Pornografie seksuele gedrag en risiko gedrag op universiteit (2015)

C. Bulota,, , B. Leurentb, , F. Collierc,

Sexologies

Deel 24, Uitgawe 4, Oktober-Desember 2015, Pages e78-e83

Opsomming

Inleiding

Die pornografiebedryf is 'n deurlopende invloed op adolessente, waarvan byna almal hierdeur op die internet blootgestel word, hetsy gewillig of onwillig en op 'n min of meer voortydige ouderdom. Is daar 'n verband tussen blootstelling aan pornografie en sommige vorme van risikogedrag?

Metode

Agt honderd en twaalf Lille-studente het anoniem geantwoord op 'n vraelys wat aan hulle gegee is tydens 'n konsultasie by 'n gesondheidsentrum. Logistieke en lineêre regressies is gebruik vir statistiese ontleding.

Bevindinge

Byna alle mans en 80% van die vroue is aan pornografie blootgestel. Die gemiddelde ouderdom van aanvanklike blootstelling was 15.2 jaar.

Blootstelling op 'n voortydige ouderdom hou verband met seksuele aktiwiteite op 'n jonger ouderdom en met 'n groter geneigdheid om toevallige lewensmaat te soek en meer gereeld cannabis te gebruik. Die ouderdom van blootstelling blyk egter nie 'n invloed te hê op die aantal seksmaats nie, die beoefening van anale penetrasie, alkohol- of tabakverbruik, gebruik van voorbehoedmiddels en die neem van risiko's ten opsigte van seksueel oordraagbare infeksies.

Die gereelde kyk van pornografiese beelde word geassosieer met seksuele aktiwiteite op 'n jonger ouderdom, 'n groter aantal seksmaats, 'n geneigdheid om toevallige vennote te soek, die beoefening van anale penetrasie, 'n laer vlak van voorkoming van seksueel oordraagbare infeksies en ongewenste swangerskappe en uiteindelik , 'n hoër verbruik van alkohol en cannabis. Ten slotte moet hierdie bevindings in ag geneem word en dit moet lei dat diegene wat betrokke is by seksuele gesondheid en seksopvoeding die hoeveelheid inligting wat hulle aan adolessente verskaf, verhoog.

Sleutelwoorde

  • pornografie;
  • Studente;
  • Seksuele gedrag;
  • Risikogedrag;
  • Seksueel oordraagbare infeksie (SOI)

Uittreksels uit studie:

“Ses-en-tagtig persent van die studente is blootgestel aan IPN's, meestal aanlyn. Die frekwensie van blootstelling is groter vir mans as vir vroue (98.7% versus 78.8%), maar mans word ook op 'n vroeëre ouderdom blootgestel: die gemiddelde ouderdom waarop mans begin blootstel, is 14.5, terwyl dit vir vroue 15.8 is. Byna een student in twee verklaar dat hulle onwillig aan IPN's blootgestel is. 'N Kwart van die studente sien 1 tot 4 keer per maand pornografiese webwerwe en 9% van hulle verbruik meer as een keer per week pornografie. Die frekwensie van blootstelling wissel baie tussen mans en vroue. Dit word duideliker as dit by '' gewone verbruikers '' kom, 'n verskynsel wat 18.4% van die mans, maar slegs 1.6% van die vroue, raak. '

”Die impak van die frekwensie van blootstelling aan IPN's is onder '' gewone verbruikers '' (meer as een keer per maand) en '' baie gereelde verbruikers '' (meer as een keer per week) bestudeer. Daar is 'n belangrike verband met die ouderdom van die persoon se eerste seksuele ervaring. Dit word met 3 tot 4 maande verminder indien daar gereeld IPN's verbruik word. Dit hou ook verband met 'n groter aantal seksmaats, die neiging om informele maats te soek, om nie kondome te gebruik nie, ondanks die gebrek aan screening, om anale penetrasie te beoefen en uiteindelik om minder gereeld gebruik te maak van voorbehoeding. ”

Bespreking

Hierdie studie is gedoen in 'n universiteitsomgewing wat hoofsaaklik bestaan ​​uit privaatskole, waarvan die bywoning vrywillig is en is gereserveer vir studente uit gesinne wat aan bevoorregte sosio-ekonomiese strata behoort. Daar is dus waarskynlik in hierdie geval 'n seleksievooroordeel. Die bevindinge wat as resultaat van hierdie werk gemaak is, stem egter grootliks ooreen met onlangse studies oor die gedrag van jong volwassenes (Beltzer en Bajos, 2008; Beltzer et al., 2010; ESCAPAD, 2011; Beck et al., 2013).

Al die werk wat op hierdie gebied gedoen word, is in werklikheid eenstemmig om tot die gevolgtrekking te kom dat pornografie 'n deurlopende invloed op jong mense het en dat mans dit op 'n vroeëre ouderdom en meer gereeld as vroue verteer (Bajos en Bozon, 2008; Bajos et al., 2008; Brown en L'Engle, 2009; Haggstrom-Nordin, 2005; Wallmyr en Welin, 2006; Ybarra en Mitchell, 2005; Haldet al., 2013; Morgan, 2011).

Dit word ook bevestig deur die opnames wat deur die navorsingsinstituut (IFOP, 2009, 2013) gedoen is.

Verband tussen verbruik van pornografie en seksuele gedrag

Dit blyk dat die gebruik van pornografie deur adolessente of jong volwassenes hul seksuele gedrag aansienlik beïnvloed.

Jong verbruikers van pornografie het oor die algemeen meer vennote (Braun-Courville en Rojas, 2009; Morgan, 2011; Kraus en Russell, 2008), seksuele verhoudings op 'n vroeëre ouderdom (Odeyemi et al., 2009; Morgan, 2011; Kraus en Russell, 2008), verskillende seksuele praktyke, met veral meer gereelde praktyk van anale penetrasie (Haggstrom-Nordin, 2005; Brown en L'Engle, 2009; Braun-Courville en Rojas, 2009).

Niks hiervan blyk in die rigting van 'n bloeiende sekslewe te wees nie. In werklikheid toon 'n Amerikaanse studie van 800-studente dat 'n hoër frekwensie van verbruik van IPN's verband hou met 'n laer vlak van seksuele bevrediging (Morgan, 2011).

In 'n ander Amerikaanse werk het die studie gefokus op die voortydige ouderdom van blootstelling van adolessente. As hulle op so 'n voortydige ouderdom blootgestel word, lei dit tot meer permissiewe seksuele norme en 'n toename in die beoefening van anale en orale seks. In meisies het dit inteendeel 'n invloed op hul seksuele norme deur hulle minder permissief te maak (Brownand L 'Engle, 2009).

Verband tussen verbruik van pornografie en risikogedrag

Hierdie opname blyk 'n beduidende verband tussen die gebruik van pornografie en 'n mate van risikogedrag te vestig, maar is nie in staat om die rigting en aard van hierdie verband tussen oorsaak en gevolg te spesifiseer nie. Verskeie werke bevestig hierdie skakel. 'N Amerikaanse studie van 2005 wys dat adolessente wat pornografiese films sien, gewilliglik meer betrokke is in meer misdadige gedrag en meer psigo-aktiewe stowwe verorber (Ybarra en Mitchell, 2005).

In 2011 het 'n Sweedse studie ook getoon dat die gereelde verbruik van pornografie deur jong manlike volwassenes gekoppel is aan 'n meer algemene alkoholgebruik (Svedin et al., 2011).

Gereelde verbruikers van pornografie het meer seksmaats (Braun-Courville en Rojas, 2009; Morgan, 2011; Kraus en Russell, 2008).

Dit kom egter nie ooreen met 'n groter beroep op die beskerming teen SOI's deur die gebruik van kondome nie. Dus is die verband tussen die gebruik van pornografie en die neem van risiko's met betrekking tot SOI's getoon, ten minste wat mans betref (Tydén en Rogala, 2004; Luder et al., 2011). Dit word betwis as dit by vroue kom (Peter en Valkenburg, 2011).

Soos hierbo aangedui, kan die feit dat die gebruik van kondome in hierdie gevalle minder gereeld voorkom, seks as anale seks beskou word as risikogedrag. 'N Sweedse studie wat op 18-jarige adolessente gedoen is, het die feit beklemtoon dat' 'groot verbruikers' 'van pornografie meer verhoudings met anale seks gehad het en dat hulle minder goed beskerm is (slegs 39% het 'n kondoom gebruik) (Haggstrom-Nordin, 2005 ).