Internetpornografie-leesvoorkeur as 'n risikofaktor vir adolessente internetverslawing: Die modereringsrol van klaskamerpersoonlikheidsfaktore (2018)

J Behav Verslaafde. 2018 Mei 23: 1-10. doi: 10.1556 / 2006.7.2018.34.

Alexandraki K1,2, Stavropoulos V2,3, Burleigh TL3, King DL4, Griffiths MD5.

Abstract

Agtergrond en doelstellings Die adolessente kyk na internetpornografie is die afgelope dekade aansienlik verhoog deur navorsing wat verband hou met internetverslawing (IA). Daar is egter min longitudinale gegewens oor hierdie onderwerp, veral met betrekking tot eweknie-effekte. Hierdie studie het ten doel gehad om ouderdoms- en konteksverwante variasies in die internetpornografie-IA-vereniging te ondersoek. Metodes Altesaam 648 adolessente, uit 34 klaskamers, is op 16 jaar en daarna op 18 jaar beoordeel om die effek van internetpornografie-voorkeur op IA in verhouding tot die klaskamerkonteks te ondersoek. IA is beoordeel aan die hand van die internetverslawingstoets (Young, 1998), internetpornografie-voorkeur (bo ander internettoepassings) is beoordeel met 'n binêre (ja / nee) vraag en introversie en openheid vir ervaring (OTE) met die sinonieme subskale binne die klaskamer. die vyf faktor-vraelys (Asendorpf & Van Aken, 2003). Resultate Drie-vlak hiërargiese lineêre modelle is bereken. Bevindinge het getoon dat die lees van internetpornografie die risiko van IA oor tyd vererger, terwyl faktore in die klaskamer, soos die gemiddelde vlak van OTE en introversie, hierdie verhouding differensieer. Bespreking en gevolgtrekking Die studie het getoon dat die bydrae van internetpornografie-voorkeur (as IA-risikofaktor) in meer ekstroverte klaskamers kan verhoog en in OTE-klaskamers kan afneem.

SLEUTELWOORDE: internet; Internet verslawing; klaskamer; introversie; openheid vir ondervinding; pornografie

PMID: 29788747

DOI: 10.1556 / 2006.7.2018.34