Pornografiese blootstelling oor die lewensloop en die erns van seksuele misdrywe: Imitasie en katartiese effekte (2011)

Deel 40, Uitgawe 1, Januarie-Februarie 2012, Bladsye 21-30

Abstract

Doel

Die bestaande studiebeurs het die vermeende skakel van pornografie na die pleeg van seksmisdaad ondersoek. Daar is egter feitlik geen navorsing wat daarop dui of die blootstelling van 'n oortreder aan pornografie gedurende baie verskillende lewensfases die geweld van 'n seksmisdryf verhoog nie. Die huidige studie spreek hierdie leemte aan.

Metodes

Met behulp van terugwerkende longitudinale data ondersoek ons ​​sistematies die effek van oortreding van oortrederpornografie tydens adolessensie, volwassenheid en onmiddellik voor die misdryf op die vlak van liggaamlike besering, asook die mate van vernedering wat seksuele misdaadslagoffers ervaar.

Results

Bevindinge dui aan dat adolessente blootstelling 'n beduidende voorspeller van die verheffing van geweld was - dit het die omvang van slagoffer vernedering verhoog.. Resultate dui ook op 'n tempering of katartiese effek van pornografie, wat pornografie gebruik net voor die misdryf korreleer is met verminderde slagoffer se liggaamlike besering. Geen effekte is egter waargeneem vir blootstelling aan volwasse pornografie nie.

Gevolgtrekking

Pornografie-gebruik kan die oortreders se geneigdheid beïnvloed om die slagoffers te benadeel of te verneder oor die lewensloop.


Hooftrekke

► Ons ondersoek of blootstelling aan pornografie die geweld van 'n seksuele misdaad verhef.

► Slegs adolessensieblootstelling is geassosieer met verhoogde skade aan die slagoffer.

► Onmiddellik voorafgaande blootstelling het die mate van slagoffer se liggaamlike besering verminder.

► Navorsing en beleidsimplikasies word bespreek.

  • Ooreenstemmende skrywer. Tel .: + 1 561 297 3173; faks: + 1 561 297 2438.