Premaritale seksuele gedrag onder hoër sekondêre studente in Pokhara Sub-Metropolitan City Nepal (2018)

2018 Okt 2. doi: 10.1071 / SH17210.

Abstract

Agtergrond: Seksuele gedrag van jongmense is een van die belangrikste openbare gesondheidskwessies. Dit is omdat adolessente hulself kan betrek in riskante seksuele gedrag, soos om seks op 'n vroeë ouderdom te beoefen, meer seksuele vennote te hê, seks te hê onder die invloed van alkohol of dwelms en onbeskermde seksuele gedrag. Die doel van hierdie studie was om die voorhuwelikse seksuele gedrag onder hoër sekondêre skoolstudente in Pokhara Sub-Metropolitan City te ondersoek.

Metodes te gebruik: Hierdie opname het 'n ontwerp van 'n inrigtinggebaseerde beskrywende deursnee-studie aangeneem. 'N Vooraf-getoetsde gestruktureerde vraelys wat in 'n koevert verseël is, is versprei onder alle toegewyde 522 hoërskole-adolessente studente.

Results: Byna vyf en twintig persent (24.6%) van die respondente het voorhuwelikse seks gehad. Respondente wat seksuele sake met vriende bespreek het, het 'n 2.62-vou groter kans om vroulike seks te hê as dié wat nie gehad het nie. Manlike respondente was agt keer meer geneig om voorhuwelikse seks as vroulike vroue te hê. Respondente wat blootgestel is aan pornografie gerapporteer 'n nege-voudige hoër moontlikheid van premaritale seks. Studie-respondente was ook betrokke by onveilige seksuele praktyke; Byvoorbeeld, 13.4% van manlike respondente het seks gehad met vroulike sekswerkers.

Gevolgtrekking: Ten spyte van die nadelige maatskaplike en kulturele norme en waardes rakende voorhuwelikse seksuele aktiwiteite, word skooladolente al meer betrokke by seksuele aktiwiteite voor die huwelik. Portuurgroepe of vriende is belangrike bronne van seksuele en reproduktiewe gesondheidsinligting, wat dikwels onvoldoende en onakkuraat is. Dit is belangrik om 'n toepaslike en effektiewe ingryping te ontwerp om te verseker dat adolessente korrekte en geskikte seksuele en reproduktiewe inligting kry.

PMID: 30273542