Ouers, maats en pornografie: sosiale voorspellers van adolessente sexting-gedrag en die invloed van geslags- en ouerbemiddeling.

Abstract

Ouers en beleidmakers het hul kommer uitgespreek oor die ontwikkelende neiging van adolessente en die gepaardgaande risiko's. 'N Groeiende navorsingsgroep het probeer om beide voorspellers en uitkomste van adolessente sexting te ondersoek ten einde die verskynsel beter te begryp, maar daar is nog baie onbekend rakende die faktore wat adolessente se betrokkenheid by sexting-gedrag beïnvloed. Die doel van die huidige studie was om te ondersoek hoe adolessente se pornografiese gebruik, portuurnorme, geslag en hul ouers se bemiddeling van sexting hul geslagte, stuur en werf, beïnvloed. 'N Aanlyn-opname van 690 adolessente (tussen die ouderdomme van 15 - 18) van regoor die Verenigde State is uitgevoer. Meervoudige regressie-ontledings demonstreer dat adolessente se pornografie gebruik en eweknie-beskrywende en onwettige norme rakende sexting aansienlik geassosieer word met die versending, ontvang en oproep van geslagte. Modereringanalises met behulp van PROCESS SPSS dui daarop dat ouers se aktiewe bemiddeling van sexting nie die invloed van pornografiese gebruik op sexting doeltreffend beïnvloed nie, maar in sommige gevalle kan terugbrand en lei tot meer gereelde sexting. Verder lyk dit asof ouers se outonomie-ondersteunende beperkende bemiddeling van sexting die reaksies van adolessente op portuurbeskrywende norme rakende sexting, maar nie opregtelike norme, effektief verander nie. Laastens suggereer modereringsmodelle dat die invloed van portuurnorme (beide beskrywend en onwettig) op sexting-gedrag sterker is vir adolessente seuns as vir meisies. Hierdie bevindings het praktiese implikasies vir ouers en beleidmakers wat poog om tussentydse intervensies toe te dien.
datum

2019-08

skrywer
Densley, Rebecca
0000-0002-9848-8766.