Psigososiale benoudheid en blootstelling aan seksueel eksplisiete materiale as korrelate van seksuele omgang onder adolessente in Dodoma – Tanzanië (2020)

Abstract

Agtergrond: Die seksualiteit van adolessente is baie belangrik in openbare gesondheidsgesprekke weens die vermoë om die risiko van MIV-infeksie en ander seksueel oordraagbare siektes te verhoog. Navorsing toon dat adolessente se seksuele gedrag, psigososiale nood en blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal met mekaar verbind is deurdat hulle kollektiewe gesondheidsintervensies vir adolessente benodig. Alhoewel geestesgesondheidsfaktore, soos sielkundige nood, algemeen voorkom in ontwikkelende lande en middelinkomste-lande, insluitend Tanzanië, word geestesgesondheidsfaktore egter minder oorweeg in MIV-navorsing. Daar is dus 'n behoefte om bewustheid te verhoog oor die rol van geestesgesondheidsfaktore in MIV-epidemie. Hierdie studie reageer dus op hierdie vereiste deur die bydrae van psigososiale nood en blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal oor seksuele omgang onder adolessente in Dodoma-streek te ondersoek met behulp van data van Dodoma Health and Demographic Surveillance System (HDSS).

Metodes: 'n Dwarssnit-opname is van April tot Junie 2017 in vyf dorpe van die Chamwino-distrik uitgevoer onder 1,226 10 tieners van 19-XNUMX jaar. Die dorpe Chamwino District is as steekproefstrata gebruik terwyl 'n gestratifiseerde ewekansige steekproefnemingstegniek gebruik is om die respondente te selekteer. 'N Geweegde logistieke regressiemodel is gebruik om die onafhanklike bydrae van psigososiale nood en blootstelling aan seksueel eksplisiete materiale op seksuele omgang te ondersoek terwyl daar rekening gehou word met studie-ontwerp.

Resultate: Die algemene voorkoms van leeftyd van adolessente seksualiteit was 20.38%. Die voorkoms was hoër by mans (32.15%) in vergelyking met vrouens (10.92%). Adolessente seksualiteit is aansienlik geassosieer met psigososiale nood en blootstelling aan seksueel eksplisiete materiale. Die kansverhoudings het getoon dat adolessente psigososiaal-benoudheid gerapporteer het (AOR = 1.61, 95% KI: 1.32 - 1.96) en diegene wat blootgestel is aan seksueel eksplisiete materiale (AOR = 4.26, 95% KI: 3.65- 4.97) het 'n groter risiko om seksuele omgang te hê . Ander veranderlikes wat met seksuele omgang verband hou, was ouderdom, geslag, alkoholgebruik en huidige skoolstatus.

Gevolgtrekking: Die analise wat deur hierdie studie gemaak is, het tot die gevolgtrekking gekom dat aangesien MIV-risiko steeds 'n ernstige kommer onder adolessente is, is adolessente seksualiteit, psigososiale nood en blootstelling aan seksueel eksplisiete materiale onderling verbind. Dit vra vir vooraf ingrypings oor onderwys en dienste op skoolgesondheid, veral met die oog op die vermindering van psigososiale nood en blootstelling aan seksueel eksplisiete materiale om die verspreiding van MIV en ander seksueel oordraagbare siektes te voorkom.