Pornografieverbruik onder adolessente meisies in Swede (2016)

Eur J Kontracept Reprod Gesondheidsorg. 2016 Mei 24: 1-8.

Mattebo M1,2, Tydén T3, Häggström-Nordin E4, Nilsson KW2, Larsson M1.

Abstract

DOELWITTE:

Die doelwitte van hierdie studie was om patrone van pornografieverbruik te beskryf, verskille tussen verbruikers en nie-verbruikers van pornografie oor seksuele ervarings, gesondheid en lewenstyl te ondersoek en om assosiasies tussen pornografiese verbruik en seksuele ervarings, gesondheid en lewenstyl tussen adolessente meisies te bepaal. Die hipoteses was dat adolessente meisies as pornografie beskou word. Die verbruikers sal in groter mate seksuele ervarings rapporteer, en 'n meer riskante lewenstyl en swak gesondheid in vergelyking met nie-verbruikers.

METODES:

'N Klaskameropname is onderneem 16-jarige meisies (N = 393).

RESULTATE:

Een derde (30%) verteer pornografie.

  • In hierdie groep het byna die helfte (43%) fantasieë gehad om seksuele dade wat in pornografie gesien is, te kopieer en 39% het probeer om seksuele aktiwiteite wat in pornografie gesien is, te probeer kopieer.
  • 'N Hoër deel van pornografiese verbruikers het seksuele ervarings in vergelyking met eweknieë aangemeld.
  • 'N Derde (30%) gerapporteerde ervaring van anale seks in vergelyking met 15% onder nie-verbruikende eweknieë (p = 0.001).
  • Verder is die gebruik van alkohol (17% vs 9%; p = 0.015) en die daaglikse rook (85% vs 69%; p = 0.001) aangemeld by 'n groter mate as in nie-verbruikende eweknieë.
  • Pornografieverbruik, gebruik van alkohol en daaglikse rook was geassosieer met ondervinding van toevallige seks.

GEVOLGTREKKINGS:

Pornografie-verbruikende meisies het in groter mate seksuele ervarings en 'n riskante leefstyl aangemeld in vergelyking met nie-verbruikende meisies. Dit dui daarop dat pornografieverbruik seksualisering en lewenstyl kan beïnvloed. Dit is belangrik om te erken tydens die ontwerp en implementering van seksuele gesondheidsprogramme vir adolessente.

SLEUTELWOORDE:

Adolessente meisies; gesondheid; lewensstyl; pornografie; seksualiteit