Pornografie, seksuele gedrag en risikogedrag in die akademie (2015)

Pornographie, compartements sexuels et conduites à risque en milieu universitaire

Bulot, B. Leurent, F. Collier

Sexologies, Deel 24, Uitgawe 4, Oktober – Desember 2015, bladsye 187-193

Opsomming

Inleiding

Die pornografiebedryf is 'n deurlopende invloed op adolessente, waarvan byna almal hierdeur op die internet blootgestel word, hetsy gewillig of onwillig en op 'n min of meer voortydige ouderdom. Is daar 'n verband tussen blootstelling aan pornografie en sommige vorme van risikogedrag?

Metode

Agt honderd en twaalf Lille-studente het anoniem geantwoord op 'n vraelys wat aan hulle gegee is tydens 'n konsultasie by 'n gesondheidsentrum. Logistieke en lineêre regressies is gebruik vir statistiese ontleding.

Bevindinge

Byna alle mans en 80% van die vroue is aan pornografie blootgestel. Die gemiddelde ouderdom van aanvanklike blootstelling was 15.2 jaar. Blootstelling op 'n voortydige ouderdom hou verband met seksuele aktiwiteite op 'n jonger ouderdom en met 'n groter geneigdheid om toevallige lewensmaats te soek en meer gereeld cannabis te gebruik. Die ouderdom van blootstelling blyk egter nie 'n invloed te hê op die aantal seksmaats nie, die beoefening van anale penetrasie, alkohol- of tabakverbruik, die gebruik van voorbehoedmiddels en die neem van risiko's ten opsigte van seksueel oordraagbare infeksies. FDie gepaste besigtiging van pornografiese beelde word geassosieer met seksuele aktiwiteite op 'n jonger ouderdom, 'n groter aantal seksmaats, 'n geneigdheid om toevallige vennote te soek, die beoefening van anale penetrasie, 'n laer vlak van voorkoming van seksueel oordraagbare infeksies en ongewenste swangerskappe en uiteindelik , 'n hoër verbruik van alkohol en cannabis.

Ten slotte moet hierdie bevindings in ag geneem word en dit moet lei dat diegene wat betrokke is by seksuele gesondheid en seksopvoeding die hoeveelheid inligting wat hulle aan adolessente verskaf, verhoog.