Massamedia-effekte op seksuele gedrag van die jeug om die eis vir oorsaaklikheid te evalueer (2011)

Wright, PJ (2011). massa

Annale van die Internasionale Kommunikasie Vereniging, 35(1), 343-385.

abstrakte

Studies van die impak van die hoofstroommassamedia op jongmense se seksuele gedrag is stadig om te akkumuleer ondanks die lang bewyse van aansienlike seksuele inhoud in die massamedia. Die seksuele media-effekte-landskap het in onlangse jare egter aansienlik verander, aangesien navorsers uit talle dissiplines die oproep beantwoord het om hierdie belangrike gebied van seksuele sosialiseringstudies aan te spreek. Die doel van hierdie hoofstuk is om die deelversameling van opgehoopte studies oor seksuele gedragseffekte te hersien om vas te stel of hierdie werkwerk 'n oorsaaklike gevolgtrekking regverdig. Die standaarde vir kousale inferensie wat deur Cook en Campbell (1979) artikuleer word, word aangewend om hierdie doelwit te bereik. Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat die navorsing tot dusver die drempel van motivering vir elke kriterium oorskry en dat die massamedia byna sekerlik 'n oorsaaklike invloed op die jeug seksuele gedrag van die Verenigde State uitoefen.