Intieme vennote kuberstalking, seksisme, pornografie en seks by tieners: nuwe uitdagings vir seksonderrig (2021)

KOMMENTAAR Belangrike bevindings sluit in:

  • Pornografieverbruikers is besig met meer kuberstalking van hul vennote.
  • Hoër vlakke van vyandige en welwillende seksisme was gekorreleer met meer porno-gebruik.

+++++++++++++++++++++++++

Int J Environ Res Public Health. 2021 23 Februarie; 18 (4): 2181.

Yolanda Rodríguez-Castro  1 Rosana Martínez-Román  1 Patricia Alonso-Ruido  2 Alba Adá-Lameiras  3 María Victoria Carrera-Fernández  1

PMID: 33672240

DOI: 10.3390 / ijerph18042181

Abstract

Agtergrond: In die konteks van die wydverspreide gebruik van tegnologieë deur adolessente, was die doelstellings van hierdie studie om die oortreders van intieme maatskaplike kuberstalking (IPCS) by adolessente te identifiseer; om die verband tussen IPCS en geslag, ouderdom, seksuele gedrag, pornografieverbruik en ambivalente seksisme te ontleed; en om die invloed van die studieveranderlikes as voorspellers van IPCS te ondersoek en hul modererende rol te bepaal.
Metodes: Deelnemers was 993 Spaanse studente van sekondêre onderwys, 535 meisies en 458 seuns met 'n gemiddelde ouderdom van 15.75 (SD = 1.47). Van die totale steekproef is 70.3% (n = 696) 'n maat gehad of gehad het.
Resultate: Seuns voer meer sexting uit, gebruik meer pornografiese inhoud en het meer vyandige en welwillende seksistiese houdings as meisies. Dogters doen egter meer IPCS as seuns. Die resultate van die hiërargiese veelvuldige regressie dui aan dat vyandige seksisme 'n voorspeller is van IPCS, sowel as die gesamentlike effek van Geslag × Pornografie en Welwillende Seksisme × Sexting.
Gevolgtrekkings: dit is noodsaaklik om programme vir seksuele affektiewe opvoeding in skole te implementeer waarin inligting- en kommunikasietegnologieë (IKT) geïnkorporeer word, sodat seuns en meisies hul verhoudings, offline en aanlyn, op 'n egalitêre en geweldlose manier kan ervaar.

1. Inleiding

Die tegnologiese rewolusie het gelei tot die toenemende gebruik van inligting- en kommunikasietegnologieë (IKT) deur die adolessente bevolking [1] om sodoende 'n nuwe manier van sosialisering deur die virtuele sfeer te vestig [2]. In werklikheid verkies sommige adolessente aanlyn-kommunikasie eerder as kommunikasie van aangesig tot aangesig [3]. Internetgebruik, sosiale media en kitsboodskappe is dus instrumente wat seuns en meisies gereeld gebruik in beide hul eweknie- en dating-verhoudings [4,5]. Hul toenemende impak op adolessente het die afgelope paar jaar 'n groot bron van kommer vir opvoeders en navorsers geword [6]. Aangesien adolessente in 'n belangrike ontwikkelingsfase in hul lewens verkeer waarin nuwe vorme van interpersoonlike en affektiewe verhoudings, soos verliefdheid, ervaar word, nuwe belangstellings en behoeftes ontstaan, asook die eerste verhoudings, en ook die eerste seksuele verhoudings [7].
Studies het die virtuele sfeer as 'n nuwe ruimte geïdentifiseer wat baie gewelddadige situasies in die portuurgroep oordra [8] en in afsprake verhoudings [9]. Dus moet die gebruik van IKT deur middel van aanlyn-toepassings, videospeletjies, ensovoorts, nuttig beskou word om geweld en spesifiek maatgeweld te voorkom [10]. Na aanleiding van die ondersoek wat Navarro-Pérez et al. [11] op ICT-gebaseerde intervensiehulpmiddels, val die volgende op vir die voorkoming en intervensie van Teen Dating Violence (TDV): Teen Choices-program [12]; DetectAmor [13] en ander mobiele toepassings met 'n hoë effektiwiteitsvlak soos die [e-pos beskerm] toepassing [11,14], van 'n vermaaklike en opvoedkundige aard, wat daarop gemik is om adolessente te help om egalitêre en nie-giftige paartjieverhoudings te hê, en behels dat hulle minder seksistiese houdings het, mites oor liefde identifiseer en situasies van geweld in hul verhoudings verminder.

1.1. Intieme vennoot kuberstalking by adolessente

Cyberstalking het sy wortels in tradisionele teistering of stalking. Dit word gedefinieer as 'n soort digitale praktyk waarin die aanvaller oorheersing oor die slagoffer of slagoffers uitoefen deur indringing in hul intieme lewe. Hierdie indringing is herhalend, ontwrigtend en word teen die wil van die slagoffer gedoen [15]. Hierdie teistering sluit valse beskuldigings, toesig, dreigemente, identiteitsdiefstal, beledigende boodskappe, ens. In, wat vrees by die slagoffers veroorsaak [15]. Die eerste aflewerings van kuberstalking vind tussen 12 en 17 jaar plaas [16]. Die konseptualisering van intieme vennoot-cyberstalking (IPCS) het 'n duidelike affektiewe en / of seksuele aard [15], aangesien dit waarskynlik teen die maat uitgevoer word of 'n benaderingsstrategie teenoor die ex-vennoot sal wees [17,18]. IPCS word beskou as 'n vorm van geslagsgebaseerde geweld by jongmense, omdat dit gedrag insluit wat op digitale middele gerig is op oorheersing, diskriminasie en uiteindelik misbruik van die magsposisie waar die stalker 'n mate van affeksie het of gehad het. en / of seksuele verhouding met die geteisterde persoon [15]. Studies wat op adolessente op IPCS gefokus het, dui aan dat die mees algemene gedrag gewoonlik aanlynbeheer, aanlyn-vennootmonitering of aanlynbewaking is [19,20], begrippe wat soms deur verskillende studies gebruik word [21,22]. Aanlynbeheer is egter 'n ernstiger gedrag as aanlynbewaking of aanlynmonitering. Aanlynbewaking of aanlynmonitering is gebaseer op die waarneming of noukeurige monitering van die maat of gewese vennoot om inligting te verkry weens wantroue en onsekerheid [23], (bv. "Ek kry baie inligting oor my maat se aktiwiteite en vriendskappe deur na sy / haar sosiale media-bladsye te kyk"), maar beheer is om 'n stap verder te gaan, want die doel is om die lewe van die maat of eksmaat (bv. “Ek het my maat gevra om sekere mense uit hul kontakte te verwyder of te blokkeer [telefoon of sosiale media], want ek het nie van die persoon gehou nie, of ek het dit self gedoen [verwyder / die persoon geblokkeer ”]] [24]. Die maat is dikwels bewus van die beheer wat hul kêrel of vriendin ondervind, in teenstelling met toesig, wat versigtiger is [24,25]. Internasionale studies identifiseer dus dat tussen 42 en 49.9% van adolessente gereeld kyk of die maat aanlyn is op sosiale media of kitsboodskapprogramme [26,27], tussen 19.5 en 48.8% van adolessente stuur konstante of oordrewe boodskappe om te weet waar hul maat is, wat hulle doen, of met wie hul maat is [27,28], en tussen 32.6 en 45% van die adolessente beheer met wie hul maat praat en met wie hulle vriende is [26,28]. Kwalitatiewe studies toon ook dat adolessente openlik erken dat hulle gereeld hul maat se selfoon nagaan [25,29], dat hulle hul wagwoorde deel as 'n teken van toewyding en vertroue, en dat hulle dikwels vals profiele op sosiale media skep om hul vennote te beheer [19,30]. Hierdie aanlyn-beheergedrag toon dat adolessente dit as toepaslik of aanvaarbaar beskou, dit wil sê hierdie IPCS-gedrag word genormaliseer en adolessente is selfs geneig om dit te regverdig [19,25].
Wat die voorkoms van die uitvoering van IPCS by adolessente betref, toon internasionale studies groot wisselvalligheid by die oortreder. Vroeë studies het seuns geïdentifiseer as die mees algemene aanvallers van IPCS [31,32]. Die mees onlangse studies toon egter aan dat IPCS-aanvallers meisies is wat meer geneig is om hul affektiewe vennote aanlyn te beheer en te monitor [25,27,30]. In hierdie sin beweer studies dat seuns meer geneig is om hul lewensmaat digitaal te bedreig en onder druk te plaas, veral as hulle seks wil hê; terwyl meisies meer besig is om gedrag te beheer om intimiteit en eksklusiwiteit in hul verhouding te verkry [2,30] of selfs om hul verhouding te behou [31].
In Spanje is die studie van IPCS by adolessente nog steeds 'n begin van navorsing. Die enkele bestaande ondersoeke identifiseer nie die IPCS-oortreder nie. Daar is groot wisselvalligheid in die voorkomsskoerse van IPCS; tussen 10% [33,34] en 83.5% [35,36] van adolessente erken dat hulle hul maatjies aanlyn beheer en monitor. Wat die frekwensie betref, volgens die studie van Donoso, Rubio en Vilà [37], 27% van die adolessente beweer dat hulle soms hul maat beheer, en 14% inspekteer soms die selfoon van die maat. In werklikheid vra 12.9% van die adolessente hul maat om vir hulle 'n SMS te stuur om elke minuut te rapporteer waar hulle hulle bevind [38]. In hierdie sin is die studie van Rodríguez-Castro et al. [4] toon aan dat gedrag soos "die tyd van die laaste verbinding beheer" algemeen voorkom in verhoudings tussen adolessente vennote, sonder dat dit hierdie gedrag as negatief identifiseer. Daarom is een van die doelstellings van hierdie studie om die voorkoms van IPCS te evalueer deur die aanvaller te identifiseer.

1.2. Intieme vennoot Cyberstalkxing by adolessente

Ten einde ons kennis van die IPCS-verskynsel by adolessente te bevorder, was die doelwitte van hierdie studie na die hersiening van die bestaande literatuur om die verband tussen IPCS en veranderlikes soos ambivalente seksisme, sexting gedrag en pornografieverbruik te verifieer, asook om te voorspel watter veranderlikes IPCS die beste verklaar.

1.2.1. Seksisme en IPCS

Ons maak gebruik van die teorie van ambivalente seksisme [39], wat ambivalente seksisme beskryf as 'n tweedimensionele konstruk wat bestaan ​​uit vyandige en welwillende houdings. Albei seksismes funksioneer as aanvullende ideologieë en as 'n beloning- en strafstelsel. Vyandige seksisme, met 'n negatiewe toon, beskou vroue as minderwaardig as mans. Sulke vyandige seksisme word as straf toegepas op vroue wat nie die tradisionele rolle van vrou, moeder en versorger vervul nie [40] Daarenteen beskou welwillende seksisme, met 'n positiewe-affektiewe toon, vroue as anders, en as sodanig is dit nodig om hulle te versorg en te beskerm, dus word tradisionele vroue beloon met welwillende seksisme [41].
Soos internasionale en nasionale studies aantoon, toon adolessente ambivalente seksistiese houdings, met seuns wat vyandiger en welwillende seksistiese houdings het as meisies [42,43]. Daarbenewens toon die mees seksistiese adolessente meer positiewe houdings teenoor geweld in intieme lewensmaat [44]. Trouens, studies toon dat albei vyandige seksisme [45] en welwillende seksisme [46,47] help om intiemepaargeweld by die jeug en volwassenes te verklaar [48,49].
In die aanlynruimte het die jeug 'n nuwe manier gevind om seksisme voort te plant en voort te sit [50]. Alhoewel ons min studies gevind het wat spesifiek IPCS by adolessente koppel aan seksistiese houdings, kan ons die onlangse studie van Cava et al. [33], wat vyandige seksisme en verhoudingsgeweld as voorspellers van kuberbeheerstrategieë by seuns geïdentifiseer het, terwyl mites van romantiese liefde en verbale geweld in die verhouding die belangrikste voorspellers vir kuberbeheer by meisies was.

1.2.2. Sexting en IPCS

Die uitruil van erotiese / seksuele en intieme inhoud soos sms-boodskappe, foto's en / of video's deur sosiale netwerke of ander elektroniese bronne — sexting ”is 'n genormaliseerde werklikheid in die verhoudings van adolessente binne en buite Spanje [4,27]. Die syfers dui dus op 'n verskeidenheid van sexting-gedrag tussen 14.4 en 61% vir adolessente, beide in die internasionale en nasionale konteks [51,52].
Seksuele gedrag is deel van die strategieë van intiemepaargeweld wat deur sekwestrasie uitgevoer word [53]. Sekstortie bestaan ​​uit die afpersing van 'n persoon deur middel van 'n intieme beeld van hulself wat hulle via die internet gedeel het deur sexting. Die doel van hierdie afpersing is gewoonlik die oorheersing van die wil van die slagoffer [53]. Trouens, sekstiewe gedrag as gevolg van dwang van die maat het een van die hoofredes geword vir die jeug se deelname aan hierdie gedrag, veral meisies [6]. Onlangse navorsing dui op die verband tussen seksuele praktyke by adolessente en intiemepaargeweld [54] maar ook, meer spesifiek, kuberbeheerstrategieë in vennootverhoudings [55], 'n neiging wat in Spaanse studies weergegee word, wat aantoon hoe seksuele praktyke by die paartjie gekoppel is aan die pleging van kuberboelies [56,57]. Dus, meisies wat seksuele samewerking met hul lewensmaats doen, is meestal meer geneig om een ​​of ander vorm van kuberafknouery in hul verhouding te hê [57].

1.2.3. Verbruik van pornografie en IPCS

Hoofstroompornografie het 'n belangrike sosiale instrument geword vir die voortbestaan ​​van die patriargale stelsel omdat dit die seksualiteit van vroue help vorm vanuit die oogpunt van manlike eiebelang. Daardeur word die patriargale hiërargie weergegee, wat die toeskrywing van 'n passiewe en stilte natuur aan vroue en 'n aktiewe natuur aan mans bevestig [58]. Deur hul gratis toegang tot IKT's het ons jeug 'n verbruiker van pornografiese inhoud geword. Internasionale en nasionale studies bepaal die voorkoms van pornografieverbruik tussen 27 en 70.3% [59,60,61,62], met seuns wat meer pornofiel is as meisies [63,64]. Die ouderdomsgroep van inisiasie in pornografieverbruik is tussen 12 en 17 jaar [61,64], alhoewel sommige studies aandui dat kinders op toenemend jonger ouderdomme toegang tot pornografie het, plaas dit die eerste keer op 8 jaar [60].
Soos Cobo [58] eise, die kern van pornografie verweef manlike plesier, oorheersing en geweld. Adolessente erken dat pornografie gewelddadig is, en 54% erken selfs dat hulle daardeur beïnvloed is in hul persoonlike seksuele ervarings [61]. In werklikheid is gevind dat seuns wat dwanggedrag en seksuele misbruik teen hul maat uitvoer, gereeld pornografiese inhoud sien [64]. Ons het egter geen studies gevind wat pornografieverbruik direk met IPCS verband hou nie.
Met inagneming van hierdie nuwe konteks waarin ons jong adolessente gesosialiseer word, was die doel van hierdie studie drieledig: I. Om IPCS-oortreders in die adolessente bevolking te identifiseer; II. Om die verband tussen IPCS en geslag, ouderdom, seksuele gedrag, pornografieverbruik en ambivalente seksisme te ontleed; en III. Om die invloed van die veranderlikes (geslag, ouderdom, seksuele gedrag, pornografieverbruik en ambivalente seksisme) as voorspellers van IPCS in die adolessente bevolking te ondersoek.

2. Materiaal en metodes

2.1. deelnemers

Deelnemers was 993 Spaanse studente van sekondêre onderwys; 535 meisies (53.9%) en 458 seuns (46.1%). Die ouderdom van deelnemers het gewissel van 13 tot 19 jaar, met 'n gemiddelde ouderdom van 15.75 jaar (SD = 1.47). Een seleksiekriterium van hierdie studie was om tans 'n maat te hê of een in die verlede vir ten minste ses maande te hê. In hierdie geval het ons gevind dat 70.3% van die totale steekproef (n = 696) het tydens die voltooiing van die vraelyste 'n vennoot gehad of in die verlede een gehad.

2.2. instrumente

Vir hierdie studie is 'n ad hoc-vraelys gebruik. Die vraelys bestaan ​​uit die volgende items en skale:

2.2.1. Demografiese vrae

Die deelnemers het hul geslag en ouderdom aangedui.

2.2.2. Sexting gedrag

Om die sexting-gedrag te identifiseer, het ons die volgende vraag ingesluit [65]: Het u al foto's / video's of sms'e van u seksueel suggestief gestuur? (1 = nee, 2 = ja).

2.2.3. Verbruik van pornografie

Om die verbruik van pornografie deur adolessente te identifiseer, het ons die volgende vraag ingesluit: Het u ooit pornografiese inhoud op die internet gesoek en / of gesien? (1 = nee, 2 = ja).

2.2.4. Inventaris van ambivalente seksisme by tieners (ISA)

Die ISA [66] (gebaseer op die skaal van ambivalente seksisme teenoor vroue [40]) bestaan ​​uit 20 items wat adolessente se vlak van ambivalente seksisme meet: 10 items meet vyandige seksisme en die oorblywende 10 items meet welwillende seksisme. Die responsskaal is 'n Likert-tipe skaal wat wissel van 1 (stem nie saam nie) tot 6 (stem heeltemal saam). Hoër tellings dui op hoër vlakke van vyandige en welwillende seksisme. Cronbach se alfa wat in hierdie studie in die subskaal van vyandige seksisme verkry is, was 0.86, en in die welwillende seksisme-subskaal was dit 0.85.

2.2.5. Die intieme vennoot kuberstalkingskaal (IPCS-skaal)

Hierdie skaal is ontwikkel "om spesifieke gedrag van kuberstalking binne 'n intieme verhouding te meet" (p.392) [24]. Voorbeelde van items is onder meer: ​​"Ek het my maat se telefoon- / rekenaargeskiedenis nagegaan om te sien waarna hulle gewerk het", "Ek probeer om my maat se gedrag op sosiale media te monitor" en "Ek het telefoonprogramme gebruik of dit oorweeg om my maat se aktiwiteite op te spoor ”. Hierdie skaal bestaan ​​uit 21 items wat gegradeer is op 'n Likert-tipe reaksieformaat wat wissel van 1 (stem nie saam nie) tot 5 (stem heeltemal saam). Hoër tellings dui op groter betrokkenheid by IPCS-gedrag. Die Cronbach-alfa wat in hierdie studie verkry is, was 0.91.

2.3. prosedures

Etiese goedkeuring is verkry vanaf die PhD-program van die Etiekkomitee vir Onderwys en Gedragswetenskappe voordat data versamel is. Uit 'n totaal van 20 openbare en sekulêre sentrums vir sekondêre onderwys in 'n provinsie Noord-Spanje, het ons 10 sentrums willekeurig gekies om aan hierdie studie deel te neem, en binne elke sentrum het ons die klaskamers van die tweede siklus van verpligte sekondêre onderwys en hoërskool gekies ( Nie-verpligte sekondêre onderwys). Die data-insamelingsproses is gedurende die skooljaar 2/2018 uitgevoer. Die vraelyste is gedurende gewone skoolure in skole toegepas. Die gemiddelde toedieningstyd was 2019 minute. Passiewe ingeligte toestemming is ontvang vir die administrasie van die vraelyste, dit wil sê die magtiging van die akademiese gemeenskap (direkteure en tutors).

2.4. analise

Die volgende ontledings is uitgevoer met die IBM SPSS v.21 (IBM Center, Madrid, Spanje) -program: eerstens die beskrywende ontledings: die gemiddelde (M) en standaardafwyking (SD) is bereken met Student's t-toets as funksie van geslag vir die veranderlikes en skale wat bestudeer is. Cohen s’n d is ook gebruik om die sterkte van die f2 effekgrootte, waardeur 0.02 as klein beskou word, 0.15 as matig en 0.35 as groot beskou word. Tweedens, Pearson-tweeveranderlike korrelasiekoëffisiënte (r) tussen die skale / subskale en die veranderlikes is bereken. Derdens is hiërargiese lineêre regressie gebruik om die regressie-model en interaksie-effekte te toets. Die voorspellingsveranderlike was IPCS. Die veranderlikes geslag, ouderdom, seksuele gedrag en verbruik van pornografie is in stap 1 van die regressiemodel opgeneem; vervolgens is vyandige seksisme en welwillende seksisme in stap 2 opgeneem. Interaksieterme (voorspeller x voorspeller) is in stap 3 van die model opgeneem om die interaksies tussen die kombinasies van veranderlikes van die studie te toets. Betakoëffisiënte (β) en studente t-toets het aangedui die proporsie van die unieke effek wat deur elke voorspellingsveranderlike bygedra word. Die bepalingskoëffisiënt (R2), aangepaste koëffisiënt (ΔR2), ANOVA (F), En p-waardes is gebruik om beduidende effekte in die regressiemodel te ondersoek.

3. Resultate

Eerstens het ons die verskille in die middel van IPCS, sekse gedrag, verbruik van pornografie en vyandige en welwillende seksisme vergelyk as 'n funksie van geslag. Soos waargeneem kan word in Tabel 1, was daar beduidende verskille in al die skale / subskale, met 'n veranderlike effekgrootte. Seuns het die mees sexting gedrag (t = 8.07, p <0.001, d = 0.61), meer pornografiese inhoud verbruik (t = 11.19, p <0.001, d Was meer vyandige seksiste (t = 0.84, p <0.001, d = 0.52), en was ook meer welwillende seksiste (t = 3.97, p <0.001, d = 0.30) as hul vroulike klasmaats. Meisies het egter meer IPCS gepleeg as seuns.
Tabel 1. Verskille in die middel van skale / subskale volgens geslag.
Al die tweeveranderlike korrelasies tussen die skale en subskale van die studie (sien Tabel 2) beduidend was. Daar is gevind dat geslag positief verband hou met IPCS (r = 0.10, p <0.01) en negatief teenoor vyandige seksisme (r = −0.2510, p <0.001), welwillende seksisme (r = −0.15, p <0.001), sexting gedrag (r = −0.29, p <0.001) en verbruik van pornografie (r = -0.38, p <0.001). Dit wil sê, meisies het meer cyberstalking-gedrag teenoor hul lewensmaat gedoen, terwyl seuns die mees vyandige en welwillendste seksiste was wat die meeste sexting gedoen het en meer pornografiese inhoud verbruik het.
Tabel 2. Pearson-korrelasies tussen die verskillende skale / subskale.
Daar is ook bevind dat IPCS positief korreleer met vyandige seksisme (r = 0.32, p <0.01), welwillende seksisme (r = 0.39, p <0.01), sexting gedrag (r = 0.32, p <0.01) en verbruik van pornografie (r = 0.33, p <0.01). Dit wil sê dat mense met 'n hoë IPCS 'n hoër vlak van vyandige en welwillende seksisme gehad het, meer sekstensie beoefen en meer pornografiese inhoud verbruik het.
Daarbenewens korreleer seksuele gedrag en pornografieverbruik positief met ouderdom (r = 0.10, p <0.01; r = 0.11, p <0.01), vyandige seksisme (r = 0.33, p <0.01; r = 0.36, p <0.01), welwillende seksisme (r = 0.32, p <0.01; r = 0.34, p <0.01) en IPCS (r = 0.32, p <0.01; r = 0.33, p <0.01) terwyl hulle negatief gekorreleer het met geslag (r = −0.29, p <0.001; r = −0.38, p <0.001). Dit wil sê die mense wat meer sexting gedoen het en meer pornografie verbruik het, was ouer, die mees seksistiese (vyandige en welwillende) en het die mees cyberstalking van hul maat gedoen; ook het seuns meer sexting beoefen en meer pornografie verbruik. 'N Positiewe en sterk korrelasie is ook verkry tussen seksting en pornografieverbruik (r = 0.64, p <0.01), dus was diegene wat na meer pornografiese inhoud gekyk het, ook meer aktief in seksuele gedrag.
Vervolgens is die regressiemodel getoets met behulp van hiërargiese meervoudige regressie om die sterkte van die voorspellingsramings van die veranderlikes (geslag, ouderdom, seksting en pornografieverbruik van deelnemers) vir IPCS te vergelyk (sien Tabel 3). Die drie veranderlikes is in stap 1 van die analise ingevoer, wat 'n beduidende 20.3% van die variansie in IPCS uitmaak.
Tabel 3. Hiërargiese lineêre regressie-analise wat intieme vennoot kuberstalking voorspel
In Stap 2 is die twee voorspellingsveranderlikes (vyandige en welwillende seksisme) in die regressie-analise opgeneem, wat altesaam 29.5% van die variansie in die model as geheel uitgemaak het. Die toevoeging van die voorspellingsveranderlikes het 'n addisionele 9.2% van die variansie in IPCS, ΔR, uitgemaak2 = 0.092, F (2, 674) = 46.90, p <0.001. In die finale model is vyandige seksisme (β = 0.12, t = 2.83, p = 0.01)) was betekenisvol.
Tweerigting-interaksie-terme tussen geslag × verbruik van pornografie en welwillende seksisme × seksting, is onafhanklik in stap 3 van die model ingevoer met behulp van 'n wisselwerkingsveranderlike (voorspeller × voorspeller). Twee voorspellers in die gesamentlike effek van geslag × Pornografieverbruik (β = 0.34, t = 2.01, p = 0.001) en welwillende seksisme × seksting (β = 0.15, t = 1.69, p = 0.01) was betekenisvol. Alle ander kombinasies van interaksies was nie betekenisvol nie.
Om die betekenis van hierdie twee belangrike interaksies van die hiërargiese regressie duidelik te maak, is 'n gedetailleerde analise van die gemiddelde tellings in die IPCS-skaal wat deur elkeen van die groepe in elk van die interaksies verkry is, uitgevoer. Hierdie gemiddelde tellings vir elke groep word aangebied in Figuur 1 en Figuur 2.
Figuur 1. Modererende effek van welwillende seksisme (BS) tussen seksuele gedrag en intieme vennoot kuberstalking.
Figuur 2. Modererende effek van geslag op pornografieverbruik en kuberstalking van intieme vennote.
Soos aangedui in Figuur 1, het ons die gemiddelde tellings in pare vergelyk met a t-toets. Hierdie vergelykings het aangedui dat studente met 'n hoë vlak van welwillende seksisme meer IPCS-gedrag uitgevoer het as dié met 'n lae vlak van welwillende seksisme, beide onder diegene wat nie seksuele oefening gehad het nie (t = -3.45, p <0.001) en diegene wat sexting beoefen het (t = −6.29, p <0.001). Net so het studente wat sexting beoefen hoër punte behaal in IPCS as diegene wat dit nie beoefen nie, beide onder diegene met 'n hoë welwillende seksisme (t = -4.92, p <0.001) en diegene met 'n lae welwillende seksisme (t = -2.56, p <0.001). Daarom het die welwillende seksistiese studente wat seksuele gedrag uitgevoer het, hoër punte behaal in IPCS as al die ander groepe (wat nie sekstensie gebruik het nie). Daarom dui die resultate aan dat die verband tussen seksuele praktyke en die uitvoering van IPCS gemodereer is deur die vlak van welwillende seksisme.
Net so het ons die gemiddelde tellings met behulp van vergelyk t-toetse in Figuur 2. Ons merk op dat meisies hoër punte behaal het vir IPCS as seuns, beide onder diegene wat nie pornografiese inhoud gebruik het nie (t = -7.32, p <0.001) en diegene wat dit verbruik het (t = −5.77, p <0.001). Daarbenewens het studente wat pornografiese inhoud verbruik het, of hulle nou seuns was (t = -9.70, p <0.001) of meisies (t = −9.80, p <0.001), het meer IPCS-gedrag uitgevoer as diegene wat nie pornografie gebruik het nie. Boonop behaal meisies wat pornografiese inhoud verbruik, hoër as al die ander groepe in IPCS. Daarom dui die resultate aan dat die beduidende verband tussen pornografieverbruik en IPCS volgens geslag gemodereer is.

4. bespreking

Talle studies het die invloed van geïsoleerde veranderlikes soos geslag getoon [24], persoonlikheidseienskappe [18], seksisme [67,68], oortuigings oor liefde [68], sekse [57], of die verbruik van pornografie [69] oor geweld of kubergeweld in paartjieverhoudings, hoewel hoofsaaklik in die volwasse bevolking en universiteitstudente. Sover ons kennis strek, het geen studie die veranderlikes van hierdie studie gekombineer nie en die matige effek daarvan op adolessente ten opsigte van IPCS duidelik gemaak.
Aanvanklik het hierdie studie die voorkoms van IPCS by adolessente op grond van geslag geanaliseer. Alhoewel lae gemiddeldes in IPCS behaal is, beweer adolessente meisies dat hulle meer kuberboeliegedrag teenoor hul lewensmaats uitvoer, en verklaar ook dat hulle hierdie aanlyn-teisteringsgedrag sal weergee as hulle enige vermoede het oor hul maat. Hierdie resultate strook met internasionale [27,30] en nasionale [4,57] studies wat toon dat meisies meer kuberkontrole van hul lewensmaats uitvoer. Hierdie resultate toon 'n keerpunt in die profiel van die kuberkontrole-aanvaller by paartjies in vergelyking met tradisionele geslagsgebaseerde geweld in adolessensie toe seuns die vernaamste aanvallers was [31,70]. Nou, die meisies aggresseer meer as die seuns.
Ander interessante resultate van hierdie studie in ooreenstemming met internasionale en nasionale studies is dat seuns meer seksuele gedrag uitvoer as meisies [63,65,71] en hulle verbruik ook meer pornografiese inhoud in vergelyking met meisies [60,64]. Ons het ook gevind dat ouer seuns en meisies die meeste sexting oefen [65] en meer pornografiese inhoud op die internet gebruik [60,61]. Soos ons resultate toon, is die gebruik van pornografie en seksting sterk verwant, sodat hoe meer pornografiese inhoud seuns en meisies verbruik, hoe meer seksuele gedrag voer hulle uit. Alhoewel min studies hierdie assosiasie ondersoek het, is die studie van Stanley et al. [64], wat adolessente van vyf Europese lande betrek, toon ook hierdie sterk verband. Die navorsing van Romito en Beltramini [72] het so ver gegaan om sexting te konseptualiseer as 'n middel waardeur adolessente hul eie pornografiese inhoud vervaardig wat hulle later aan ander gestuur het.
Ons resultate toon dat adolessente steeds seksistiese houdings openbaar. Seuns het ook hoër vlakke van ambivalente seksisme (vyandig en welwillend) as meisies. Die grootste verskille gaan egter oor vyandige seksisme. Hierdie resultate val saam met talle studies [42,47]. Dit is ook interessant om op te let dat, ten spyte van verskille as 'n funksie van geslag, beide seuns en meisies hul vlak van meer subtiele seksisme (welwillend) verhoog het, wat weens die positief-affektiewe toon situasies van diskriminasie teen vroue verberg, wat baie veroorsaak jongmense om dit nie te kan identifiseer nie. Ons het ook bevind dat vyandige en welwillende seksisme positief verband hou met die gebruik van pornografie en seksuele gedrag. Daarom het seuns en meisies met meer seksistiese houdings die meeste pornografiese inhoud verbruik en meer seksuele gedrag uitgevoer.
Toe ons die verband tussen IPCS en seksuele gedrag, pornografieverbruik en ambivalente seksisme ondersoek, het ons gevind dat IPCS positief verband hou met elkeen daarvan. Die seuns en meisies wat meer kuberbeheersing oor hul lewensmaats uitgeoefen het, was dus meer seksisties (vyandig en welwillend), het meer seksuele gedrag uitgevoer en ook meer pornografiese inhoud verbruik. Verskeie studies beskou seksisme, veral vyandige seksisme, as 'n voorspeller van geweld of kubergeweld by die egpaar [33,73]. Internasionale literatuur koppel ook sekspraktyke aan cyberstalking by paartjies [6], maar dit is die eerste studie wat al hierdie veranderlikes in verband gebring het.
Laastens was ons fokus op die bepaling van die invloed van geslag, ouderdom, seksuele gedrag, pornografieverbruik en ambivalente seksisme as voorspellers van IPCS, asook om hul gematigde rol by adolessente te bevestig. Dit is die eerste studie wat die kombinasie van hierdie veranderlikes ondersoek. Die behaalde resultate het vyandige seksisme en interaksies geïdentifiseer wat die effek van geslags- en pornografieverbruik en die effek van welwillende seksisme kombineer met sekstering as voorspellers van IPCS. Dit word weer bevestig dat die vlak van vyandige seksisme 'n belangrike veranderlike geword het wat die aanlyn beheer van die maat voorspel. Daarom is dit meer waarskynlik dat die mees vyandige seksistiese adolessente IPCS-gedrag uitvoer. In hierdie geval moduleer geslag en die vlak van welwillende seksisme die gedrag van kuberstalking by die paartjie. Daarom toon ons resultate dat meisies wat meer pornografiese inhoud gebruik het, hul maat meer gespreek het. Daarbenewens het meer welwillende seksistiese seuns en -meisies wat meer seksuele gedrag uitgevoer het, geneig om hul maat meer te monitor.
Hierdie resultate moedig ons aan om 'n stap verder te neem en na te dink oor die rede waarom die meer welwillende seksistiese adolessente meer seksuele optredes doen en hul maats ook meer kubermonitor, en waarom meisies - groter pornografieverbruikers - meer kuberstalking in hul verhoudings doen as seuns. Dit is duidelik dat die digitale scenario 'n nuwe ruimte geword het om geweld te beoefen deur middel van aanlynbeheer en toesig oor die maat [2]. Alhoewel beide seuns en meisies toegegee het dat hulle hul maat in die virtuele ruimte beheer, het ons gevind dat meisies hul maat meer op die internet monitor en ook meer pornografiese inhoud verbruik. Terselfdertyd is manlike en vroulike adolessente met 'n ambivalente houding (vyandig en welwillend), terwyl seuns meer seksisties is en meer seksuele optredes doen [65] —Cyber-monitor hul maat.
Gegewe hierdie resultate, lê die mees aanneemlike verklaring in die differensiële sosialisering. Beide seuns en dogters word opgevoed op grond van geslagstereotipes [74]. Daarom word seuns opgelei as 'n 'outonome self', wat onafhanklikheid, mag beklemtoon en op mededinging gerig is. Meisies word opgelei in die etiek van versorging, emosionaliteit en afhanklikheid, en hulle bou hul identiteit gebaseer op 'n 'ek in verhouding' met ander, op toewyding aan die maat, en gee liefde 'n sentrale plek in hul lewe [75,76]. Dit laat meisies daarna smag om 'n maat te hê, want dit gee hulle 'n gevoel van veiligheid en 'n posisie, sosiale erkenning en beskerming binne die portuurgroep [77]. Adolessente meisies erken dus duidelik die waarde van 'iemand se vriendin' en is bang om 'die vriendinstatus' in die portuurgroep te verloor [77] (p. 208). Dit toon dat verhoudings steeds gekondisioneer word deur patriargie en 'n opvatting van androsentriese seksualiteit wat impliseer dat meisies "sonder 'n maat" deur die portuurgroep aangeval, verwerp of geïgnoreer kan word [77]. Enersyds kan die vrees om hul lewensmaat te verloor, meisies aanspoor om verbruikers van pornografiese inhoud te word om hul totale toewyding aan die man se begeerte in hul seksuele praktyke weer te gee. Aan die ander kant veroorsaak emosionele afhanklikheid van hul maat, tesame met jaloesie en wantroue, dat geweld deur hul kuberkontrole realiseer [4,19,30,53]. In werklikheid beskou beide seuns en meisies kuberbeheer as skadeloos, nie as 'n vorm van geweld nie, en hulle kan dit selfs as spel beskou [25]. Hulle beskou beheersende gedrag dus as 'n manier om liefde, omgee en geneentheid teenoor 'n maat uit te druk en ook 'n 'effektiewe' instrument om hul paartjieverhouding te handhaaf [24,31]. Daarom is dit nodig om ons jongmense die nodige instrumente te gee om hierdie kubergedrag wat hulle in hul verhoudings genormaliseer het, te demistifiseer.
Die belangrikste beperking van hierdie studie hou verband met die steekproef, wat bestaan ​​het uit studente van sekondêre onderwys van openbare en lekele opvoedkundige sentrums, wat studente van dieselfde onderwysvlak wat in privaat en godsdienstige skole ingeskryf was, weggegooi het. Dit sal ook interessant wees om nuwe veranderlikes op te neem wat verband hou met die besit en gebruik van tegnologieë, en om skale van kubergeweld by die paartjie in te sluit wat spesifiek sekere gedrag soos onder meer beheer, aanlynjaloesie en bedreigings kan opspoor. In die toekoms moet die verder verdieping van die studie van intieme vennoot-kuberstalking by die adolessente bevolking aangespreek word vanuit 'n kwalitatiewe perspektief waarin seuns en meisies in hul eie woorde hul oortuigings, houdings en gedrag oor kuberstalking in hul verhoudings bespreek.

5. gevolgtrekkings

In verband met die resultate wat behaal is met adolessente wat seksistiese houdings voorstel, pornografie gebruik, seksuele oefeninge doen en gedrag van kubermonitering van die maat uitvoer - wat meisies se groter deelname aan hierdie soort geweld beklemtoon - staan ​​ons voor die behoefte om adolessente oplei in die veld van affektiewe-seksuele opvoeding. In Spanje is die huidige organiese wet vir die verbetering van onderwysgehalte [78] handhaaf formeel die waarde van vryheid en verdraagsaamheid om respek en gelykheid te bevorder, hoewel dit op 'n praktiese vlak 'n terugslag was omdat dit die akademiese vakke uitgeskakel het om die inhoud van seksopvoeding aan te spreek [79].
In Spanje is die mees algemene seksopvoedingsmodel geanker in 'n morele / konserwatiewe model wat seksualiteit demoniseer en 'n risiko / voorkomingsmodel wat vrees en siekte as sleutels tot leer gebruik. Albei hierdie modelle gee die tradisionele, seksistiese en heteronormatiewe siening van affektiewe-seksuele verhoudings weer [80]. Die doel van seksopvoeding moet wees om 'n model te skep van bevrydende, kritiese en emansiperende seksualiteit; vir hierdie doel is dit nodig om voldoende omvattende seksuele opleiding te hê [81].
Soos die resultate van hierdie studie toon, kan ons nie vergeet dat die konteks waarin jongmense tans leef drasties verander het nie [82]. Dus, met die integrasie van IKT's - die internet, sosiale netwerke, ensovoorts - word 'n ruimte oopgestel vir nuwe geleenthede vir die bevordering van seksuele en voortplantingsgesondheid, maar aan die ander kant ontstaan ​​daar ook nuwe verskynsels. (soos sexting, kubermonitering, ens.) wat adolessente kwesbaar kan maak [25,65]. Daarom het IKT's, wat die verspreiding van inligting aangemoedig het, meningsvormers van die jongste bevolking geword [83], en 'n kragtige oordrag van boodskappe, waarvan baie verkeerd of bevooroordeeld is, oor seksualiteit, en spesifiek gefokus op hoe seksuele verhoudings tussen mans en vroue moet wees [79]. Pornografie is die belangrikste middel om 'n konseptualisering van androsentriese en gewelddadige seksualiteit vir jonger mense oor te dra [58]. Die toenemende impak van die verbruik daarvan beïnvloed hul verhoudings, voer sekere vlakke van geweld in seksuele praktyke in en konsolideer die patriargale denkbeeldigheid van ongelykheid tussen mans en vroue [60], om manlike plesier in die middel te plaas, en vroulike plesier af te bring [58].
In kort is dit noodsaaklik om seksuele opvoedingsprogramme in skole te implementeer wat IKT's insluit vir hul veilige en verantwoordelike gebruik84]. Verskeie studies het die hoë effektiwiteit van onderriginstrumente in weergawe 4.0 (oudiovisuele materiaal, telefoonprogramme, ens.) Getoets op die voorkoming van geslagsgebaseerde geweld, wat tot diens is van die onderwysgemeenskap (opvoeders, moeders / vaders en studente) [10], soos die [e-pos beskerm] mobiele app om vanuit 'n speelse perspektief belangrike aspekte soos ambivalente seksisme (vyandig en welwillend), mites oor liefde en egalitêre verhoudings te werk [10,11]. Seksuele opvoedingsprogramme moet op alle vlakke van die onderwys in die kurrikulum geïntegreer word as nog net een vak [79], wat aandag gee aan noodsaaklike inhoud soos: liggaamsidentiteit, geslagsidentiteit (seksisme, geslagstereotipes, seksuele oriëntasie, ens.), selfbeeld en selfkonsep, emosies, egalitêre sosio-affektiewe verhoudings (liefde, verliefdheid, vriendskap, ens. ), seksuele gedrag en seksuele gesondheid [85] en vertrou op die verskillende IKT-instrumente wat leer, motivering en pret kombineer [14]. Slegs op hierdie manier sal die huidige onderwysstelsel in staat wees om te reageer op hierdie nuwe sosiale realiteite wat aanlyn en vanlyn gegenereer word, sodat seuns en meisies kan leef en hul interpersoonlike en egpaarverhoudings op 'n gelyke en geweldvrye manier kan uitdruk.