Koppeling van Pornografieverbruik om te ondersteun vir Adolessente se toegang tot geboortebeperking: Kumulatiewe uitslae van verskeie kruis- en lengtegraadse nasionale opnames (2018)

Wright, Paul, en Robert S. Tokunaga.

Internasionale Tydskrif vir Geslagsgesondheid net aanvaar (2018): 1-37.

Abstract

Hierdie referaat rapporteer die resultate van drie meta-monsters wat die Amerikaanse volwassenes se pornografieverbruik, houdings teenoor tienerseks ondersoek, en ondersteuning vir tiener toegang tot geboortebeperking. Bevindinge is gebaseer op verskeie onafhanklike monsters wat meer as 11,000-mense bevat. Pragmatiese motivering het ingesluit om te ondersoek watter openbare gesondheidsorgvoorspraakgroepe 'n positiewe publieke opinie-effek van pornografie op 'n potensiële kritieke tyd vir Amerikaanse beleidmakers sal oorweeg. Teoretiese motivering ingesluit probing sleutel beginsels van die seksuele script verkryging, aktivering, aansoek model (3AM) van seksuele media sosialisering en die versterkende spirale model (RSM) van media gebruike en effekte. In ooreenstemming met die 3AM, pad- en bemiddelingsontledings van beide dwarsdeursnee en longitudinale data het voorgestel dat pornografieverbruik die ondersteuning van tieners se geboortekontrole-toegang kan verhoog deur 'n verskuiwing in perspektief op tienerseks. In ooreenstemming met die RSM was deelnemers se vorige oortuigings en houdings voorspelbaar van hul waarskynlikheid van toekomstige pornografieverbruik.

sleutelwoorde: pornografiepublieke meningopenbare gesondheid3AMversterkende spiraalmodel