Pornografieverbruik en nie-huweliks seksuele gedrag in 'n voorbeeld van jong Indonesiese universiteitsstudente (2013)

Hald, Gert Martin, en Teguh Wijaya Mulya. 

Kultuur, gesondheid en seksualiteit 15, no. 8 (2013): 981-996.

OPSOMMING

Met behulp van 'n steekproef van Indonesiese universiteitsstudente en 'n dwarsdeursnee-ontwerp, het hierdie studie die voorkomsskoerse en patrone van pornografiese verbruik in Indonesië ondersoek, 'n godsdienstige, seksueel konserwatiewe, Moslem-meerderheids-volk met streng anti-pornografie wette. Verder is die verband tussen pornografiese verbruik en algemene nie-huweliksgesindes ondersoek. Die studie het bevind dat pornografie so wyd en geredelik verbruik word as in vergelykbare internasionale studies wat oorwegend Westerse agtergrondmonsters van meer seksueel liberale en minder godsdienstige lande gebruik, met baie min wette oor pornografie. Geslagsverskille in patrone van pornografieverbruik is uitgespreek en vergelykbaar met bevindings in internasionale eweknie-studies. Slegs vir mans is bevind dat pornografiese verbruik beduidende seksuele gedrag in nie-huweliksverhoudinge beduidend voorspel het. Die studie is die eerste om insigte te lewer oor die voorkomsskoerse en -patrone van pornografieverbruik en sy verbintenis met gemeenskaplike nie-huweliks seksuele gedrag in 'n seksueel konserwatiewe Moslem-meerderheidsland met streng anti-pornografie wette.