Voorkoms en Bepalings van Patologiese Internet Gebruik onder Voorgraadse Studente in 'n Publieke Universiteit in Maleisië (2019)

Tong, W.-T., Islam, MA, Low, WY, Choo, WY, & Abdullah, A. (2019).

Die Tydskrif vir Gedragswetenskap, 14(1), 63-83.

https://www.tci-thaijo.org/index.php/IJBS/article/view/141412

Abstract

Patologiese internetgebruik (PIU) affekteer jou liggaamlike en geestelike gesondheid, en universiteitsstudente is aan die risiko aangesien hulle meer geneig is om PIU te ontwikkel. Hierdie studie bepaal die voorkoms van PIU en sy verwante faktore onder studente in 'n openbare universiteit in Maleisië. Hierdie dwarssnitstudie is onder 1023 voorgraadse studente in 2015 uitgevoer. Die vraelys het bestaan ​​uit items uit die Jong se Diagnostiese Vraelys om PIU te assesseer en items wat verband hou met sosio-demografie, psigososiale, lewenstyl en mede-morbiditeite. Anonieme papiergebaseerde data-insamelingsmetode is aangeneem. Gemiddelde ouderdom van die respondente was 20.73 ± 1.49 jaar oud. Die voorkoms van patologiese internetgebruikers was 28.9% meestal Sjinees (31%), 22 jaar en ouer (31.0%), in Jaar 1 (31.5%), en diegene wat hulself as gesin beskou het van hoër sosio-ekonomiese status ( 32.5%). Tdie faktore wat statisties betekenisvol (p <0.05) met PIU gevind is, was internetgebruik vir drie of meer uur vir ontspanningsdoeleindes (OF: 3.89; 95% BI: 1.33 - 11.36), die afgelope week van internetgebruik vir pornografiese doeleindes (OF: 2.52; 95% BI: 1.07 - 5.93), met dobbelprobleem (OF: 3.65; 95% CI: 1.64 - 8.12), betrokkenheid by dwelmgebruik in die afgelope 12 maande (OF: 6.81; 95% CI: 1.42 - 32.77) en met matige / ernstige depressie (OF: 4.32; 95% CI: 1.83 - 10.22). Universiteitsowerhede moet bewus wees van die voorkoms sodat intervensies ontwikkel kan word om ongunstige uitkomste te voorkom. Intervensies moet fokus op die ondersoek van studente vir PIU, om bewustheid te skep oor die negatiewe gevolge van PIU en die bevordering van gesonde en aktiewe lewenstyl en die beperking van studente se toegang tot skadelike webwerwe.

Sleutelwoorde internetverslawing, voorkoms, risikofaktore, tersiêre studente, Maleisië