Verhoudings tussen blootstelling aan aanlynpornografie, psigologiese welsyn en seksuele toevalligheid onder Hong Kong-chinese adolessente: 'n drie-golf langtermynstudie (2018)

Ma, Cecilia MS.

Toegepaste Navorsing in die kwaliteit van lewe: 1-17.

Abstract

Met die verhoogde toeganklikheid tot die internet, kan adolessente doelbewus en per ongeluk toegang tot die aanlynpornografie verkry. Die doel van hierdie studie was om (a) die verhoudings van blootstelling aan aanlynpornografie na die volgende sielkundige welsyn (depressie en lewensbevrediging) en seksuele permissiewe houdings te ondersoek en (b) te ondersoek of hierdie verhoudings verskil van die aard van blootstelling. 'N Steekproef van 1401-vroeë Chinese adolessente het 'n drie-golf longitudinale studie deelgeneem. Uitslae van die verswakte modelle het voorgestel dat die effekte van aanlynpornografie verskil volgens die aard van blootstelling. Die huidige studie werp lig op die dinamiese verhoudings tussen blootstelling aan aanlynpornografie, depressie, lewensbevrediging en permissiwiteit seksuele houdings.

Sleutelwoorde Aanlyn pornografie Depressie Lewenstevredenheid Chinese adolessente Seksuele toelaatbare houdings \