Invloed van onbeperkte toegang tot erotika op adolessente en jong volwassenes se ingesteldheid teenoor seksualiteit (2000)

Aanvaar: April 24, 2000;

Abstract

Aangesien konsekwent aanvaarde programme van seksuele onderwys ontbreek, het erotika gekom om te dien as die primêre agent van seksuele sosialisering. Die nuwe medietegnologie gee prepubertalkinders en postpubertal-adolessente toegang tot erotika in al hul manifestasies. Daar is egter niks bekend oor die gevolge van die toenemende hoeveelheid van sulke blootstelling nie. 'N Kort oorsig van wat bekend is en wat onbekend blyk oor die uitwerking van pornografie op jong volwassenes, word aangebied. Daarna is die fokus op die ontwikkeling van seksuele ongerustheid oor die pubertaldrempel, en oor hoe hierdie roekeloosheid beïnvloed kan word deur uitgebreide blootstelling aan erotika. Die erotika wat oorweeg word, is nie soseer nie, wat eksplisiete koalisiegedragte uitbeeld as dié wat minder eksplisiet is en 'n vollediger sosiale konteks van seksuele betrokkenheid bied. 'N Program van navorsing word uiteengesit wat sal help om begrip van erotika se uitwerking op adolessente se seksuele ongerustheid te gee, 'n begrip wat baie nodig is vir die opbou van effektiewe opvoedkundige pogings wat daarop gemik is om ongerymdheid en dwang uit seksuele verhoudings te verwyder.