Is seksuele inhoud in nuwe media gekoppel aan seksuele risiko-gedrag by jongmense? 'N Sistematiese oorsig en meta-analise (2016)

Geslag Gesondheid. 2016 Aug 11. doi: 10.1071 / SH16037.

Smith LW, Liu B, Degenhardt L, Richters J, Patton G, Wand H, Kruis D, Hocking JS, Skinner SR, Cooper S, Lumby C, Kaldor JM, Guy R.

Abstract

Agtergrond: Sosiale netwerke en digitale media het toenemend 'n invloed op die lewens van jongmense. Ons het 'n sistematiese oorsig en meta-analise van studies onderneem wat die verband tussen blootstelling aan seksueel eksplisiete webwerwe (SEW's) en 'sexting' (dws die stuur van semi-naak of naakfoto's vanaf 'n selfoon) en die seksuele houding en praktyke van jongmense ondersoek. mense.

Metodes te gebruik: In ooreenstemming met die Voorkeurverslagpunte vir Sistematiese Resensies en Meta-analise-stelling, is Medline, EMBASE en PsycINFO gesoek vir referate wat die statistiese assosiasie beskryf tussen die lees van SEW's of sexting deur jongmense (gedefinieer as 10-24 jaar) en hul seksuele houdings en gedrag.

Results: Veertien studies, wat almal deursnee-ontwerp het, het aan die insluitingskriteria voldoen. Ses studies (10352 deelnemers) het die blootstelling van jongmense aan SEW's ondersoek en agt (10429 deelnemers) sexting ondersoek. Daar was aansienlike variasie tussen studies in blootstellings- en uitkomsdefinisies. Meta-analises het bevind dat blootstelling aan SEW gekorreleer is met kondoomlose seksuele omgang (kansverhouding (OR) 1.23, 95% vertrouensinterval (KI): 1.08-1.38, twee studies); sexting was gekorreleer met ooit seksuele omgang gehad (OF 5.58, 95% BI: 4.46-6.71, vyf studies), onlangse seksuele aktiwiteit (OF 4.79, 95% CI: 3.55-6.04, twee studies), alkohol- en ander dwelmgebruik voor geslagsgemeenskap (OF 2.65, 95% GI: 1.99-3.32, twee studies) en veelvuldige onlangse seksuele vennote (OF 2.79, 95% GI: 1.95-3.63, twee studies). Die meeste studies het beperkte aanpassings vir belangrike potensiële verwarring gehad.

Gevolgtrekkings: Deursnitstudies toon 'n sterk verband tussen selfversorgde blootstelling aan seksuele inhoud in nuwe media en seksuele gedrag by jongmense. Longitudinale studies sal 'n groter geleentheid bied om aan te pas vir verwarring en beter insig in die oorsaaklike weë wat aan die waargenome verenigings onderliggend is.

PMID: 27509401

DOI: 10.1071 / SH16037