Pubertal Timing, Ouerskapstyl, en Traktaatjies van Pornografie Gebruik in Adolessensie: Peer Pornografie Gebruik as die Middelaar (2019)

J Sex Res. 2019 Jun 19: 1-13. doi: 10.1080 / 00224499.2019.1623163.

Nieh HP1, Verander LY2, Verander HY3, Chiang TL1, Jen LL1.

Abstract

Hierdie studie het die effek van puberteit tydsberekening, ouerskapstyl en portuurgedrag ondersoek op die trajekte van pornografiese gebruik onder adolessente. Data bestaan ​​uit 1272 seuns en 1210-meisies, wat ten minste drie golwe pornografie voltooi het, gebruik vrae van 7th tot 12th grade (die jaar 2007 tot 2012). Groepgebaseerde trajekmodellering is toegepas om die trajekte van pornografiese gebruik te identifiseer. Multinomiale logistieke regressie en die Z-mediasie metode is uitgevoer om die invloede van puberteit tydsberekening, ouerskapstyl en portuurgedrag op die trajekte en die bemiddelende effek te ondersoek. Die resultate het getoon dat vroeë puberteit geassosieer word met vroeë blootstelling aan pornografie en meer gereelde blootstelling later. Ouer monitering beskermde adolessente van pornografie gebruik, terwyl psigologiese beheer die kans op meer blootstelling verhoog. Portuurpornografie gebruik bemiddel die verhouding tussen adolessente pornografie gebruik, pubertal tydsberekening, en ouerlike styl. Hierdie bemiddelende effek was sterker onder seuns teenoor meisies. Hierdie bevindinge bied insig in die meganisme van puberteit tydsberekening, ouerstyl, en portuur invloed op die trajek van pornografie gebruik in adolessensie.

PMID: 31215794

DOI: 10.1080 / 00224499.2019.1623163