Pornografieverbruik en psigosomatiese en depressiewe simptome onder Sweedse adolessente: 'n longitudinale studie (2018)

Ups J Med Sci. 2018 Nov 9: 1-10. doi: 10.1080 / 03009734.2018.1534907.

Mattebo M1,2, Tydén T1, Häggström-Nordin E2, Nilsson KW3, Larsson M1.

Abstract

AGTERGROND:

Die doelwitte van hierdie longitudinale studie was om voorspellers vir voortgesette pornografieverbruik te identifiseer en om pornografieverbruik te ondersoek in verhouding tot psigosomatiese en depressiewe simptome onder 'n groep adolessente in Swede.

METODES EN MATERIAAL:

'N longitudinale studie in die klas omgewing in 53 willekeurig gekies senior hoërskool klasse in die middel van Swede in die jare 2011 en 2013. Uit 477-deelnemende seuns en 400-meisies in 2011, 224-seuns (47%) en 238-meisies (60%) het aan 2013 deelgeneem.

RESULTATE:

Hoër pornografieverbruik aan die basislyn en buite Swede gebore, het voortgesette pornografieverbruik opvolg (aangepas R2 = 0.689). Psigosomatiese simptome by die opvolg is voorspel deur hoër pornografieverbruik by die basislyn (aangepas R2 = 0.254), 'n meisie wees, by afgeskeie ouers woon en 'n professionele hoërskoolprogram bywoon. Daarenteen word depressiewe simptome by die opvolg voorspel deur minder pornografieverbruik aan die beginlyn (aangepas R2 = 0.122) en 'n meisie wees.

GEVOLGTREKKINGS:

Pornografieverbruik kan vir sommige individue geassosieer word met geestesgesondheidskwessies. Verskille tussen tieners en meisies en tussen adolessente met verskillende etniese agtergronde impliseer dat berading en bespreking oor pornografie aangepas en geïndividualiseer moet word.

SLEUTELWOORDE: Adolessente; longitudinale; pornografie; sielkundige gesondheid

PMID: 30411651

DOI: 10.1080 / 03009734.2018.1534907