Laer sielkundige welsyn en oormatige seksuele belangstelling Voorspel simptome van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internet materiaal onder adolessente seuns (2015)

J Jeug Adolesc. 2015 Jul 25.

Doornwaard SM1, Van die Eijnden RJ, Baams L, Vanwesenbeeck I, Ter Bogt TF.

LINK TOT VOLLEDIGE STUDIE

Abstract

Alhoewel 'n groeiende hoeveelheid literatuur die gevolge van jongmense se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal aanspreek, ontbreek daar grotendeels navorsing oor die kompulsiewe gebruik van hierdie tipe aanlyninhoud onder adolessente. Hierdie studie het ondersoek ingestel na die feit dat faktore uit drie afsonderlike psigososiale domeine (dws sielkundige welsyn, seksuele belange / gedrag en impulsiewe-psigopatiese persoonlikheid) simptome van seksuele eksplisiete internetmateriaal onder adolessente seuns veroordeel.

Skakels tussen psigososiale faktore en seuns se dwanggebruiksimptome is dwarsdeursnee en longitudinaal geanaliseer met dwelmgebruiksimptome wat 6 maande later gemeet is (T2). Data is gebruik van 331 Hollandse seuns (M ouderdom = 15.16 jaar, reeks 11-17) wat aangedui het dat hulle seksueel eksplisiete internetmateriaal gebruik het.

Die resultate van negatiewe binomiale regressie ontleding iaangedui dat laer vlakke van wêreldwye selfbeeld en hoër vlakke van oormatige seksuele belangstelling gelyktydig die simptome van seuns van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal voorspel het.

In die lengte het hoër vlakke van depressiewe gevoelens en weer buitensporige seksuele belangstelling 6 maande later relatiewe toenames in dwanggebruiksimptome voorspel.

Impulsiewe en psigopatiese persoonlikheidseienskappe hou nie uniek verband met seuns se simptome van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal nie. Ons bevindings dui, hoewel dit voorlopig is, daarop neer dat sowel sielkundige faktore as seksuele belangstellings / gedrag betrokke is by die ontwikkeling van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal onder adolessente seuns. Sulke kennis is belangrik vir voorkomings- en intervensiepogings wat die behoeftes van spesifieke problematiese gebruikers van seksueel eksplisiete internetmateriaal teiken.

sleutelwoorde: Adolessente, Kompulsiewe gebruik, Seksueel eksplisiete Internet materiaal, Simptome, Sielkundige welsyn, Seksuele belangstelling

Inleiding

Die verspreiding van internettoegang wêreldwyd en die vinnige ontwikkeling van internetgerigte toestelle het die manier verander waarop jongmense ontmoet, verbruik en versprei inhoud van alle soorte. Een gebied van inhoud wat in hierdie verband besondere aandag geniet is seksueel eksplisiete internetmateriaal (Wolak et al. ). In vergelyking met ander media is die internet 'n hoogs ges seksualiseerde omgewing, gekenmerk deur 'n oorvloed en ongekende verskeidenheid seksuele materiale (Peter en Valkenburg ). Daarbenewens het die Internet verskeie eienskappe wat dit 'n besonder aantreklike medium maak vir die verbruik van seksuele inhoud. Byvoorbeeld, Cooper () het die Internet beskryf in terme van a Triple A Engine van toeganklikheid, bekostigbaarheid en anonimiteit. Verder, Young's () ACE model beklemtoon anonimiteit, gerief en ontsnapping as hoogs aantreklik fasette. Hierdie eienskappe van die internet kan positief wees; Hulle kan byvoorbeeld die ouderdom-normatiewe verkenning van seksualiteit in adolessensie fasiliteer (Wolak et al. ). Aan die ander kant kan die maklike en anonieme toegang tot alle denkbare soorte seksuele inhoud gebruikers kwesbaar maak vir die ontwikkeling van tendense van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal of ander problematiese tipes seksverwante internetgebruik.

Een groep wat besonder bedreig kan wees om kompulsiewe of problematiese tendense te ontwikkel wat verband hou met die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal, is adolessente wat deur 'n fase van verhoogde seksuele nuuskierigheid gaan (Savin Williams en Diamond ) in die konteks van byna onbeperkte en dikwels onbewaakte toegang tot die Internet (Madden et al. ). Alhoewel die meerderheid van die jeug wat aanlyn seksuele inhoud gebruik, nie kompulsiewe neigings ontwikkel nie, vir diegene wat dit doen, kan hul gebruikspatrone beduidende en volgehoue ​​gevolge hê op baie gebiede van hul lewens (Cooper et al. ; Sussman ). Byvoorbeeld, daar is getuienis onder seksuele verslaafdes met seksuele gedrag wat deur volwassenes gediagnoseer word, wat reeds in preadolensie of adolessensie begin, dikwels met 'n oormatige belangstelling in pornografie (Cooper et al. ; Sussman ). Daarom is dit van kritieke belang om te verstaan ​​wanneer en vir wie die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal besonder problematies kan wees. Tog is daar grootliks ontbrekende navorsing oor die verpligte gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal onder adolessente en die gepaardgaande faktore. Die doel van die huidige studie is om hierdie leemte in die literatuur aan te spreek deur die psigososiale faktore te ondersoek wat manlike adolessente gebruikers van hierdie soort aanlyninhoud verhoog, met verhoogde risiko om simptome van kompulsiewe gebruik te ontwikkel.

Kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal

Een van die redes vir die skaarsheid van studies oor die verpligte gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal- of oorvleuelende verskynsels soos problematiese / patologiese seksverwante internetgebruik of aanlyn pornografieverslawing-onder adolessente kan die gebrek aan konsekwente konseptualisasies, definisies en klassifikasies wees. van die verskynsel. Byvoorbeeld, die frekwensie van die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal alleen kan nie voldoende wees om te bepaal wanneer die gedrag adaptief of problematies is nie, aangesien sommige seksueel eksplisiete materiaal gereeld kan gebruik sonder om enige ongemak te ervaar, terwyl ander hul probleem problematies beskou, al is dit minimale vanuit 'n absolute tydsperspektief (Davis ; Grubbs et al. ) En hierdie subjektiewe ervarings verskil waarskynlik ook met ouderdom. Verder is dit onduidelik of die verpligte gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal 'n manifestasie is van internetverslawing, 'n tegnologiese variant van hiperseeksuele gedrag of 'n wanorde op sigself (Griffith ; Ross et al. ). Ten spyte van die gebrek aan konsensus oor definisies en klassifikasies, stem navorsers en klinici oor verskeie kernkriteria van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal, wat vergelykbaar is met kriteria vir ander verslawende siektes (bv. Dobbelstoornis). Dit sluit in 'n gebrek aan beheer oor die gebruik of die onvermoë om te stop ten spyte van negatiewe nadelige gevolge; aanhoudende gedagtes oor of 'n bekommernis met die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal; en ernstige nadelige gevolge as gevolg van 'n mens se gebruik, soos beskadigde verhoudings, skool- of werkprobleme (Delmonico en Griffin ; Grubbs et al. ; Ross et al. ; Twohig et al. ). Bykomende kernkriteria wat in die literatuur beskryf word, is die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal om te hanteer of te ontsnap van negatiewe gevoelens en die ervaring van onaangename emosies wanneer gebruik onmoontlik is (Delmonico en Griffin ; Meerkerk et al. ).

Faktore wat verband hou met die verpligte gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal

Gelyktydig met die debat oor die konseptualisering daarvan, is die studie van faktore wat verband hou met die ontwikkeling van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal. Vorige navorsing het die problematiese gebruik van aanlyn seksuele inhoud aan 'n aantal ander risikofaktore en comorbide toestande gekoppel, insluitend depressie, angs en lae selfbeeld (Cooper et al. , ; Delmonico en Griffin ; Grubbs et al. ), sosiale isolasie (Boies et al. ; Delmonico en Griffin ), seksuele kompulsiwiteit (Cooper et al. , ; Delmonico en Griffin ; Grubbs et al. ), en antisosiale persoonlikheidstrekke (Bogaert ; Delmonico en Griffin ). Gegewe hierdie wye verskeidenheid geassosieerde psigososiale faktore, is dit denkbaar dat die populasie van dwanggebruikers van seksueel eksplisiete internetmateriaal nie 'n homogene groep is nie, maar bevat in plaas daarvan afsonderlike subtipes van gebruikers wat gekenmerk word deur verskillende onderliggende toestande of eienskappe (Cooper et al. ; Seer en Blaszczynski ). Cooper et al. () het hierdie kwessie aangespreek in hul studie oor seksverwante internetgebruik, waarin hulle verskillende subtipes van internetgebruikers beskryf wat soortgelyke verhoogde risiko het vir die ontwikkeling van patologiese neigings wat verband hou met hul aanlyn seksuele gedrag, maar verskil met betrekking tot die faktore betrokke by die vordering van ontspannings na problematiese seksverwante internetgebruik. Spesifiek, die at-risiko subtipe bestaan ​​uit individue wat gekenmerk word deur swak sielkundige welsyn, wat 'n neiging het om aanlyn seksuele gedrag aan te spreek in reaksie op depressiewe of angstige gevoelens (dws die depressiewe tipe) of stresvolle situasies (dit wil sê die stres-reaktiewe tipe; Cooper et al. , ). Volgens hierdie perspektief sou adolessente seksueel eksplisiete internetmateriaal gebruik as 'n moontlike hanteringsmeganisme; as 'n tydelike ontsnapping, afleiding of manier om stres of negatiewe affektiewe toestande te verlig. Wat verder kenmerkend van individue in die risiko-subtipe is, is dat hulle dikwels nie 'n geskiedenis van seksuele kompulsiwiteit het nie, maar dalk meer kwesbaar is vir die ontwikkeling van tendense van seksuele kompulsiwiteit as gevolg van die gerieflike fasette van die internet. Dit is in teenstelling met Cooper et al.'S () seksueel kompulsief subtipe, wat bestaan ​​uit individue met vorige of huidige probleme met seksuele sake en vir wie die internet bloot 'n effektiewe instrument is om te voldoen aan hul volgehoue ​​seksuele behoeftes (Cooper et al. , ). Volgens hierdie perspektief sal adolessente wat dwanglike seksuele tendense vanlyn toon, hierdie antwoorde aanlyn herhaal en versterk met hul gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal. As sodanig stem die seksueel kompulsiewe subtipe ooreen met konseptualisering van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal as 'n tegnologiese variant van hiperseeksuele gedrag (bv. Grubbs et al. ). Dit is egter belangrik om die konsep van seksuele kompulsiwiteit binne 'n ontwikkelings konteks te oorweeg. Vir adolessente, wat in die proses is om seksualiteit te ontdek en te ondersoek, kan seksuele "kompulsiwiteit" 'n kwalitatief verskillende verskynsel wees, uitgedruk in terme van 'n bogemiddelde, oormatige belangstelling in seksuele sake (soms na seksuele bekommernis verwys) en vroeër of meer Ervaring met seksuele gedrag, eerder as met patologiese of hiperseeksuele gedrag.

Soos Cooper et al. (), Nower en Blaszczynski () onderskei verskillende subtipes van jeugpatologiese spelers. Alhoewel dobbelary en die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal natuurlik verskillende gedrag is, dui die literatuur daarop dat daar 'n oorvleueling is in beide die kernkriteria van en die faktore wat verband hou met patologiese dobbelary en dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal (bv. Ross et al. ). Soortgelyk aan Cooper et al. (), Nower en Blaszczynski () beskryf in hul Pathways Model van patologiese dobbelary 'n risiko-subtipe (gemerk emosioneel-kwesbaar), wat bestaan ​​uit individue wat aan depressie, angs en lae selfbeeld ly, en vir wie dobbel funksioneer as 'n manier om hul negatiewe gevoelens te hanteer (Gupta et al. ). Hulle beskryf egter ook 'n ander subtipe jeugspelers, gemerk antisosiale-impulsivist, wie se lede hoofsaaklik onderskei word deur eienskappe soos impulsiwiteit, sensasie-soekende en psigopatiese persoonlikheidseienskappe. Daar word vermoed dat individue in hierdie subtipe betrokke is by dobbelary om opwinding en stimulasie te bewerkstellig (Gupta et al. ; Seer en Blaszczynski ). Alhoewel Cooper et al. () het nie 'n antisosiale impulsivistiese subtipe van seksverwante internetgebruikers onderskei nie. Persoonlikheidseienskappe soos sensasie-soek is geassosieer met seksueel eksplisiete mediagebruik tussen volwasse sowel as adolessente mans (Peter en Valkenburg ) en onder vroue (Vanwesenbeeck ). Bogaert () het bevind dat aggressiewe / antisosiale tendense voorspelbaar was van mans se voorkeur vir gewelddadige seksuele media-inhoud.

Op die oomblik is daar geen studies vasgestel of hierdie onderskeie psigososiale domeine (dws sielkundige welsyn, seksuele belange / gedrag en impulsiewe-psigopatiese persoonlikheid) geassosieer word met die ontwikkeling van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal in adolessente.

Die huidige studie

Die doel van die huidige studie was om beide gelyktydig en voorlopig te ondersoek hoe faktore binne die gebiede van (1) sielkundige welsyn (dws depressie, globale selfbeeld), (2) seksuele belange / gedrag (dws oormatige seksuele belangstelling, ervaring met seksuele gedrag), en (3) impulsiewe en psigopatiese persoonlikheid (impulsiwiteit, affektiewe en interpersoonlike psigopatiese eienskappe) word geassosieer met simptome van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal onder adolessente seuns. Ons studie beoog nie om gediagnoseerde kompulsiewe gebruikers van seksueel eksplisiete internetmateriaal te groepeer in duidelike etiologiese subtipes nie, maar probeer eerder die psigososiale faktore identifiseer wat manlike adolessente gebruikers van hierdie materiaal op verhoogde risiko stel om voort te gaan na problematiese gebruik. Op grond van vorige bevindings onder seksverwante internetgebruikers (Cooper et al. ) en aannames van die Pathways Model (Nower and Blaszczynski ) het ons verwag dat faktore uit die verskillende domeine (dws sielkundige welsyn, seksuele belange / gedrag en impulsiewe-psigopatiese persoonlikheid) uniek verband hou met seuns se neigings van dwangende gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal. Spesifiek, ons het veronderstel dat laer vlakke van sielkundige welsyn (dws hoër vlakke van depressie en laer vlakke van globale selfbeeld), hoër vlakke van seksuele belange en gedrag, en hoër vlakke van impulsiewe en psigopatiese persoonlikheidseienskappe sal hoër tellings voorspel op seuns se simptome van dwangende gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal.

Metode

Deelnemers

Data vir hierdie studie is ingesamel as deel van Projek STARS ('n studie oor traktaatjies van adolessente verhoudings en seksualiteit), 'n groter longitudinale navorsingsprojek oor die romantiese en seksuele ontwikkeling van Nederlandse adolessente. Voor die eerste meting het beide adolessente en hul ouers briewe, brosjures en flyers ontvang wat die doelstellings van die studie beskryf en die moontlikheid om te eniger tyd af te wys of te beëindig. Ouers kan getekende vorms terugstuur wat aandui dat hul kind nie toegelaat word om aan die studie deel te neem nie. Adolessente met passiewe ingeligte ouerlike toestemming is by elke metings geleentheid verseker dat deelname vrywillig was en dat hulle na hul klaskamer kon terugkeer as hulle nie aan die studie wou deelneem nie. Vir 'n volledige beskrywing van die longitudinale steekproef en studieprosedures, sien Doornwaard et al. (). Studieprosedures is goedgekeur deur die etiese raad van die Fakulteit Sosiale en Gedragswetenskappe van die Universiteit Utrecht. Vir die huidige studie het ons data gekies uit die laaste twee meetgolwe (in die oorspronklike projek T3 en T4; in die huidige studie T1 en T2, onderskeidelik) aangesien ons jongste deelnemers nie alle ondersoekde konsepte by vroeëre golwe voltooi het nie. Ons het daarop gemik om '1 simptome van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal by albei tydspunte; eerste deursnee by T1 en daarna langsaan met simptome van dwanggebruik wat 6 maande later gemeet is (T2).

Driehonderd ses en veertig seuns wat aangedui het dat hulle seksueel eksplisiete internetmateriaal by T gebruik het1 in aanmerking kom vir die deursnee-ontledings. Daarvan is 15 uitgesluit weens onbetroubare data, wat altesaam 331 deelnemers agtergelaat het. Die gemiddelde ouderdom van hierdie steekproef was 15.16 jaar (SD = 1.31; reeks 11–17). Die meeste seuns het 'n Nederlandse (dws self en albei ouers in Nederland gebore; 78.2%) of Westerse (dws self of 'n ouer gebore in Europa, die Verenigde State, Kanada, Australië of Nieu-Seeland; 12.1%). ; die oorblywende 9.7% het 'n nie-Westerse agtergrond gehad (dws self of 'n ouer wat in 'n Afrika-, Midde-Oosterse, Asiatiese of Suid-Amerikaanse land gebore is). Seuns is in verskillende opvoedingsbane ingeskryf, met 50.0% in beroepsgerigte programme en 50.0% in voorbereidingsprogramme vir kollege / universiteit. Die meerderheid seuns het gesê dat hulle heteroseksueel was (97.9%) en enkellopend (89.1%).

Van die 331-seuns in die deursnee ontledings het 251 berig dat seksueel eksplisiete Internet materiaal by T gebruik word.2 ook; hulle is dus in die lengteanalises opgeneem. Van die 80 uitgesluit deelnemers is 56 (70%) uitgesluit omdat hulle nie die T voltooi het nie2 vraelys en 24 (30%) is uitgesluit omdat hulle geen gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal by T gerapporteer het nie2. In vergelyking met deelnemers wat in die longitudinale steek behoue ​​was, was deelnemers wat uitgesluit was, effens ouer by T1, t(329) = 3.42, p <.001, en het meer dikwels 'n nie-Westerse agtergrond gehad, χ2(1, N = 331) = 7.41, p = .006.

maatreëls

Kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal

Kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internet is gemeet met ses items van die Kompulsiewe Internetgebruikskaal (Meerkerk et al. ), wat aangepas is om simptome van kompulsiewe soek na pornografie op die internet te bepaal, in plaas van algemene kompulsiewe internetgebruiksimptome (tabel 1). Die ses items weerspieël die vyf kernkriteria vir dwangmatige gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: gebrek aan beheer oor die gebruik daarvan (item 1); beheptheid met gebruik (items 2 en 4); nadelige gevolge as gevolg van die gebruik daarvan (item 3); ervaring van onaangename emosies wanneer dit onmoontlik is (item 5); en gebruik dit om negatiewe gevoelens die hoof te bied of te ontsnap (item 6). Adolessente op 'n 6-puntskaal (0 = nooit, 1 = Selde, 2 = Soms, 3 = Gereeld, 4 = dikwels, 5 = Baie gereeld), hoe dikwels het hulle al die simptome beleef toe hulle op die internet gekyk en gekyk het. Die items is opgesom, wat lei tot 'n dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal skaal wat wissel van 0 (Ervaar geen simptome nie) na 30 (Ervaar al ses simptome baie dikwels); Cronbach se α vir hierdie maatreël was .85 by T1 en .83 by T2.

Tabel 1 

Aangepaste items om kompulsiewe SEIM gebruik en voorkoms van simptome onder 331 SEIM te assesseer deur adolessente seuns te gebruik.

Sielkundige Welsyn

Depressiewe simptome is gemeet met ses items uit die Depressiewe Mood Lys (Kandel and Davies ). Adolessente op 'n vyfpuntskaal (5 = nooit, 5 = altyd) hoe gereeld hulle elk van ses negatiewe gevoelens in die voorafgaande ses maande ervaar het (bv. "Ek het te moeg gevoel om iets te doen"; αT1 = .85, αT2 = .83). Globale self-agting is beoordeel deur gebruik te maak van 'n aangepaste weergawe van die Global Self-Worth-onderskrif van die selfpersepsieprofiel vir adolessente (Harter , ; Straathof en Treffers ; Wichstrøm ). Adolessente op 'n vyfpuntskaal (5 = Heeltemal onwaar, 5 = Heeltemal waar) hoeveel elk van vyf beskrywings op hulle toegepas word (bv. "Ek is dikwels teleurgesteld in myself" [omgekeer]; αT1 = .78, αT2 = .75).

Seksuele Belange / Gedrag

Oormatige seksuele belangstelling is gemeet met vier items uit die seksuele-preoccupation-subskripsie van Snell en Papini's () Seksualiteitskaal. Adolessente gegradeer op 'n 6-puntskaal (1 = Heeltemal nie saamstem nie, 6 = Heeltemal saam) die mate waarin hulle met elkeen van die stellings oor hul belangstelling in seks ooreengekom het (bv. "Ek dink baie van die tyd aan seks"; "Ek dink waarskynlik aan seks meer as ander mense";T1 = .89, αT2 = .94). Om adolessente se ervaring met seksuele gedragaan die deelnemers is aanvanklik twee vrae gevra: "Het u al ooit iemand Frans gesoen?" en “Het u al ooit met 'n ander persoon seks gehad? Met seks bedoel ons alles, van aanraak of streel tot omgang. ” (0 = Geen, 1 = Ja). Diegene wat aangedui het Ja op die tweede vraag opvolgvrae ontvang oor hul ervaring met vier verskillende seksuele gedrag: (a) naak aanraak of streel, (b) die uitvoer of ontvang van manuele seks, (c) die uitvoer of ontvang van orale seks, en (d) vaginale of anale omgang (0 = Geen, 1 = Ja). Die soen- en vier seksuele gedragspunte is saamgevoeg in een veranderlike wat die vlak van die ervaring van adolessente met seksuele gedrag meet, wat wissel van 0 = Onervare met al vyf gedrag tot 5 = Ervaring met vyf gedragT1 = .85, αT2 = .86).

Impulsiewe en psigopatiese persoonlikheid

Adolessente se vlak van impulsiwiteit is gemeet met vyf items van die Eysenck Impulsivity Scale (Eysenck en Eysenck ; Vitaro et al. ). Adolessente op 'n vyfpuntskaal (5 = Heeltemal nie saamstem nie 5 = Heeltemal saam) die mate waarin hulle met elke stelling oor hulself ooreengekom het (bv. "Ek doen gewoonlik en sê dinge sonder om daaraan te dink"; αT1 = .86, αT2 = .85). Affektiewe psigopatiese eienskappe is gemeet aan die gevoellose-emosieloos dimensie van die Jeug Psigopatiese Eienskappe Inventaris-Kort Weergawe (Andershed et al. ; Hillege et al. ; Van Baardewijk et al. ). Hierdie dimensie bestaan ​​uit ses stellings wat onverbiddelike, onemotionele of onverskillige oortuigings weerspieël (bv. "As ander mense probleme het, is dit gewoonlik hul eie skuld en daarom behoort hulle hulle nie te help nie";T1 = .77, αT2 = .76). Adolessente is gevra om op 'n vierpuntskaal aan te dui (4 = Is glad nie van toepassing nie, 4 = Pas baie goed toe) hoe hulle gewoonlik oor elke stelling dink of voel, nie net op daardie oomblik nie. Die instruksies het verder beklemtoon dat daar geen regte of verkeerde antwoorde was nie. Interpersoonlike psigopatiese eienskappe is geassesseer met die grandiose-manipulerende dimensie van die Jeug Psigopatiese Eienskappe Inventaris-Kort Weergawe (Andershed et al. ; Hillege et al. ; Van Baardewijk et al. ). Met dieselfde opdragte as die onverbiddelike items het adolessente ses standpunte aangewys wat oneerlike sjarme, manipulerende en grandiose oortuigings en gedrag (bv. "Ek het die vermoë om mense te konfronteer deur my sjarme en glimlag te gebruik";T1 = .88, αT2 = .89).

Data ontledings

Beskrywende statistieke en korrelasies tussen die veranderlikes van belang is verkry. Om die voorspellende rol van faktore in die drie psigososiale domeine (dws sielkundige welsyn, seksuele belangstellings / gedrag, impulsiewe-psigopatiese persoonlikheid) in die ontwikkeling van simptome van dwangmatige gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal onder adolessente seuns te ondersoek, het ons negatief gevaar binomiale regressie-ontledings. Soos dikwels die geval is met versteurings en verslawing, is die verspreiding van ons afhanklike veranderlike, simptome van dwangmatige gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal, gedomineer deur nulwaardes (53.8% by T1 en 47.8% by T2) terwyl toenemende waardes in frekwensie afgeneem het. As gevolg hiervan was hierdie telveranderlike "oorverspreide"; dit wil sê, sy afwyking was groter as sy gemiddelde, wat kan lei tot onderskatting van standaardfoute wanneer normale Poisson-regressies vir teldata gebruik word. Negatiewe binomiaalmodelle korrigeer vir hierdie oorverspreiding en lewer dus meer betroubare ramings (Cameron en Trivedi ).

Modelberamings was soortgelyk aan die dwarsdeursnee en longitudinale ontledings, met die enigste uitsondering dat die dwarssnitmodelle simptome van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal by T insluit1 as die afhanklike veranderlike, terwyl die longitudinale modelle die simptome van kompulsiewe gebruik by T insluit2 as die afhanklike veranderlike en kompulsiewe gebruiksimptome by T1 as 'n kontrole veranderlike. Eerstens is 'n regressiemodel met die T beraam1 sielkundige welstand voorspellers (depressie, globale selfbeeld); Tweedens is 'n model met die T geraam1 seksuele belange / gedrag voorspellers (oormatige seksuele belangstelling, ervaring met seksuele gedrag); en die derde is 'n model met die T geraam1 impulsiewe en psigopatiese persoonlikheidsvoorspellers (impulsiwiteit, affektiewe en interpersoonlike psigopatiese eienskappe). Ten slotte, om die unieke rol van die drie domains te evalueer om die seuns se simptome van seksueel eksplisiete internetmateriaal te voorspel, is 'n model beraam met die voorspellers van die vorige drie modelle. Alle modelle het ouderdom by T ingesluit1 as 'n kontrole veranderlike. Maksimum waarskynlikheid Sterk skatting is gebruik om modelle te skat. Analise is uitgevoer in Mplus (Weergawe 7.3; Muthén en Muthén ).

Results

Tabel 1 toon die voorkoms van die ses simptome van dwangmatige gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal in die deursnitmonster van 331 seuns. Soos verwag, het die meeste manlike adolessente gebruikers van seksueel eksplisiete internetmateriaal geen dwangneigings gerapporteer wat verband hou met die gebruik daarvan nie. Tog is 4.2–11.2% van die steekproef minstens “soms” simptome van dwanggebruik ervaar. Die gemiddelde telling op die gekombineerde maatstaf van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal by T1 was 1.63 (SD = 3.15) met 'n minimum van 0 en 'n maksimum van 24 (mediaan = 0); die gemiddelde telling by T2 was 1.98 (SD = 3.29) met 'n minimum van 0 en 'n maksimum van 19 (mediaan = 1). Tabel 2 toon korrelasies (deursnit en lengte) tussen die veranderlikes van belang. Hoër vlakke van impulsiwiteit en oormatige seksuele belangstelling en laer vlakke van wêreldwye selfbeeld was dwarsdeursnee geassosieer met hoër tellings op seunsimptome van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal. In die lengte is hoër vlakke van depressie, affektiewe psigopatiese eienskappe en oormatige seksuele belangstelling en laer vlakke van wêreldwye selfbeeld geassosieer met hoër tellings op dwangmatige gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal 6 maande later (sien Tabel 2).

Tabel 2 

Beskrywende statistiek en korrelasies tussen seuns se kompulsiewe SEIM-gebruik en maatreëls van sielkundige welsyn, seksuele belange / gedrag, en impulsiewe-psigopatiese persoonlikheid

Om die unieke belangrikheid van hierdie faktore te evalueer in die voorspelling van seuns se simptome van die verpligte gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal, is negatiewe binomiale regressie-analises uitgevoer. tafel 3 toon die resultate van die dwarssnit (links kolom) en longitudinale (regter kolom) modelle. Deursnee het faktore binne twee domeine ontstaan ​​as belangrike voorspellers van simptome van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal. In die psigologiese welstandsmodel (Model 1) het die globale selfbeeld negatief voorspel dat simptome van simptome gebruik word, wat aandui dat seuns met relatief laer vlakke van globale selfbeeld groter risiko het vir die ontwikkeling van problematiese gebruik van seksueel eksplisiete Internet materiaal. Daarbenewens het oormatige seksuele belangstelling in die seksuele belange / gedragsmodel (Model 2) positiewe simptome van kompulsiewe gebruik voorspel. Geen faktore in die impulsiewe-psigopatiese persoonlikheidsmodel (Model 3) het simptome van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal aansienlik voorspel nie. Wanneer die beduidende faktore van die sielkundige welsyns- en seksuele belange / gedragsdomeine in 'n vierde model gesamentlik oorweeg word, het globale selfbeeld en oormatige seksuele belangstelling albei betekenisvolle en unieke voorspellers van seuns se kompulsiewe gebruiksimptome gebly (kyk tabel 3; linkerkolom).

Tabel 3 

Resultate van negatiewe binomiale regressiemodelle wat seuns se kompulsiewe SEIM-gebruik voorspel by T1 (dwarsdeursnit, links kolom) en T2 (longitudinale, regter kolom)

Deur aan te pas vir simptome op die basislyn, kan longitudinale analises die identifisering van risikofaktore moontlik maak wat relatiewe toename in seuns se simptome van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal oor tyd voorspel. In die sielkundige welstandsmodel het depressie 6 maande later by T relatief hoër tellings op dwanggebruiksimptome voorspel2. Daarbenewens het oormatige seksuele belangstelling in die seksualiteitsmodel relatief hoër tellings op die kompulsiewe gebruiksimptome by T voorspel2. Impulsiewe-psigopatiese persoonlikheidseienskappe het nie die simptome van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal lankliks voorspel nie. Wanneer depressie en oormatige seksuele belang as gesamentlik beskou is (Model 4), was depressie slegs 'n belangrike voorspeller van relatief hoër tellings op simptome van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal by T2 (sien Tabel 3; regter kolom).

Bespreking

Alhoewel navorsing oor die uitwerking van jongmense se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal die afgelope jare gestaag gegroei het, is kennis oor die dwanggebruik van hierdie tipe aanlyn-inhoud onder adolessente grootliks ontbreek. Navorsers en klinici het daarop gewys dat dwangse seksverwante aanlyngedrag tydens adolessensie ernstige en volgehoue ​​implikasies tydens die ontwikkeling kan hê. Byvoorbeeld, baie volwasse gediagnoseerde seksverslaafdes het gerapporteer dat hul optrede uit seksuele gedrag begin het met preadolence of adolessensie - dikwels met 'n oormatige belangstelling in pornografie (Cooper et al. ; Sussman ). Daarom is die belangrikheid van die identifisering van die faktore wat geassosieer word met 'n verhoogde kwesbaarheid vir die ontwikkeling van tendense van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal gedurende adolessensie. Die doel van hierdie studie was om te ondersoek hoe faktore uit drie verskillende psigososiale domeine (dws sielkundige welsyn, seksuele belange / gedrag en impulsiewe-psigopatiese persoonlikheid) simptome van seksuele eksplisiete internetmateriaal onder adolessente seuns voorspel het.

Psigososiale faktore wat Boys se simptome van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal voorspel

Soos verwag, het die meeste gebruikers van seksueel eksplisiete internetmateriaal in ons steekproef van Nederlandse manlike adolessente geen dwangneigings gerapporteer wat verband hou met die gebruik daarvan nie. Desondanks het 'n klein groepie seuns (dws tussen 4.2 en 11.2%) af en toe kompulsiewe gebruiksimptome ervaar. Resultate van ons deursnee-ontledings het getoon dat laer vlakke van wêreldwye selfbeeld en hoër vlakke van oormatige seksuele belangstelling die simptome van seuns van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal voorspel het. Verder het longitudinale ontledings aangedui dat hoër vlakke van depressiewe gevoelens en weer eens buitensporige seksuele belangstelling 6 maande later relatief hoër tellings op seunsimptome van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal voorspel het, met eersgenoemde die bestendigste voorspeller. Interessant genoeg, wêreldwye selfbeeld en depressie het as afsonderlike voorspellers in afsonderlike ontledings verskyn. Daar moet egter op gelet word dat hierdie faktore sterk onderling verband hou. Die nie-betekenisvolheid van wêreldwye selfbeeld in die lengteanalises en die nie-betekenisvolheid van depressie in die gelyktydige ontledings impliseer dus nie dat hierdie faktore onbelangrike voorspellers is nie. Inteendeel, 'n lae wêreldwye selfbeeld en depressiewe gevoelens kan albei manifestasies wees van 'n dieper gewortelde negatiewe affektiewe toestand. Impulsiewe en psigopatiese persoonlikheidseienskappe, wat beduidend geassosieer is met dwanggebruiksimptome in tweeveranderlike ontledings, was geen unieke voorspellers wanneer dit in die multivariate regressiemodelle opgeneem is nie.

Hierdie bevindings ondersteun idees uit die literatuur, sowel as die hipotese van hierdie studie, dat verskillende psigososiale domeine betrokke is by die ontwikkeling van dwangende gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal (bv. Cooper et al. , ; Seer en Blaszczynski ). Eerstens, in ooreenstemming met die aannames van die Pathways Model (Nower and Blaszczynski ) en bevindings onder volwasse cybersex-gebruikers (Cooper et al. ), toon ons resultate dat adolessente seuns wat gekenmerk word deur laer sielkundige welsyn, 'n groter risiko het om te vorder na die problematiese gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal. Vorige studies het herhaaldelik gereeld en / of kompulsiewe gebruik van (aanlyn) seksuele inhoud aan sielkundige nood gekoppel (bv. Cooper et al. ; Delmonico en Griffin ; Grubbs et al. ; Sussman ). Alhoewel hul ontwerpe 'n ondersoek na die oorsaaklike rigting van hierdie verband uitgesluit het, het baie van hierdie studies voorgestel dat individue wat aan swak sielkundige welstand ly, aanlyn seksuele inhoud kan gebruik as 'n hanteringsmeganisme of as 'n manier om hul dysforie te verlig. Ons lengteanalises bied voorlopige ondersteuning vir hierdie idee deur aan te toon dat hoër vlakke van depressie 6 maande later relatiewe toenames in seuns se simptome van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal voorspel het. Hierdie bevinding kan aandui dat seuns wat depressiewe of angstige gevoelens ervaar, hulle tot hierdie materiaal wend in 'n poging om te ontsnap uit of hul negatiewe affektiewe toestande te verminder; tog ontwikkel hulle addisionele probleme. Dit is egter ook moontlik dat swak sielkundige welstand en kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal wederkerig verband hou en mekaar met verloop van tyd versterk. Byvoorbeeld, dwanggebruikers van seksueel eksplisiete internetmateriaal kan gevoelens van depressie en verminderde selfbeeld ervaar omdat hulle die nadelige gevolge van hul gebruik raaksien, wat weer kan lei tot verdere toename in hul gebruik om hul emosionele nood die hoof te bied ( Cooper et al. ). Meer longitudinale navorsing deur gebruik te maak van dwarsliggende paneelontwerpe is nodig om die rigting van hierdie verhoudings te bepaal en behandelingsprogramme vir beide emosionele probleme en kompulsiewe seksverwante internetgebruik in te lig.

Tweedens, dui ons resultate daarop dat adolessente seuns met oormatige seksuele belangstelling 'n groter risiko het vir die ontwikkeling van tendense van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal. Die konseptualisering van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal as 'n tegnologiese variant van hiperseeksuele gedrag of seksverslawing was 'n onderwerp van debat (Griffith ; Ross et al. ), en hoewel sommige studies inderdaad getoon het dat selfversorgde hoë seksuele begeertes die sterkste voorspeller was van die problematiese gebruik van sulke materiaal (Svedin et al. ; Twohig et al. ), ander het geen verband tussen hierdie verskynsel en seksualiteitsverwante veranderlikes gevind nie (Ross et al. ). Hierdie teenstrydige bevindinge kan verduidelik word deur Cooper et al.'S () Teoretiese onderskeid tussen emosioneel-kwesbare (dws dikwels geen geskiedenis van seksuele probleme) en seksueel kompulsiewe (dws gekenmerk deur seksuele probleme / seksuele gedrag) subtipes van internetgebruikers. Dit is, oormatige seksuele belangstelling kan die onderliggende probleem vir sommige wees, maar nie alle dwanggebruikers van seksueel eksplisiete internetmateriaal nie. Alhoewel die analitiese ontwerp van ons data ons nie toelaat om verskillende subtipes empiries te identifiseer nie, ondersteun ons resultate die onderskeid wat Cooper et al voorgestel het. () deur te toon dat beide globale selfbeeld en oormatige seksuele belangstelling betekenisvolle gelyktydige voorspellers bly het van simptome van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal wanneer dit gesamentlik oorweeg word. Daar moet kennis geneem word dat die statistiese betekenis van oormatige seksuele belangstelling in die longitudinale ontledings verdwyn wanneer dit saam met depressie gemodelleer word; Hierdie bevinding kan egter waarskynlik verklaar word deur die feit dat vorige simptome van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal (by T1) het reeds 'n aansienlike deel van variansie verduidelik, wat 'n kleiner hoeveelheid variansie laat verduidelik wat deur die psigososiale faktore verduidelik word. Langdurige en persoongesentreerde benaderings, soos latente klasgroei-analise, sal nuttig wees om die prosesse wat betrokke is by die ontwikkeling van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal in potensiële duidelike subtipes van jong gebruikers, uit te lig. Kennis oor verskillende subtipes van jong dwanggebruikers en hul unieke eienskappe en etiologie kan gesondheidspraktisyns lei deur die vroeë identifisering van risiko-jeugdiges en die ontwikkeling van maatreëlde voorkomings- en intervensiepogings te verbeter.

Ons resultate bied min empiriese ondersteuning vir die rol van impulsiewe en psigopatiese persoonlikheidstrekke in die ontwikkeling van dwangende gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal onder adolessente seuns. 'N moontlike verduideliking vir die gebrek aan bevindings met betrekking tot hierdie domein is dat die gebruik van seksueel eksplisiete internet materiaal - gewoonlik 'n alleenstaande gedrag wat in privaatheid agter 'n skerm voorkom - relatief min onmiddellike en konkrete effekte het, soos monetêre winste of verliese (bv. as gevolg van dobbelary), dronkenskap (bv. as gevolg van substansgebruik) of statuswins (bv. in portuurkontekste). As sodanig kan seksueel-stimulerende, seksueel eksplisiete internetmateriaal nie die tipe sensasie of opwinding bied wat individue wat in impulsiwiteit hoog is nie, spesifiek kan nastreef. In plaas daarvan kan die jeug hoog in impulsiwiteit of psigopatie meer geneig wees om geleenthede te soek om in seksuele gedrag op die regte pad betrokke te raak, met meer moontlikhede vir onmiddellike bevrediging; 'n idee gestaaf deur ons data wat beduidende positiewe assosiasies toon tussen impulsiwiteit en interpersoonlike psigopatiese eienskappe en seuns se ondervinding met seksuele gedrag. Met ander woorde, dit mag wees dat Nower en Blaszczynski () antisosiale-impulsivistiese pad is een spesifiek vir "hoë wins / hoë verlies" -gedrag soos dobbelary, en is nie van toepassing op manlike adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal nie.

Die pogings in hierdie studie om die psigososiale faktore wat betrokke is by die ontwikkeling van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal onder adolessente seuns, is voorlopig en die resultate moet met omsigtigheid geïnterpreteer word. Ons studie het die voorspellers van simptome van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal, eerder as die eienskappe van gediagnoseerde dwanggebruikers. Dit is moontlik dat diegene met 'n volledige diagnose gekenmerk word deur 'n ander psigososiale profiel. Verder stem ons saam met ander navorsers (bv. Sussman ) dat dit nie altyd ondubbelsinnig duidelik is wanneer adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal as kompulsief of problematies beskou moet word nie, en wanneer dit nie behoort nie. Gegewe hul vinnig veranderende hormonale vlakke en gepaardgaande toenames in seksuele belangstelling en eksplorasie (Savin-Williams en Diamond ), ervarings soos uitsien na die volgende keer wat jy seksueel eksplisiete internetmateriaal kan gebruik, of dit moeilik vind om ophou om sulke materiaal te gebruik, kan beskou word as tipies van die adolessente fase eerder as simptome van kompulsiewe gedrag (Sussman ). Aan die ander kant kan seksueel eksplisiete internetmateriaal wat gebruik word om negatiewe affektiewe toestande te gebruik, of gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal wat negatiewe gevolge tot gevolg het, as oorsake van kommer in enige stadium van ontwikkeling beskou kan word. Daarbenewens kan selfs die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal nie kompulsief wees nie, maar dit kan egter 'n verskeidenheid seksuele houdings, emosies en gedrag beïnvloed, veral onder adolessente wat hul seksuele self ondersoek en ontwikkel (vir hersiening, sien Owens et al. ). As sodanig kan ons resultate beskou word as 'n belangrike eerste stap in die verstaan ​​van die dwangende gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal onder adolessente seuns, en kan 'n beginpunt vorm vir meer omvattende ondersoek na die verskynsel.

Beperkings

Sommige beperkings van hierdie studiebevelbriefbespreking. Eerstens het ons studie slegs korttermynverhoudings (dws gelyktydige verenigings en verenigings oor 'n 6-maandinterval) ondersoek tussen psigososiale faktore en seuns se simptome van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal. Dit is dus nie duidelik of sielkundige welsyn en oormatige seksuele belangstelling risikofaktore vorm vir die verpligte gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal later in adolessensie of volwasse jare nie, of die verhoudings wat in hierdie studie gevind word, verminder as adolessente volwassen word. Langdurige navorsing oor langer tydperke is nodig om die stabiliteit van die kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal te verhelder, asook die rol van verskillende psigososiale domeine by die aanvang en instandhouding van dwanggebruikstendense. Sulke studies moet ook kyk na die gevolge wat die verpligte gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal kan hê op latere psigososiale funksionering. Tweedens, hierdie studie het selfverslagmaatreëls gebruik, wat onderhewig kan wees aan reaksie-vooroordeel. Hoewel selfverslag steeds die mees algemene metode is om data oor seksualiteit te versamel, is dit goed gedokumenteer dat adolessente hul seksuele belange en (aanlyn) gedrag kan onderpresteer weens vrees vir verleentheid, afkeuring of sosiale sanksies (Brener et al. ). Derdens, ons resultate is gebaseer op 'n geriefs monster in Nederland wat deur skole gewerf is. Dit kan wees dat daardie jeug wat die meeste ly van tendense van dwanggebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal, onderverteenwoordig is in ons steekproef, weens hul groter waarskynlikheid om skoolprobleme en / of ander psigopatologie te hê, benewens hul dwanggebruik van aanlyn seksuele inhoud (Sussman ). Dus, die mate waarin ons resultate veralgemeen kan word na ander populasies van adolessente, vereis verdere ondersoek. Toekomstige studies moet ook ondersoek instel na tendense van die verpligte gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en die gepaardgaande psigososiale faktore onder adolessente meisies. Dit was nie moontlik in ons studie weens die lae selfversorgde gebruik van hierdie materiaal.

Gevolgtrekking

Die kragtige en gerieflike fasette van die internet maak die verbruik van seksuele materiale makliker as ooit tevore; maar terselfdertyd kan hulle veral adolessente kwesbaar maak vir die ontwikkeling van problematiese of kompulsiewe tendense wat verband hou met die gebruik van sulke materiale. Hierdie studie het 'n belangrike bydrae gelewer tot hierdie relatief understudied verskynsel in adolessensie, deur te wys dat beide laer sielkundige welsyn en oormatige seksuele belangstelling die seuns se simptome van dwanglike gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal voorspel. Die identifisering van die psigososiale domeine en faktore wat uniek verband hou met die neiging tot die verpligte gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal onder adolessente, is 'n kritieke eerste stap in die ontwikkeling van meer doeltreffende siftings- en behandelingsprotokolle wat die behoeftes van spesifieke problematiese gebruikers van hierdie materiaal rig. Kennis oor risikofaktore kan ook bewustheid onder ouers en onderwysers verhoog, die oop kommunikasie tussen hulle en adolessente oor hul internetgebruik en affektiewe state stimuleer, en die vroeë signalering van probleme verbeter. Terselfdertyd is meer voornemende en persoongesentreerde navorsing nodig om etiologies afsonderlike profiele van jong kompulsiewe gebruikers van seksueel eksplisiete internetmateriaal te identifiseer en te verfyn wat die basis moet vorm vir gepaste voorkomings- en intervensiepogings.

Erkennings

Data vir die huidige studie is ingesamel as deel van 'n groter longitudinale studie wat in Nederland bekend staan ​​as "Project STARS", wat deur die Nederlandse Organisasie vir Wetenskaplike Navorsing (NWO) en die Fonds befonds word. vir Wetenskaplike Navorsing van Seksualiteit (FWOS) [NWO Grant No. 431-99-018].

Skrywer Bydraes

SD ontken van die studie, het deelgeneem aan sy ontwerp en koördinasie, die statistiese ontledings uitgevoer en die manuskrip opgestel; RE, LB, IV en TB wat uit die studie ontstaan ​​het, het aan die ontwerp en koördinasie deelgeneem, en die manuskrip krities hersien. Alle outeurs het die finale manuskrip soos voorgelê, goedgekeur.

Biographies

Suzan M. Doornwaard

is 'n postdoktorale genoot by die Departement Interdissiplinêre Sosiale Wetenskappe, Universiteit Utrecht, Nederland. Sy het haar PhD in 2015 behaal met 'n verhandeling oor die rol van die internet in adolessente seksuele ontwikkeling. Haar belangrikste navorsingsbelange is (sosiale) mediagebruik, adolessente seksuele ontwikkeling, jeugkultuur en adolessente risikogedrag. Sy het longitudinale, eksperimentele en kwalitatiewe studies gedoen. Haar werk het onlangs verskyn in Ontwikkelingsielkunde, Kindergeneeskunde en Joernaal van Adolessente Gesondheid.

Regina JJM van die Eijnden

sosiale sielkundige, het haar PhD in 1998 behaal met haar proefskrif oor die impak van voorkomsinligting oor veilige en onveilige seks. Tans werk sy as medeprofessor aan die Departement Sosiale Wetenskappe van die Universiteit Utrecht. Haar hoofbelangstelling is in voorspellers van (ontwikkelingsweë van) substansgebruik en verslawende gedrag, insluitend gedragsmoontlikhede soos dwangende internetgebruik (bv. Speel, sosiale media gebruik en porno gebruik) onder adolessente.

Laura Baams

is 'n postdoktorale genoot in Ontwikkelingsielkunde, Universiteit Utrecht. Haar belangrikste navorsingsbelange sluit in adolessente seksuele ontwikkeling, geslag en seksuele oriëntasie. Spesifiek, voer sy beide kwantitatiewe en kwalitatiewe werk uit om seksuele en geslagsvooroordeel te verstaan ​​en hoe dit verband hou met die geestesgesondheid van LGBT-jeugdiges. Haar navorsing het onlangs verskyn in Ontwikkelingsielkunde, Tydskrif vir Adolessente Gesondheid, en Argiewe van Seksuele Gedrag.

Ine Vanwesenbeeck

is 'n toegewyde Professor in Seksuele Ontwikkeling, Diversiteit en Gesondheid aan die Universiteit van Utrecht en verbind met Rutgers, kundige sentrum vir seksuele en voortplantingsgesondheid en -regte (SRHR), as senior adviseur. Sy werk al jare lank op die gebied van SRHR as 'n kenner op geslag en seksualiteit. Haar primêre navorsingsbelange hou verband met die epidemiologie van seksuele gesondheid, seksuele aggressie en viktimisering, sekswerkers se gesondheid en regte, seksuele mediagebruik, seksuele diversiteit en seksuele politiek.

Tom FM ter Bogt

is professor Populêre Musiek en Jeugkultuur aan die Universiteit van Utrecht. Hy het sy doktorsgraad behaal met 'n proefskrif oor die geskiedenis van protestante werksetiek in Nederland en werksetiek onder hedendaagse adolessente. Hy is die outeur van twee boeke oor jeug en jeugkultuur en het 'n televisiereeks oor jeugkultuur en popmusiek geskryf. Sy belangrikste navorsingsbelange is popmusiek, jeugkultuur, adolessente probleemgedrag en substansgebruik.

Voldoening aan etiese standaarde

Botsende belange

Die outeurs verklaar dat hulle geen belange het nie.

Navorsingsbelange

adolessensie; media; Sosiale media; Seksuele ontwikkeling; Jeugkultuur; Pop Musiek.

voetnote

1Die helfte van die projek STARS longitudinale steekproef het uit meisies bestaan. As gevolg van hul lae selfversorgde gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal, kon ons egter nie meisies se simptome van seksuele eksplisiete internetmateriaal in die huidige studie ondersoek nie.

Verwysings

 • Andershed H, Hodgins S, Tengström A. Konvergerende geldigheid van die Jeug Psigopatiese Eienskappe Inventaris (YPI): Vereniging met die Psigopatiese Checklist: Jeug weergawe (PCL: YV) Assessering. 2007; 14: 144-154. doi: 10.1177 / 1073191106298286. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Bogaert AF. Persoonlikheid, individuele verskille en voorkeure vir die seksuele media. Argiewe van seksuele gedrag. 2001; 30: 29-53. doi: 10.1023 / A: 1026416723291. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Boies SC, Cooper A, Osborne CS. Variasies in internetverwante probleme en psigososiale funksionering in aanlyn seksuele aktiwiteite: Implikasies vir sosiale en seksuele ontwikkeling van jong volwassenes. Cyberpsigologie en Gedrag. 2004; 7: 207-230. doi: 10.1089 / 109493104323024474. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Brener ND, Billy JO, Grady WR. Assessering van faktore wat die geldigheid van selfversorgde gesondheidsrisiko-gedrag onder adolessente beïnvloed: Bewyse uit die wetenskaplike literatuur. Tydskrif van Adolessente Gesondheid. 2003; 33: 436-457. doi: 10.1016 / S1054-139X (03) 00052-1. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Cameron AC, Trivedi PK. Regressie-analise van teldata. New York, NY: Cambridge Press; 1998.
 • Cooper A. Seksualiteit en die internet: Surf in die nuwe millennium. Cyberpsychology and Behavior. 1998; 1: 181-187. doi: 10.1089 / cpb.1998.1.187. [Kruisverwysing]
 • Cooper A, Delmonico DL, Griffin-Shelley E, Mathy RM. Aanlyn seksuele aktiwiteit: 'n Ondersoek na potensieel problematiese gedrag. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit: die tydskrif vir behandeling en voorkoming. 2004; 11: 129–143. doi: 10.1080 / 10720160490882642. [Kruisverwysing]
 • Cooper A, Putnam DE, Planchon LA, Boies SC. Aanlyn seksuele kompulsiwiteit: verstrengel in die net. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit: die tydskrif vir behandeling en voorkoming. 1999; 6: 79–104. doi: 10.1080 / 10720169908400182. [Kruisverwysing]
 • Davis RA. 'N Kognitiewe gedragsmodel van patologiese internetgebruik. Rekenaars in Menslike Gedrag. 2001; 17: 187-195. doi: 10.1016 / S0747-5632 (00) 00041-8. [Kruisverwysing]
 • Delmonico DL, Griffin EJ. Cybersex en die E-tiener: Wat huweliks- en gesinsterapeute moet weet. Tydskrif vir huweliks- en gesinsterapie. 2008; 34: 431–444. doi: 10.1111 / j.1752-0606.2008.00086.x. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Doornwaard SM, Van die Eijnden RJJM, Overbeek G, Ter Bogt TFM. Differensiële ontwikkelingsprofiele van adolessente wat seksueel eksplisiete internetmateriaal gebruik. Die Tydskrif vir Geslagsnavorsing. 2015; 52: 269-281. doi: 10.1080 / 00224499.2013.866195. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Eysenck SBG, Eysenck HJ. Impulsiwiteit en ondernemingszin: Hul posisie in 'n dimensionele stelsel van persoonlikheidsbeskrywing. Sielkundige Verslae. 1978; 43: 1247-1255. doi: 10.2466 / pr0.1978.43.3f.1247. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Griffith M. Geslagverslawing op die internet. Janus Hoof. 2004; 7: 188-217.
 • Grubbs JB, Volk F, Exline JJ, Pargament KI. Gebruik van internetpornografie: Vermeende verslawing, sielkundige nood, en die validering van 'n kort mate. Tydskrif van Geslags- en Huweliksterapie. 2015; 41: 83-106. doi: 10.1080 / 0092623X.2013.842192. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Gupta R, Nower L, Derevensky JL, Blaszczynski A, Faregh N, Temcheff C. Probleem dobbel in adolessente: 'n Ondersoek na die paadjie model. Tydskrif van dobbelstudie. 2013; 29: 575-588. doi: 10.1007 / s10899-012-9322-0. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Harter S. Handleiding vir die selfpersepsieprofiel vir kinders. Denver, CO: Universiteit van Denver; 1985.
 • Harter S. Selfpersepsieprofiel vir adolessente: Handleiding en vraelyste. Denver, CO: Universiteit van Denver; 2012.
 • Hillege S, Das J, De Ruiter C. Die Jeug Psigopatiese eienskappe Inventaris: Psigometriese eienskappe en die verhouding daarvan tot substansgebruik en interpersoonlike styl in 'n Nederlandse steekproef van nie-verwysende adolessente. Joernaal van Adolessensie. 2010; 33: 83-91. doi: 10.1016 / j.adolescence.2009.05.006. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Kandel D, Davies M. Epidemiologie van depressiewe bui in adolessente: 'n Empiriese studie. Argiewe van Algemene Psigiatrie. 1982; 39: 1205-1212. doi: 10.1001 / archpsyc.1982.04290100065011. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Madden M, Lenhart A, Meave D, Cortesi S, Gasser U. Teens en tegnologie 2013. Washington, DC: Pew Internet en American Life Project; 2013.
 • Meerkerk G, Van die Eijnden RJJM, Vermulst AA, Garretsen HFL. Die Compulsive Internet Use Scale (CIUS): Sommige psigometriese eienskappe. Cyberpsigologie en Gedrag. 2009; 12: 1-6. doi: 10.1089 / cpb.2008.0181. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Muthén, LK, & Muthén, B. (2014). Mplus-weergawe 7.3. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.
 • Saaier L, Blaszczynski A. Die Paaie Model as skade minimering vir jeugspelers in opvoedkundige instellings. Kinder- en Adolessente Maatskaplike Werkjoernaal. 2004; 21: 25-45. doi: 10.1023 / B: CASW.0000012347.61618.f7. [Kruisverwysing]
 • Owens EW, Behun RJ, Manning JC, Reid RC. Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n Oorsig van die navorsing. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit. 2012; 19: 99–122. doi: 10.1080 / 10720162.2012.660431. [Kruisverwysing]
 • Peter J, Valkenburg PM. Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing. 2006; 33: 178-204. doi: 10.1177 / 0093650205285369. [Kruisverwysing]
 • Peter J, Valkenburg PM. Die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en sy antecedente: 'n longitudinale vergelyking van adolessente en volwassenes. Argiewe van seksuele gedrag. 2011; 40: 1015-1025. doi: 10.1007 / s10508-010-9644-x. [PMC gratis artikel] [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Ross MW, Månsson SA, Daneback K. Voorkoms, erns en korrelate van problematiese seksuele internetgebruik in Sweedse mans en vroue. Argiewe van seksuele gedrag. 2012; 41: 459-466. doi: 10.1007 / s10508-011-9762-0. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Savin-Williams RC, Diamond LM. Seks. In: Lerner RM, Steinberg L, redakteurs. Handboek van adolessente sielkunde. 2. Hoboken, NJ: Wiley; 2004. pp. 189-231.
 • Snell WE, Papini DR. Die Seksualiteitsskaal: 'n Instrument om seksuele aansien, seksuele depressie en seksuele bekommernis te meet. Die Tydskrif vir Geslagsnavorsing. 1989; 36: 256-263. doi: 10.1080 / 00224498909551510. [Kruisverwysing]
 • Straat van MAE, Treffers Ph D A. Die Adolescenten-Versie van die CBSK. Oegstgeest, Nederland: Academisch Sentrum Kinder-en Jeugd Psychiatrie Curium; 1989.
 • Sussman S. Seksuele verslawing onder tieners: 'n Oorsig. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit: die tydskrif vir behandeling en voorkoming. 2007; 14: 257–278. doi: 10.1080 / 10720160701480758. [Kruisverwysing]
 • Svedin CG, Ǻkerman I, Priebe G. Gereelde gebruikers van pornografie. 'N Bevolkingsgebaseerde epidemiologiese studie van Sweedse manlike adolessente. Joernaal van Adolessensie. 2011; 34: 779-788. doi: 10.1016 / j.adolescence.2010.04.010. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Twohig-LP, Crosby JM, Cox JM. Kyk na internetpornografie: Vir wie is dit problematies, hoe en waarom? Seksuele verslawing en kompulsiwiteit: die tydskrif vir behandeling en voorkoming. 2009; 16: 253–266. doi: 10.1080 / 10720160903300788. [Kruisverwysing]
 • Van Baardewijk Y, Andershed H, Stegge H, Nilsson KW, Scholte E, Vermeiren R. Ontwikkeling en toetse van kort weergawes van die Jeug Psigopatiese Eienskappe Inventaris en die Jeug Psigopatiese Eienskappe Inventaris-Kind Weergawe. Europese Tydskrif vir Psigologiese Assessering. 2010; 26: 122-128. doi: 10.1027 / 1015-5759 / a000017. [Kruisverwysing]
 • Vanwesenbeeck I. Psigoseksuele korrelate om seksueel eksplisiete seks op televisie onder vroue in Nederland te sien. Die Tydskrif vir Geslagsnavorsing. 2001; 38: 361-368. doi: 10.1080 / 00224490109552107. [Kruisverwysing]
 • Vitaro F, Arseneault L, Tremblay RE. Disposisionele voorspellers van probleem dobbel in manlike adolessente. Amerikaanse Tydskrif vir Psigiatrie. 1997; 154: 1769-1770. doi: 10.1176 / ajp.154.12.1769. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Wichstrøm L. Harter se selfpersepsieprofiel vir adolessente: Betroubaarheid, geldigheid en evaluering van die vraagformaat. Blaar van Persoonlikheidsassessering. 1995; 65: 100-116. doi: 10.1207 / s15327752jpa6501_8. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Wolak J, Mitchell K, Finkelhor D. Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale voorbeeld van jeug-internetgebruikers. Pediatrics. 2007; 119: 247-257. doi: 10.1542 / peds.2006-1891. [PubMed] [Kruisverwysing]
 • Jong KS. Die evaluering en behandeling van internetverslawing. In: VandeCreek L, Jackson T, redakteurs. Innoverings in kliniese praktyk: 'n bronboek. Sarasota, FL: Professionele Resource Press; 1999. pp. 19-31.