Longitudinale assosiasies tussen die gebruik van seksuele eksplisiete materiaal en adolessente se houdings en gedrag: 'n Vertelende hersiening van studies (2017)

J Adolesc. 2017 Apr 20; 57: 119-133. doi: 10.1016 / j.adolescence.2017.04.006.

Koletić G1.

Abstract

In hierdie oorsig is longstudies ondersoek wat die gevolge van seksueel eksplisiete materiaal op houdings, oortuigings en gedrag van adolessente ondersoek het. Die oorsig het ook ten doel gehad om 'n ontleding te gee van die beperkings van die bestaande studies, asook aanbevelings vir toekomstige navorsing. Om ingesluit te word, moes publikasies herhaaldelik metings gebruik, 'n mate van seksueel eksplisiete materiaalgebruik en deelnemers van 18 jaar en jonger insluit. Altesaam 20 referate van nege verskillende navorsingsprojekte is hersien. Die resultate toon dat seksueel eksplisiete materiaal verband hou met seksuele gedrag, seksuele norme en houdings, geslagshouding, selfbeeld, seksuele bevrediging, onsekerheid en bekommernis. Die studies het ook ontwikkelingseffekte op die gedrag, kognitiewe en emosionele welstand van adolessente gerapporteer. Aangesien eksperimentele studies onder adolessente nie haalbaar is nie, is meer metodologies streng longitudinale studies, gevolg deur 'n meta-analise, nodig om ons begrip van die gevolge van seksueel eksplisiete materiaal in hierdie bevolking te bevorder.

SLEUTELWOORDE: Adolessensie; Longitudinale studies; Resensie; Seksueel eksplisiete materiaal

PMID: 28433892

DOI: 10.1016 / j.adolescence.2017.04.006