluit in televisie en flieks, rockmusiek en musiekvideo's, advertensies, videospeletjies en rekenaars en die internet.

Results

Navorsing voor 1990 het gedokumenteer dat kinders gedrag leer en hul waarde stelsels gevorm deur die media. Mediavorsing sedertdien het gefokus op inhoud en kykpatrone.

Gevolgtrekkings

Die primêre effekte van blootstelling aan die media is verhoogde gewelddadige en aggressiewe gedrag, verhoogde hoërisiko-gedrag, insluitend alkohol- en tabakgebruik, en versnelde aanvang van seksuele aktiwiteit. Die nuwer vorms van die media is nie voldoende bestudeer nie, maar kommer is geregverdig deur die logiese uitbreiding van vroeëre navorsing oor ander media-vorms en die hoeveelheid tyd wat die gemiddelde kind spandeer met toenemend gesofistikeerde media.

Sleutelwoorde

  • media;
  • televisie;
  • geweld;
  • seksuele aktiwiteit;
  • substansgebruik

Hierdie reeks 10-jaar-bywerkings in kinder- en adolessentpsigiatrie het in Julie 1996 begin. Onderwerpe word gekies in oorleg met die AACAP-komitee oor Hersertifisering, beide vir die belangrikheid van nuwe navorsing en die kliniese of ontwikkelingsbetekenis daarvan. Die skrywers is gevra om 'n sterretjie voor die 5 of 6 mees seminale verwysings te plaas.

MKD

Herroep versoeke aan dr. Villani, Kennedy Krieger Skool, 1750 E. Fairmount Avenue, Baltimore, MD 21231