Pornografie, seksuele sosialisering en bevrediging onder jong mans (2008)

YBOP KOMMENTAAR: Hierdie studie word dikwels aangespoor (deur seksoloë) as bewys dat porno gebruik geen skade veroorsaak nie. Let daarop dat die datum 2010 is, maar die data is van 2006. Dit is 'n retrospektiewe studie oor wat op die ouderdom 14 plaasgevind het, wat min beteken as een van die vakke hoë spoed het gedurende die betrokke tyd.

Wat data-insameling betref, was dit 'n anonieme aanlynvraelys wat per e-pos aan vriende van vriende oorgedra is.

  • monster was nie ewekansig nie
  • pretty much iemand van enige ouderdom kon beantwoord het
  • een persoon kon verskeie kere beantwoord

STUDIE: In November 2006 is 'n generiese e-pos gestuur na die poslys van kollege studente by verskeie Kroaties universiteite en 'n aantal elektroniese forums. Dit bevat 'n kort uiteensetting van die navorsingsstudie, die skakel na die aanlyn-vraelys en 'n versoek wat die ontvanger gevra het om die boodskap na hul vriende en kennisse van 'n sekere ouderdom te stuur (18-25).

UIT DIE VOLLEDIGE STUDIE:

Twee hipoteses is voorgestel gebaseer op die skets.

Opmerkings: Hulle het hul eie model bedink om die data te beoordeel - Seksuele skrifte oorvleuel geskaal - net hulle weet hoe geldig dit is, aangesien hulle net dit gebruik het.

STUDIE: Eerstens sal die gevolge van vroeë SEM blootstelling op seksuele bevrediging positief, negatief of gekombineer word - deur middel van seksuele skripsie bemiddel word. Ten opsigte van positiewe effekte het ons ontledings gefokus op opvoedkundige voordele of die informatiewe effek van SEM, wat na verwagting sal lei tot 'n meer gevarieerde sekslewe.

Opmerkings: Volgens die skrywer is 'meer gevarieerd' = positiewe uitkoms. Dis dit. Internetporno is ongetwyfeld in staat om hierdie 'positiewe uitkoms' te bewerkstellig.

STUDIE: Wat die moontlike negatiewe gevolge betref, Ons het verhouding-intimiteit gemeet om die vlak van emosionele betrokkenheid te bepaal. Die aanduiding van intimiteit het gedien as 'n volmag vir seksuele ongerymdheid (afwesigheid van intimiteit) wat voorgestel word om te verhoog met SEM-gebruik (Manning, 2006; Paul, 2005; Zillmann, 2000).

Kommentaar: Die negatiewe effek wat in hierdie studie geassesseer is, was minder intimiteit. Hier is wat hulle gevind het:

STUDIE: Terwyl die waargenome positiewe effekte geassosieer word met die omvang van seksuele ervarings, die negatiewe effekte was verwant aan verhoudingsintimiteit.

Opmerkings: Dus ... minder intimiteit, maar drange na meer verskeidenheid. En hierdie studie is die een wat voorgestel word geen negatiewe gevolge van porno? Hulle verklaar dat minder intimiteit slegs plaasvind met die ouens wat fetish porn gebruik het. Hoeveel tieners gebruik fetish porn? In 2013?


Boeseks Behav. 2010 Feb;39(1):168-78. doi: 10.1007/s10508-008-9387-0.

VOLLEDIGE STUDIE - PDF

Stulhofer A, Busko V, Landroete I.

Abstract

Ondanks die toenemende teenwoordigheid van pornografie in die hedendaagse lewe, is daar min bekend oor die potensiële uitwerking daarvan op jongmense se seksuele sosialisering en seksuele bevrediging. In hierdie artikel bied ons 'n teoretiese model aan van die effekte van seksueel eksplisiete materiaal (SEM) wat bemiddel word deur seksuele skrifte en gemodereer word volgens die tipe SEM wat gebruik word. 'N Aanlyn-datastel vir opnames wat ingesluit is 650 jong Kroaties mans van 18-25 jaar is gebruik om empiries die model te verken.

Beskrywende bevindings dui op beduidende verskille tussen hoofstroom- en parafiele SEM-gebruikers in die frekwensie van SEM-gebruik op die ouderdom van 14, huidige SEM-gebruik, frekwensie van masturbasie, seksuele verveling, aanvaarding van seksmiete en seksuele kompulsiwiteit.

By die toets van die model is 'n nuwe instrument gebruik, die Seksuele Skripte Oorkoepelende Skaal, wat ontwerp is om die invloed van SEM op seksuele sosialisering te meet. Strukturele vergelyking ontledings het voorgestel dat negatiewe effekte van vroeë blootstelling aan SEM op die seksuele bevrediging van jong mans, hoewel klein, sterker as positiewe gevolge kan wees.

Beide positief en negatiewe effekte - laasgenoemde word uitgedruk deur onderdrukking van intimiteitwas slegs waargeneem onder gebruikers van parafiele SEM. Geen effek van vroeë blootstelling aan SEM is onder die hoofstroom-SEM-gebruikers gevind nie.

Om morele paniek teen te werk maar ook glamorisering van pornografie, seks opvoedingsprogramme moet inhoud insluit wat mediageletterdheid verhoog en jongmense help met kritiese interpretasie van pornografiese beelde.