Pornifikasie: Die Veranderende Kultuur Van Seks En Seksuele Gedrag Van Jong Persone In Riviere Staat (2018)

LINK NA PDF VAN VOLLEDIGE STUDIE

Suid-Suid-Tydskrif van Kultuur en Ontwikkeling Vol 20 (2), September, 2018

Kultuurnavorsingsuitgewers

Nwakanma, Emmanuel

[e-pos beskerm]

Departement Sosiologie, Fakulteit Sosiale Wetenskappe, Universiteit van Port Harcourt, Rivers State, Nigerië

Abstract

Hierdie studie ondersoek jongmense se houding teenoor die verspreiding van pornografie en die uitwerking daarvan op die samelewing. Gedryf deur globalisering word pornografie geleidelik 'n erkende en normale deel van ons kultuur geword. Die beskikbaarheid, toegang en aanvaarding het ons omgewing laat oorspoel met seksueel eksplisiete klanke en beelde. Vandag is dit baie makliker om pornografie te kry as om dit te vermy, aangesien die hoofstroommedia maklik allerhande seksueel eksplisiete materiaal beskikbaar stel. Die kommer hier is nie "waarom" pornografie in die samelewing nie, eerder is dit "hoe" pornografie die samelewing raak. Gevolglik het verskeie geleerdes hulself bekommerd oor hoe pornografie mense se gedrag beïnvloed, veral hul seksuele gedrag, houdings teenoor mans en vroue, en hoe pornografie bydra tot ongelykheid, verkragting en ander seksuele misdade wat vandag in ons samelewing voorkom. Hierdie studie, met behulp van die opname ontwerp, gekombineer teoretiese en empiriese data om te verduidelik oor die uitwerking van die groeiende porno-kultuur in ons samelewing vandag. 300 persone tussen die ouderdomme van 15 - 35 jaar het die steekproefgrootte van hierdie studie gevorm. Die studie het aan die lig gebring dat pornografie vandag in ons samelewing heftig geword het en bydra tot die opkoms van riskante seksuele gedrag onder jongmense in Rivers State. In die studie het 70% (n = 210) van die respondente het ingestem dat pornografie negatief hul houding teenoor vroue en hul begrip van geslagsverskille beïnvloed het. Die studie het ook aan die lig gebring dat baie mense voel dat pornografie as 80.6% beskou moet word (n = 242) van die respondente het ingestem dat pornografie in Nigerië gereguleer moet word.