Voorspelling van die opkoms van seksuele geweld in adolessensie (2017)

Vorige Sci. 2017 Jul 7. doi: 10.1007 / s11121-017-0810-4.

Ybarra ML1, Thompson RE2.

Abstract

Hierdie studie het ten doel om die epidemiologie van seksuele geweld (SV) te doen vir vroulike en manlike jeugdiges in 'n breë ouderdomsspektrum. Daarbenewens word die etiologie van SV-oortreding ondersoek deur vooraf blootstelling te identifiseer wat 'n eerste SV-oortreding voorspel. Ses golwe data is nasionaal aanlyn versamel, tussen 2006 en 2012, van 1586 jeugdiges tussen 10 en 21 jaar oud. Vyf soorte SV is beoordeel: seksuele teistering, seksuele aanranding, dwangende seks, poging tot verkragting en verkragting. Om te identifiseer hoe voorafgaande blootstelling die opkoms van SV in adolessensie kan voorspel, het parsimonious agtergeblewe multivariabele logistieke regressiemodelle die kans geskat dat elkeen van die vyf soorte SV eers uitgevoer word binne die konteks van ander veranderlikes (bv. Verkragtingshouding). Gemiddelde ouderdom by die eerste oortreding was tussen 15 en 16 jaar, afhangende van SV-tipe. Verskeie eienskappe is meer algemeen gerapporteer deur oortreders as nie-oortreders (bv. Alkoholgebruik, ander vorme van SV-oortreding en viktimisering). AFter aanpassing vir potensieel invloedryke eienskappe, voorafgaande blootstelling aan ouerlike mishandeling en huidige blootstelling aan gewelddadige pornografie, is elk sterk geassosieer met die opkoms van SV-vervolging-poging tot verkragting as uitsondering vir gewelddadige pornografie. Huidige aggressiewe gedrag is ook beduidend geïmpliseer in alle soorte eerste SV-pleging, behalwe verkragting. Vorige viktimisasie van seksuele teistering en huidige viktimisering van sielkundige mishandeling in verhoudings was ook voorspelbaar vir die eerste SV-oortreding, hoewel in verskillende patrone. EkIn hierdie nasionale longitudinale studie van verskillende soorte SV-gedrag onder adolessente mans en vroue, dui bevindings op verskeie smeebare faktore wat geteiken moet word, veral teks van interpersoonlike geweld wat deur beledigende ouers in huise van jongmense gemodelleer word en ook versterk word deur gewelddadige pornografie. Die voorspellende waarde van viktimisering vir 'n daaropvolgende eerste SV-oortreding beklemtoon die onderlinge verband tussen verskillende soorte geweldbetrokkenheid. Universele en holistiese voorkomingsprogrammering wat aggressiewe gedrag en gewelddadige skrifte in interpersoonlike verhoudings teiken, is lank voor die ouderdom van 15 jaar nodig.

SLEUTELWOORDE:

Longitudinale studie; verkragting; Seksuele teistering; Seksuele geweld; Jeuggeweld

PMID: 28685211

DOI:10.1007/s11121-017-0810-4