Verslawing aan internetporn: analise van 'n kliniese geval (2020)

Bron: Gedragsielkunde / psigologiese gedrag. 2020, Vol. 28 Uitgawe 1, p161-180. 20p.

Outeur (s): Hervías Ortega, Federico; Romero López-Alberca, Cristina; Marchena Consejero, Esperanza

Opsomming:

Gedragsverslawing is bedagsaam as 'n nuwe manier om wangedrag te ontwikkel in verhouding tot verskynsels wat op sigself geen rede het om met patologiese toestande geassosieer te word nie. Alhoewel daar nie in die algemeen gebruikte diagnostiese handboeke onder gesondheidswerkers verwys word nie, word hul voorkoms in die bevolking al hoe meer opvallend, en word daar steeds meer uiteenlopende vorme aangeneem, danksy die ontwikkeling van nuwe tegnologieë. Seksverslawing kan op verskillende maniere manifesteer, met 'n hoër voorkoms onder die manlike bevolking. Hierdie artikel handel oor die beskrywing, funksionele analise en intervensie in die geval van internetporno-verslawing van 'n sielkundediens in die universiteit wat gebruik word om probleme wat die jeug beïnvloed, aan te spreek. Die ontwikkeling van 'n kognitiewe gedragsintervensie, die strategieë wat aangewend word en die doeltreffendheid daarvan in die geval, word beskryf, die moontlike implikasies van gedragsverslawing in die universiteitsbevolking en die impak daarvan op die akademiese en persoonlike ontwikkeling van studente.