Pornografie, seksuele dwang en misbruik en seks in jongmense se intieme verhoudings: 'n Europese studie (2016)

J Interpers Geweld. 2016 Mar 6. pii: 0886260516633204.

Stanley N1, Barter C2, Hout M2, Aghtaie N2, Larkins C3, Lanau A2, Oorlien C4.

Abstract

Nuwe tegnologie het pornografie vir jongmense al hoe toegankliker gemaak, en 'n toenemende getuienisbasis het 'n verband tussen pornografie en gewelddadige of beledigende gedrag by jong mans geïdentifiseer. In hierdie artikel word bevindings van 'n groot opname onder 4,564 jongmense van 14 tot 17 jaar in vyf Europese lande gerapporteer wat die verband tussen gereelde kyk na aanlynpornografie, seksuele dwang en misbruik en die stuur en ontvang van seksuele beelde en boodskappe, bekend as 'sexting', belig. . ” Benewens die opname wat in skole voltooi is, is 91 onderhoude gevoer met jongmense wat direkte ondervinding gehad het van interpersoonlike geweld en mishandeling in hul eie verhoudings.. Tariewe om gereeld aanlynpornografie te sien, was baie hoër onder seuns en die meeste het gekies om na pornografie te kyk. Seuns se pleeg van seksuele dwang en mishandeling hou aansienlik verband met gereelde kyk na aanlynpornografie. Kyk na aanlynpornografie het ook gepaard gegaan met 'n aansienlik verhoogde waarskynlikheid dat hulle in byna alle lande seksuele beelde / boodskappe vir seuns gestuur het. Daarbenewens was dit waarskynlik dat seuns wat gereeld aanlynpornografie gekyk het, negatiewe geslagshouding het. Die kwalitatiewe onderhoude geïllustreer dat, hoewel sexting is genormaliseer en positief waargeneem deur die meeste jong mense, dit het die potensiaal om seksistiese kenmerke van pornografie soos beheer en vernedering voort te plant. Geslags- en verhoudingsopvoeding moet daarop gemik wees om 'n kritiese begrip van pornografie onder jongmense te bevorder wat sy misbruik en gendered-waardes erken.

SLEUTELWOORDE: Internet en misbruik; adolessente slagoffers; daterende geweld; huishoudelike geweld; pornografie; SMS-seks; seksuele aanranding