Voorkoms en faktore wat verband hou met seksuele aktiwiteite onder hoërskoolstudente in Kendal Regency, Indonesië (2018)

Skrywers: Ekha Rifki Fauzi
adviseurs: Peter Xenos
Montakarn Chuemchit
Ander skrywer: Chulalongkorn Universiteit. Kollege vir Openbare Gesondheidswetenskappe
Adviseur se e-pos: [e-pos beskerm],[e-pos beskerm],[e-pos beskerm]
[e-pos beskerm]
Uitreikings datum: 2017
Uitgewer: Chulalongkorn Universiteit
Opsomming: Agtergrond: Die risiko van seksuele aktiwiteite onder adolessente is hoog in die wêreld. Ongewenste swangerskap, seksueel oordraagbare infeksies en MIV is steeds die groot probleem in adolessente. Hierdie studie was betrokke by die ondersoek van die voorkoms en faktor wat verband hou met seksuele aktiwiteite onder hoërskoolstudente.

Metodes: 'n Deursnitstudie is uitgevoer rondom 145 manlike studente en 315 vroulike studente. Die totale bevolkings was 460-studente met veelvuldige steekproefnemingstegnieke. 'N Self-gerapporteerde vraelys is gebruik, insluitende Illustratiewe Vraelys vir Onderhoud-Opmetings met Jongmense, Seksuele Aktiwiteitskaal en Geslagsopvoedingsinventaris. Beskrywende statistiek, Chi-vierkante toets, en multivariate logistieke regressie is gebruik om die data te analiseer.

Resultate: Die voorkoms en faktor geassosieer met seksuele aktiwiteite is geskei tussen 4 groepe en was 60.8% van mansstudente, 21.4% van vroulike studente, 32.9% van landelike gebiede en 35.2% van stedelike gebiede. Faktor wat verband hou met seksuele aktiwiteite wat 'n beduidende assosiasie sou wees in die tweeveranderlike analise pornografie p <0.001, substansgebruik p <0.001, en rook p <0.001, het toegang tot seksuele aktiwiteite via internet p <0.001. In die meerveranderlike analise, pornografie [OF: 7.50, 95% GI = 2.50-22.50], kennis van voortplantingsgesondheid [OF: 6.49, 95% GI = 2.29-18.35], gebruik van stowwe [OF: 2.67, 95% GI = 1.02 -6.97) 'n beduidende faktor gelewer wat verband hou met seksuele aktiwiteite onder hoërskoolleerlinge.

Gevolgtrekkings: Die omvattende seksuele en MIV-vigs-onderwysprogramme is uiters noodsaaklik vir adolessente. Om voorsiening te maak vir sommige beskikbaarheidsleerdienste, insluitend gesondheidskliniek vir jongmense en gemeenskap.

https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/57813